Aktuálne

 Rozvrhy
 
 Harmonogram

 Didaktika odb. predmetov
 
 Pedagogika
 
 Psychológia
 
 Technológia vzdelávania

 Stiahnite si
     

Nové oznamy

 1. [Pridané: 30.6.2014]
  Kurz vysokoškolskej pedagogiky - náhradný termín záverečných pohovorov. Dodatočné záverečné pohovory v rámci kurzu vysokoškolskej pedagogiky sa uskutočnia 17.09.2014 o 14:00 v učebni 1 KIP. Termín odovzdania zadaní z Inžinierskej pedagogiky: 09.09.2014. Zadanie musí byť zaslané mailom prof. Bajtošovi (bajtos@dti.sk) a v tlačenej forme odovzdané na sekretariáte KIP. Spätnú väzbu k zadaniam zašle prof. Bajtoš do 13.09.2014. Na zadania posielané v júli, auguste nečakajte reakciu skôr, ako v uvedenom termíne.

 2. [Pridané: 30.6.2014]
  Doplňujúce pedagogické štúdium - záverečné skúšky. 05. a 06.11.2014 sa uskutočnia záverečné skúšky DPŠ pre všetkých, ktorí spĺňajú podmienky ukončenia štúdia. Termín odovzdania záverečnej práce je 03.10.2014. K 03.10.2014 musia mať uchádzači ukončený 2. ročník štúdia (všetky zápočty a skúšky). Za prihlásenie sa na záverečné skúšky sa považuje odovzdanie záverečnej práce a výkazu o štúdiu na sekretariáte katedry najneskôr 03.10.2014.

 3. [Pridané: 21.6.2014]
  AKTUALIZOVANÝ oznam pre záujemcov o doplňujúce pedagogické štúdium
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovalo 11.06.2014 pracovné stretnutie zástupcov vysokých škôl neučiteľského zamerania "vo veci odstránenia nezhôd pri posudzovaní programov doplňujúceho pedagogického štúdia". Na tomto stretnutí nám boli predložené nové vzory pre tvorbu programov a žiadostí o akreditáciu programov DPŠ, v ktorých boli akceptované pripomienky neučiteľských vysokých škôl k neopodstatneným a nerealizovateľným požiadavkám v predchádzajúcich materiáloch. Zároveň odznel prísľub, že sa ministerstvo bude urýchlene zaoberať akreditáciou programov DPŠ, ak žiadosti upravené podľa nových vzorov budú doručené do 18.06.2014. Technická univerzita túto podmienku splnila. Pokiaľ by sa TUKE podarilo získať akreditáciu, plánuje Katedra inžinierskej pedagogiky v nasledujúcom akademickom roku otvoriť prvý ročník doplňujúceho pedagogického štúdia. Upozorňujeme záujemcov, že TUKE bude môcť poskytovať DPŠ len absolventom (študentom) tých študijných programov, ktoré sú na TUKE akreditované v 2. stupni štúdia. O vývoji situácie budeme informovať na tejto stránke.

 4. [Pridané: 14.4.2014]
  Otvárame 11. beh kurzu vysokoškolskej pedagogiky pre učiteľov TUKE.
  ( klikni pre viac informácií )

 5. [Pridané: 15.2.2014]
  Posledný blok výučby a záverečné pohovory kurzu vysokoškolskej pedagogiky (klikni pre viac informacii)
 
 
 
 
 O katedre
 
 DPŠ
 Čo je DPŠ
 DPŠ - súbežná forma
 DPŠ - forma popri zamestnaní
 prihláška na DPŠ
 
 Vysokoškolská pedagogika
 
 Manažérstvo kvality VŠ výučby
 
 ING-PAED IGIP

Katedra inžinierskej pedagogiky
Boženy Němcovej 32
042 00 Košice
Tel. 055/63 361 62

 
© kip, 2007
 www