Aktuálne

 Rozvrhy
 
 Harmonogram
 
 Študijný plán DPŠ

 Didaktika
 
 Pedagogika
 
 Psychológia
 
 Materiálne prostriedky výučby
 
 Pedagogická prax

 Stiahnite si
     

Nové oznamy


 1. [Pridané: 28.11.2016]
  Denné štúdium 1. ročník - termíny skúšok.
  Súhrnná skúška z pedagogických disciplín: 30.11. a 7.12.2016 o 12:00 hod., 14.12.2016 o 8:00 hod. v učebni 1.
  Súhrnná skúška z psychologických disciplín: 9.12. o 13:00 hod., 19.12.2016 o 9:00 hod., 20.1.2017 o 9:30 hod. v učebni 1.
  Na skúšky sa prihlasuje zapísaním do zoznamu, ktorý je na oznamovacej tabuli vedľa sekretariátu KIP, na jeden termín maximálne 10 študentov (platí pre obe skúšky).


 2. [Pridané: 28.11.2016]
  Externé štúdium 1. ročník - termíny skúšok.
  Súhrnná skúška z pedagogických disciplín: 9.1., 10.1., 16.1.. 17.1., 23.1., 24.1., 30.1. a 31.1.2017 vždy o 8:00 hod.
  Súhrnná skúška z psychologických disciplín: 9.1., 10.1., 16.1.. 17.1., 23.1., 24.1., 30.1. a 31.1.2017 vždy o 9:30 hod.
  Na skúšky sa prihlasuje od 1.decembra 2016 od 8:00 hod. zapísaním do zoznamu, ktorý je na oznamovacej tabuli vedľa sekretariátu KIP, na jeden termín maximálne 30 študentov (platí pre obe skúšky). Prihlasovanie na skúšky je možné telefonicky aj emailom.


 3. [Pridané: 27.11.2016]
  3. blok výučby v kurze vysokoškolskej pedagogiky podľa štandardov IGIP sa uskutoční v dňoch 12.-13.1. a 16.-18.1.2017 (klikni pre viac informácií)


 4. [Pridané: 2.9.2016]

  Termíny zápisov na DPŠ 2016/17

  A. Denná forma štúdia:
  1. ročník: 21.09.2016 o 12:30
  2. ročník: 28.09. a 29.09.2016 o 12:30
  B. Externá forma štúdia:
  1. ročník: 05. a 06. 09. 2016 o 13:00
  2. ročník: 19.09., 20.09., 26.09., 27.09. 2016 (podľa zaradenia do skupín) o 07:30 (po zápise je od 8:00 do 15:00 výučba).

 
 
 
 
 O katedre
 
 Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)
 Čo je DPŠ
 DPŠ na TUKE
 DPŠ - denná forma
 DPŠ - externá forma
 Program DPŠ - denná forma
 Program DPŠ - externá forma
 prihláška na DPŠ
 
 Vysokoškolská pedagogika
 
 Manažérstvo kvality VŠ výučby
 
 ING-PAED IGIP

Katedra inžinierskej pedagogiky
Boženy Němcovej 32
042 00 Košice
Tel. 055/63 361 62

 
© kip, 2007
 www