AGROLANG
dozadu začiatok dopredu

nahor

Aktualizované
24.2.2017

Agrolang

 English for Agrotourism

 German for Agrotourism

    Angličtina/nemčina/ pre agroturizmus –jazykové on-line kurzy zamerané na výučbu nemeckého a anglického jazyka  a na rozvoj a zlepšenie jazykových znalostí a zručností profesionálov a študentov z oblasti agroturistiky.
Tieto kurzy im umožnia  lepší kontakt s potencionálnymi klientmi.
Úroveň  kurzov je  mierne pokročilá, obsahujú témy z oblasti agroturistiky a sú dostupné na CD.

 Na vývoji oboch učebných materiálov sa podieľala Katedra jazykov TU (PhDr. Jana Bicáková,  PhDr. Hedviga Semanová,  PhDr. Alžbeta Molnárová,  PaeDr. Viera Nemčoková, CSc.) v spolupráci s partnermi z Poľska, Nemecka, Španielska, Veľkej Británie a Talianska v rámci projektu Leonardo da Vinci.

Kontakt:
doc. Ing. Ľudmila Komorová, CSc., HF TU
PaeDr. Viera Nemčoková, CSc., KJ TU