CMC
dozadu začiatok dopredu

nahor

Aktualizované
24.2.2017

                                  

Communicating in Multilingual Contexts (CMC)
Komunikácia vo viacjazyčnom prostredí

Program Socrates
aktivita Lingua 2

Website: www.cmcproject.it

 Projekt CMC - Komunikácia vo viacjazyčných kontextoch získal ocenenie European Label.

Koordinátor projektu CMC
Kalábrijská univerzita, Taliansko

Partneri:

Univerzita v Santiago de Compostela, Španielsko
Jazykové centrum Maastrichtskej univerzity, Holandsko
Polytechnický inštitút v Castelo Branco, Portugalsko

Londýnska vysoká škola ekon
omických a politických vied, Veľká Británia

Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

Trvanie projektu:            október 2004 - január 2007  

Riešitelia za TU:    PhDr. Beáta Czéreová, PhDr. Helena Mazurová, Mgr. Božena Sládečková

Ciele projektu CMC

- umožniť univerzitným študentom:
-zlepšiť si svoje jazykové znalosti
pred nástupom na výmenný program
-z
dokonaliť si základné akademické zručnosti tak, aby sa študenti mohli       zúčastňovať štúdia na vysokých školách v zahraničí
-oboznámiť sa s kultúrnymi rozdielmi v krajin
e, kde budú študovať

 

- pripraviť inovačné jazykové materiály pozostávajúce z dvoch modulov:

Modul 1

- Stretnutie na univerzite

- Akademické zručnosti

- Študijné odbory on-line

- Životopis

 Modul 2

- Prezentácia

- Akademický seminár

- Život mimo univerzity

- Pracovné ponuky on-line

 Cieľová skupina

študenti výmenných programov univerzít

Cieľové jazyky učebných materiálov

- taliančina
- španielčina
- holandčina
- slovenčina
- portugalčina
- angličtina