ESPESIT
dozadu začiatok dopredu

nahor

Aktualizované
24.2.2017

English for Environmental Studies  -   ESPESIT
English for Informational Technologies
ESPESIT -  SK/38 /1/840/ PI/III.1.a/FPI

Kontraktor: Technická univerzita  Košice,

Kontaktná osoba: doc. Ľudmila Komorová

 Dĺžka projektu: 1999-2000

Hlavný výsledok:

2 dištančné kurzy pre odbornú angličtinu v rámci ekológie a informačných technológií .

- modul pozostáva: učebné materiály ( učebnica ,audiokazeta a CD ) a pilotný dištančný kurz

 §         English for Environmental Studies :

1. autorský kolektív : PhDr.Beáta Czéreová, PhDr Gabriela Knutová , PhDr Viera Nemčoková CSc., PhDr Božena Sládečková

 §         English for Informational Technologies

2.autorský kolektív:
PhDr. Anna Hapáková
PhDr. Marcela Kustrová
PhDr . Božena Molnárová
PhDr. Ján Paučo

Partnerské krajiny:
Technical University of Košice, Langside College of Glasgow UK, ETP Slovakia Košice, IIK Ansbach Germany, SOPK  Regional Chamber of Commerce, Prešov, Slovakia