EURO-IntegrELP
dozadu začiatok dopredu

nahor

Aktualizované
24.2.2017

 

Projekt EURO-IntegrELP je realizovaný v rámci programu Socrates,
Lingua  117021 – CP-1-2004-RO – LINGUA 1

euro-IntegrELP 

je skratka 

Equal Chances to European Integration through the use of the European Language Portfolio  

to znamená

Rovnaké šance v európskej integrácii prostredníctvom používania Európskeho jazykového portfólia  


Kontraktor projektu: PROSPER-ase Language Centre

Partnerské krajiny:
DE,GR, GR ,GR, AT, AT, EE, LT, PL, RO, RO, RO,RO, SK

Riešitelia projektu za KJ-TU:
                            PhDr. Gabriela Knutová, PhD.
                            PhDr. Božena Molnárová

                            PhDr. Beáta Czéreová

Cieľom projektu je:

  • zvýšiť informovanosť ľudí, ktorí pracujú  v legislatívnej decíznej sfére rozhodujúcej o zákonoch v oblasti cudzojazyčnej výučby
  • motivovanie jednotlivcov, aby zobrali zodpovednosť za svoj jazykový rast do svojich rúk, aby  dokázali sami seba ohodnotiť v jazykovom vývoji, aby dokázáli efektívne ovládať samovyhodnocovacie zručnosti  pre podporu ďalšieho rastu  v jazykovom vývoji učiaceho sa v náročných povolaniach vyžadujúcich cudzí jazyk
  • zabezpečenie informácií o možných prostriedkoch a metódach,
  • výmena informácií a diseminácia informácií o Európskom jazykovom portfóliu medzi  tými, ktorí rozhodujú o jazykovej politike v štáte

  • napomôcť problematike štandardizácie vyhodnocovania úrovne cudzojazyčných kompetencií  v rámci Spoločného európského rámca jednotlivých úrovní