GEO - FBERG
dozadu začiatok dopredu

nahor

Aktualizované
24.2.2017

 

Výsledky písomnej časti skúšky

 

jazyk anglický

 

jazyk nemecký

 

------------------------

 

Termín, zadelenie do komisií a miesto ústnej skúšky:   Komisie GEO_2017

 


 

Katedra jazykov Technickej univerzity v Košiciach

uskutoční  

odbornú skúšku z cudzieho jazyka v geoturizme

 

pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia FBERG

odbor Geoturizmus  

 

   21. február 2017 (utorok)           

                                                              

Nemecký jazyk

KJ/2  

11:30

Vysokoškolská 4,
 
prízemie

Anglický jazyk

B7, B8, B9

Rozdelenie do skupín sa uskutoční o 11:15B7.

11:30

B. Němcovej 1

 

Prihlásenie  sa  na skúšku

Na skúšku sa môžete prihlási cez MAIS od 30.1.2017

Do 20.2.2017 sa môžete v systéme MAIS zo skúšky odhlási.

Výsledky skúšky budú zverejnené dňa 24.  februára  2017 (piatok) o 12:00  na nástenke
Katedry jazykov TUKE, Vysokoškolská 4 a do 17:00 na webovej stránke KJ.

  Opravná skúška bude 28. februára 2017 (utorok): 28. februára 2017 (utorok):

 

Nemecký jazyk

162 o 12:30

Vysokoškolská 4,
1. poschodie

Anglický jazyk

 B7 o 12:30

B. Němcovej 1

Prihlasovanie na skúšku bude v systéme MAIS!