GEO - FBERG
dozadu začiatok dopredu

nahor

Aktualizované
23.2.2018

 

Výsledky z roku 2018

 

Výsledky písomnej časti skúšky

 

jazyk anglický

 

jazyk nemecký

 

 

Termín, zadelenie do komisií a miesto ústnej skúšky:   Komisie GEO_2018

 


 

Katedra jazykov Technickej univerzity v Košiciach

uskutoční  

odbornú skúšku z cudzieho jazyka v geoturizme

 

pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia FBERG

študijný program Geoturizmus  

---------------------------------------------------------

 

Písomná čas skúšky

20. február 2018 (utorok)

                                                           

Nemecký jazyk

KJ/3  

11:00

Vysokoškolská 4,
 
4.poschodie

Anglický jazyk

KJ/1, KJ/2  

Rozdelenie do skupín sa uskutoční o 10:50KJ/1.

11:00

Vysokoškolská 4,
 
prízemie

 

---------------------------------------------------------

Prihlásenie  sa  na skúšku

Na skúšku sa môžete prihlási cez MAIS od 30.1.2018  

Po ukončení písomnej časti skúšky odovzdáte svoj projekt (Word).

Do 22.2.2018 pošlete svoju powerpointovú prezentáciu na adresu: www.geoskuska@gmail.com

Do 19.2.2018 sa môžete v systéme MAIS zo skúšky odhlási.

Výsledky skúšky budú zverejnené dňa 23.  februára  2018 (piatok) o 12:00  na nástenke
Katedry jazykov TUKE, Vysokoškolská 4 a do 17:00 na webovej stránke KJ.  

---------------------------------------------------------

 

Ústna čas skúšky

   27. február 2018 (utorok)            

                                                           

Nemecký jazyk

KJ/3  

11:00

Vysokoškolská 4,
 
4.poschodie

Anglický jazyk

KJ/1, KJ/2, KJ/4

11:00

Vysokoškolská 4,
 
KJ/
1, KJ/2 - prízemie
KJ/4 - 4. poschodie

  Zadelenie do skupín na ústnu čas skúšky bude oznámené spolu s výsledkami písomnej časti skúšky.

---------------------------------------------------------

Opravná skúška bude 6.marca 2018 (utorok)

 

Nemecký jazyk

KJ/3 o 11:00

Vysokoškolská 4,
4. poschodie

Anglický jazyk

KJ/2 o 11:00

Vysokoškolská 4,
prízemie

Prihlasovanie na skúšku bude v systéme MAIS!

Ďalšie informácie o ústnej časti opravnej skúšky budú zverejnené v priebehu konania písomnej časti opravnej skúšky.