CALL
dozadu začiatok dopredu

nahor

Aktualizované
24.2.2017

CALLC&S – Online courseware for learners of Czech and Slovak Project 114034-CP-1-20041-ES- Lingua –L2

CALLC&S – online kurz českého a slovenského jazyka pre cudzincov bude využívať  na vývoj a neskôr na výučbu už existujúci  počítačový program Proyecto INGENIO on-line Computer Assisted Language Learning Authoring Tool, vyvinutý na Universidad Politécnica de Valencia  v Španielsku. Tieto dva jazykové kurzy – Slovenčina pre cudzincov a Čestina pre cudzincov – budú mať štyri  podporné jazyky: španielčinu, angličtinu, nemčinu a francúzštinu.

Cieľom projektu je vyvinúť nosný jazykový program založený na Európskom  jazykovom rámci tak, aby umožňoval vyvinúť rovnaký prostriedok - kurz  pre ďalšie  jazyky Európskej únie a pre ďalšie jazykové úrovne češtiny a slovenčiny  v blízkej budúcnosti. Obidva on-line jazykové kurzy, ktoré chceme vyvinúť, budú určené pre úroveň A1 a A 2 cieľového jazyka, teda češtiny a slovenčiny.

Výstupy z projektu – on-line kurzy pomôžu pri disseminácii dvoch málo známych a menej používaných jazykov, t.j. češtiny a slovenčiny.  Tieto dva jazykové kurzy budú zverejnené na web stránke a budú prístupné pre všetkých študentov a učiteľov bez poplatku. To pomôže zvýšiť mobilitu študentov z  Európskej únie  do dvoch pristupujúcich krajín, Českej republiky a Slovenskej republiky a opačne. Obidva kurzy poskytnú  základné znalosti z jazyka českého a slovenského a tiež základné informácie o kultúre obidvoch národov.

 Trvanie: 1.10.2004 – 31.3.2008

 Autori: PhDr. Hedviga Semanová

               PhDr. Jana Bicáková

               Paed dr. Viera Nemčoková, CSc.