CMC-E
dozadu začiatok dopredu

nahor

Aktualizované
24.2.2017

 

 

 Projekt       CMC_E. Communicating in Multilingual Contexts meets Enterprises

Komunikácia vo viacjazyčnom prostredí v ústrety podnikom

je realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania,
Transverzálny program, Kľúčová aktivita 2

135507-LLP-2007-1-IT-KA2-KA2MP

 Kontraktor projektu: University of Calabria, Taliansko

Partneri:

 • The GIAS, Taliansko

 • Wyzsza Szkola Informatyki, Zarzadzania i Administracji, Poľsko

 • Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugalsko

 • Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

 • Universidad de Santiago de Compostela, Španielsko

 • London School of Economics, Veľká Británia

Trvanie projektu:   2008 - 2010  

Riešitelia projektu za KJ-TU:
PhDr. Beáta Czéreová
PhDr. JUDr. Helena Mazurová

Cieľom projektu je:

 • vytvoriť virtuálne učebné prostredie poskytujúce učebné materiály založené na prístupe CLIL (obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie) v šiestich jazykoch: anglický, poľský, portugalský, slovenský, španielsky, taliansky,

 • pomáhať zvyšovať povedomie o potrebe znalosti jazykov a zlepšovať prístup učeniu sa jazykov,

 • vytvorenie a šírenie jazykových online učebných materiálov na zlepšovanie jazykových schopností aj menej používaných jazykov ako sú: poľský, portugalský, slovenský.

Konkrétne úlohy partnerov v projekte:

 •  vytvoriť Testy na sebahodnotenie pre už existujúce CMC Moduly 1, 2

 •  vykonať analýzu profesionálnych jazykových potrieb v oblasti (malé a stredné podniky, miestne inštitúcie)

 •  vytvoriť inovatívny jazykový učebný materiál – Modul 3 (v nadväznosti na Modul 1, 2 projektu CMC)

 •  využívanie a šírenie výsledkov projektu

Tematicky budú materiály čerpať z oblastí: ekonomiky, vzdelávania,  politických vied, spoločenských vied, vedy a techniky.

Hlavné cieľové skupiny:
účastníci študentských mobilitných programov
absolventi vysokých škôl vstupujúci na trh práce
zamestnanci podnikov, ktorí si potrebujú zvýšiť svoje jazykové kompetencie

Projekt CMC-E, ktorého partnerom bola aj Katedra jazykov TUKE, 
bol ocenený značkou The Label of The Language Labels 
Európskou komisiou v Bruseli v septembri 2012.