Contact
začiatok dopredu

nahor

Aktualizované
24.2.2017

                    

Head of Department

PhDr. Janka Pavlovová, CSc.

Tel.: (055) 602 4217

Fax: (055) 602 4346

E-Mail: Jana.Pavlovova@tuke.sk

Deputy Head of Department

PhDr.Helena Mazúrová

Tel.: (055) 602 4308

E-Mail: Helena.Mazurova@tuke.sk

Administrative Officer

Mgr.Zuzana Minarčíková

Tel.: (055) 602 4215

E-Mail: Zuzana.Minarcikova@tuke.sk

Head of Department’s Secretary

Ožga Spišáková

Tel: (055) 602 4185

E-Mail: Olga.Spisakova@tuke.sk

Vysokoškolská 4, 0400 Košice
1st floor, Trakt C - at the end

                                                           

Address: 

Technická univerzita v Košiciach

Katedra jazykov

Vysokoškolská 4

04200 Košice

Slovensko