Doktorandi
dozadu začiatok

nahor
Jazykový test
Vzory testov - PhD
Konzultácie
Doktor. skúška

Aktualizované
24.2.2017

 

 

 

Na týchto stránkach nájdete všetky informácie týkajúce sa jazykového testu z jazyka na prijímacom doktorandskom konaní, informácie o konzultáciách a o doktorandskej skúške z jazyka.