E-Bridge
dozadu začiatok dopredu

nahor

Aktualizované
24.2.2017

 

E _ Bridge to Mobilitity

ICT in Vocational Training

je realizovaný  v rámci Programu celoživotného vzdelávania

Transverzálny program, Kľúčová aktivita 3

143456-2008-LLP-PL-KA3 –KA3MP

Kontraktor projektu: Wyzsza Szkola Informatyki, Zarzadzania  i Administracji, Poľsko

Partneri projektu:

Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

Technická univerzita v Gabrove, Bulharsko

Mescomp Technologies, Poľsko

Soros Educational Centre, Rumunsko

Entente UK, Veľká Británia

Iturbrok, Španielsko

WBS Training, Spolková republika Nemecko

Trvanie:   2009 -2010

Riešitelia za KJ:

PhDr. Beáta Czéreová

JUDr. PhDr. Helena Mazurová

Cieľ projektu: 

  1. poskytnúť základy jazyka, kultúry a práva Veľkej Británie, Španielska a Nemecka ako nevyhnutný predpoklad pre tých ľudí, ktorí sa  chcú usadiť v týchto krajinách a nepoznajú jazyk;

  2. posilniť mobilitu ľudí  v rámci Európskej únie;

  3. rozvíjať schopnosť používať nové informačné a komunikačné technológie v procese sebavzdelávania.

Výsledný produkt/výstup projektu:

  1. on-line kurzy na výučbu jazyka, reálií a získanie základných informácií potrebných  pre každodenný život vo Veľkej Británii, Nemecku alebo Španielsku; 

  2. didaktické materiály, ktoré budú k dispozícii pre mobilné telefóny;

  3. WEB 2.0 - platforma pre komunikáciu a výmenu skúseností, blogy, podcasty a wiki;

  4. on-line právna pomoc obsahujúca základné dokumenty a interaktívne formuláre v cieľových jazykoch;

  5. šetriče obrazovky pre počítače a mobilné telefóny, ktoré sa budú používať ako didaktické nástroje;

  6. obrázkové materiály, slovníky.