EILC
dozadu začiatok dopredu

nahor

Aktualizované
24.2.2017

EILC - Erasmus Intensive Language Courses

Erasmus intenzívne jazykové kurzy organizované v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Erasmus.

EILC je Intenzívny jazykový kurz organizovaný v krajinách s málo používaným a vyučovaným jazykom. Katedra jazykov organizuje Intenzívny jazykový kurz slovenčiny. 

Trvanie kurzu:  3 týždne
EILC sa organizuje pred začiatkom zimného alebo letného semestra.

Cieľová skupina
EILC je určený študentom, ktorí boli svojou vysokou školou vybraní na štúdium/praktickú stáž v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Erasmus, v jednej z krajín, ktoré organizujú jazykový kurz.

Riešitelia projektu za KJ-TU:
PhDr. Beáta Czéreová
PhDr. JUDr. Helena Mazurová

Ciele kurzu
Umožniť účastníkom kurzu:

  • zvládnuť základy slovenského jazyka, bežnú slovnú zásobu, zvládnuť základy gramatiky, používať najbežnejšie slovesá v prítomnom, minulom a budúcom čase,
  • naučiť sa bežné frázy, aby sa vedeli predstaviť, komunikovať v každodenných situáciách, objednať si jedlo, robiť jednoduché nákupy, cestovať, rozprávať o svojom bydlisku
  • oboznámiť sa kultúrou, tradíciami spôsobom života na Slovensku,
  • oboznámiť sa so životom na slovenskej univerzite,
  • navštíviť kultúrne podujatia
  • zúčastniť sa poznávacích výletov do okolia
  • aklimatizovať sa na Slovensku 

KJ TUKE zorganizovala v dňoch 27.8.2012-15.9.2012 po siedmykrát jazykový kurz slovenského jazyka (EILC) pre zahraničných študentov programu ERASMUS.