Ekonomická fakulta
začiatok dopredu

nahor

Aktualizované
2.2.2018

 

Výsledky písomnej časti skúšky 2018

 

Odborná skúška z cudzieho jazyka, zimný semester 2017/2018 - anglický jazyk

 

Odborná skúška z cudzieho jazyka, zimný semester 2017/2018 - nemecký jazyk

 

Termín, zadelenie do komisií a miesto ústnej skúšky Komisie EkF 2018

 


Odborná skúška z cudzieho jazyka v ekonomickom odbore                        

Termín skúšky:  písomná časť:  31. január 2018  (streda)

anglický jazyk  8:30 ZP/2   priezviská študentov od A-Ľ
11:00 ZP/2   priezviská študentov od M-Ž
nemecký jazyk 8:30

KJ/1

francúzsky jazyk 8:30 KJ/2

 

                       

                                    ústna časť:   5.-7. februára 2018

Prihlásenie sa na skúšku  a odovzdanie projektu:

Od 18. 12. 2017 do 30. 1. 2018 sa môžete prihlásiť na skúšku cez MAIS (termín vypísaný).

 

Projekty odovzdáte pred písomnou časťou skúšky v ZP/2, KJ/1, KJ/2 podľa príslušného jazyka v deň konania písomnej časti skúšky.

( Neodovzdávate PowerPointové prezentácie.)

 

 

Možnosť odhlásenia sa zo skúšky:

 

Odhlásiť sa môžete do 30. januára 2018 cez MAIS.

 

Upozornenie: Uprednostňujte PowerPointové prezentácie vo verzii .ppt (Office 97-2003); pri prezentáciách z vyšších verzií s príponou .pptx (Office 2007- 2013) môžu byť niektoré časti nefunkčné. Prezentácie si stiahnete cez internet (napr. uložené v pošte s prístupom cez webové rozhranie). Prezentáciu na USB kľúči si prineste so sebou len ako zálohu.