EWC
začiatok dopredu

nahor

Aktualizované
24.2.2017

Projekt EWC

Effective Writers and Communicators

je realizovaný v rámci Leonardo da Vinci

Program celoživotného vzdelávania

č. projektu 540346-LLP-1-2013-1-GR-LEONARDO-LNW

Kontraktor projektu:

P1

Grécko

CMT Prooptiki ltd

Partneri:

P2

Slovensko

Technická univerzita v Košiciach (TUKE)

P3

UK

University of Brighton Students´ Union (BSU)

P4

Cyprus

First Elements Euroconsultants Ltd

P5

Holandsko

The Elephant Learning in Diversity BV

P6

Poľsko

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

P7

Lotyšsko

LatviaConsultant Biznesa konsultāciju un mācību centrs SIA

P8

Španielsko

Confederación de Empresarios de Aragón

P9

Cyprus

European Consulting Network Business Intelligence Ltd

P10

Belgicko

Space European Network for Business Studies and languages

P11

Bulharsko

Bulgarian Development Agency

Trvanie projektu:   2013 - 2015  

Riešitelia projektu za KJ TU:

Mgr. Milada Walková, PhD.

Mgr. Katarína Szabová, PhD

Mgr. Karolína Jarná

Oľga Spišáková

Cieľom projektu je:  vývoj a implementácia učebných materiálov z odborného anglického jazyka pre malých a stredných podnikateľov

Hlavné úlohy KJ v projekte:

  • príprava koncepcie dvoch hlavných učebných materiálov projektu – training handbook a e-learning course
  • organizácia štvordňového stretnutia všetkých partnerov v Košiciach
  • prezentácia koncepcie dvoch hlavných učebných materiálov projektu
  • vývoj odsúhlasenej štruktúry a obsahu obidvoch hlavných učebných materiálov projektu
  • koordinácia a odborná supervízia vývojovej fázy  
  • koordinácia pilotáže na Slovensku

  Cieľové skupiny:

·         malí a strední podnikatelia

·         začínajúci podnikatelia

·         vzdelávacie inštitúcie