FALINAR
dozadu začiatok dopredu

nahor

Aktualizované
24.2.2017

 

Projekt FALINAR

Produktion fachsprachlicher Online-Lehr- und Lerntools und ihre Nutzung für die Ausbildung in der Fachrichtung Reiseverkehr

je realizovaný v rámci Erasmus+

Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport,

KA203 - Strategické partnerstvá v oblasti vysokoškolského vzdelávania
č. projektu 2014-1-SK01-KA203-000470

Kontraktor projektu: Katedra jazykov, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

Partneri:

  • Institut für Interkulturelle Kommunikation e.V,, Nemecko
  • FHSS Universität Rijeka, Chorvátsko 
  • Bios Life Long Learning Centre, Cyprus

Trvanie projektu:   2014 - 2017  

Riešitelia projektu za KJ TU:

PhDr. Janka Pavlovová, CSc.

Mgr. Eva Kaščáková, PhD.

Oľga Spišáková

PhDr. Roman Sorger, PhD.

Mgr. Marek Zvirinský

Ing. Peter Antal, ÚVT

Cieľom projektu je:  vývoj a implementácia interaktívnych učebných materiálov z odborného nemeckého jazyka pre medicínu, bezpečnosť a životné prostredie v cestovnom ruchu

Konkrétne úlohy v projekte:

  • projektová webová stránka - ako komunikačná a diseminačná platforma počas projektu
  • jazyková koncepcia a moduly pre odborné a ďalšie vzdelávanie v cestovnom ruchu podľa cieľových skupín a jazykových úrovní B1 – B2 (medicína, bezpečnosť, životné prostredie)
  • Jazykové kurikulum s glosármi v 4 jazykoch
  • blended-learningová moodle-platforma pre odborné vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu v partnerských krajinách 
  • 14-dňový pilotný kurz v Nemecku pre cieľové skupiny z partnerských krajín
  • medzinárodné a valorizačné konferencie

  Hlavné cieľové skupiny:

·         študenti a vyučujúci cestovného ruchu a absolventi štúdia vstupujúci na trh práce

·         zamestnanci a multiplikátori v cestovnom ruchu