FBERG - Geo
dozadu začiatok dopredu

nahor
Vzory testov - Geo
Odborná skúška

Aktualizované
24.2.2017

Výučba cudzích jazykov v študijnom programe Geoturizmus

        Katedra jazykov zabezpečuje výučbu dvoch povinných predmetov cudzieho jazyka pre študentov Geoturizmu na FBERG: 1. cudzí jazyk a 2. cudzí jazyk v rozsahu piatich semestrov.

1.cudzí jazyk (anglický jazyk alebo nemecký jazyk) si volia študenti pred začatím zimného semestra 1. ročníka. Tento predmet sa končí odbornou  skúškou z anglického/nemeckého jazyka v zimnom skúškovom období 3. ročníka.

Pred začiatkom zimného semestra prvého ročníka sa študenti môžu otestovať podľa vzorových testov, ktoré nájdete pod tlačidlom Vzory testov - GEO na tejto stránke.

Ako 2. cudzí jazyk si študenti môžu  vybrať nemecký, anglický, francúzsky alebo ruský jazyk. Tento predmet končí klasifikovaným zápočtom.

 Odborná skúška z anglického/nemeckého jazyka

Táto skúška je písomná a skladá sa z týchto častí (celkom 100 bodov):

1. Čítanie s porozumením a slovná zásoba 30 bodov
2. Počúvanie s porozumením 20 bodov
3. Gramatický test 20 bodov
4. Korešpondencia   ( 2 zadania) 30 bodov

Študent úspešne zloží skúšku, ak dosiahne minimálne 51 bodov.

Skúšku môže študent opakovať raz na konci zimného semestra v 3. ročníku bakalárskeho štúdia.

Vzory testov pre odbornú skúšku z anglického /nemeckého jazyka nájdete pod tlačidlom Odborná skúška na tejto stránke.