IMLIT
dozadu začiatok

nahor

Aktualizované
24.2.2017

 

Projekt IMLIT

The Improvement of Language Skills for Incoming Tourism through the EU Framework

Die Verbesserung der sprachlichen Kompetenzen für den Incoming-Tourismus im Rahmen der EU

Zvyšovanie jazykových kompetencií pre aktívny turizmus v rámci EU

 je realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania,
podprogram Leonardo da Vinci, multilaterálne projekty

Prenos inovácií

 2011-1-TR1-LEO05-27985

Kontraktor projektu: Inštitút nemeckého jazyka a literatúry na Univerzite Suleymana Demirela v Isparte, Turecko

Partneri:

  • Technická univerzita v Košiciach SK
  • Institut für Interkulturelle Kommunikation e.V. D
  • Inšitút pre cudzie jazyky na Selčukovej univerzite v Konyi TR  
  • Inštitút pre odborné vzdelávanie na Univerzite Suleymana Demirela v Isparte TR

Trvanie projektu:   2011-2013  

Riešitelia projektu za KJ TU:

PhDr. Janka Pavlovová, CSc.

PhDr. Ernestína Bröstlová

Mgr. Kristína Mihoková, PhD.

PhDr. Roman Sorger, PhD.

Mgr. Janka Smreková

Cieľom projektu je: IK-transfer multimediálnych učebných materiálov z nemeckého jazyka pre študentov turizmu na vysokých a odborných školách a zamestnancov v turizme v Turecku

Konkrétne úlohy v projekte:

  • Na interaktívnej projektovej webovej stránke www.tourneu.eu doplniť informácie potrebné pre používateľov kurzu v turečtine
  • Modul service pre odborné a ďalšie vzdelávanie v incoming-tourizme doplniť o interkultúrne cvičenia  z hľadiska tureckých interkultúrnych potrieb podľa cieľových skupín najmä na jazykovej úrovni A1
  • Pripraviť testy na úrovni A1-A2 pre absolventov prezenčných častí kurzu v Turecku a Nemecku

 Hlavné cieľové skupiny:

·         pracovníci služieb v turizme (cestovné kancelárie, penzióny, turistické informačné centrá)

·         študenti a absolventi vysokých škôl vstupujúci na trh práce