Jazyková škola
dozadu začiatok dopredu

nahor

Aktualizované
20.4.2017

Koľko jazykov ovládaš, toľko krát si človekom ...

Vážení záujemcovia o jazykové kurzy!
Jazyková škola pri Katedre jazykov TUKE vám predstavuje novú ponuku kurzov, ktoré sa budú konať počas letného semestra 2016/2017.

Druhy kurzov:

Anglický jazyk
(všeobecný kurz pre začiatočníkov, všeobecný kurz pre pokročilých, konverzačný kurz).

Nemecký jazyk
(všeobecný kurz pre začiatočníkov, všeobecný kurz pre pokročilých, konverzačný kurz).

Ruský jazyk
(všeobecný kurz pre začiatočníkov, konverzačný kurz).

Slovenský jazyk pre cudzincov.

NOVINKA:
Jazyková príprava pre budúcich doktorandov (AJ).

V prípade záujmu o iný kurz presne podľa Vašich požiadaviek, je možné otvoriť aj iné druhy kurzov, a to pri minimálnom počte 6 účastníkov.
Cena každého kurzu:70 € (3,50 – eur/1 vyučovacia hodina, skupina 6-10 ľudí)
V cene je vyučovanie, učebné materiály, ako aj osvedčenie o absolvovaní kurzu.
V prípade, že kurz uhradí za svojho zamestnanca pracovisko TUKE internou faktúrou, je cena nižšia, bližšie info p. Spišáková, viď kontakt nižšie.

Plánovaný začiatok kurzov: 27.2.2017

Prihlášku nájdete na:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJXy05-JOu1TvVCMDiCndjVQaBBBvS1TGVbhIA-LfWRse06A/viewform
Prosím, prihláste sa najneskôr do stredy 22.2.2017.

Máme aj profil na Facebooku https://www.facebook.com/JazykovkaKJ / .
Tam si môžete s nami písať, pýtať sa, radi zodpovieme Vaše otázky.
Ak nepoužívate Facebook posielajte nám emaily, telefonujte, alebo nás kontaktujte osobne.

Administrátorky Jazykovej školy nájdete na Katedre jazykov, Vysokoškolská 4, 1. poschodie:
- Ing. Lucia Michaleková, lucia.michalekova@tuke.sk, 055/602 4303, číslo dverí 173
- Mgr. Soňa Polakovičová, PhD., sona.polakovicova@tuke.sk, 055/602 4215, číslo dverí 176, zodpovedná za komunikáciu na facebooku
Zodpovedná za financie: Oľga Spišáková, olga.spisakova@tuke.sk, 055/602 4185, číslo dverí 181

Tešíme sa, že sa k nám pridáte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

staré oznamy - momentálne mimo platnosti:


 Nové jazykové kurzy Katedry jazykov TUKE v letnom semestri !

 V letnom semestri akademického roku 2010/11  jazyková škola pri Katedre jazykov TUKE v Košiciach otvára nové jazykové kurzy pre študentov, zamestnancov TUKE a širokú verejnosť.

Vyučujeme jazyky : anglický, nemecký, francúzsky, ruský, slovenčinu pre cudzincov

Počet hodín pre skupinovú výuku (6 a viac študentov): od 35 – 48 (podľa počtu študentov v skupine)

Realizácia : semestrálne polointenzívne  (2x týždenne /1x týždenne podľa dohody)

Vyučovanie po 15-tej hodine

Cena :  95,- eur

 Ponúkame

  • Všeobecné kurzy pre úplných a falošných začiatočníkov

  • Kurzy pre mierne pokročilých zamerané na rozvoj jazykových zručností a zvyšovanie jazykovej úrovne poslucháčov,

  • Konverzačné jazykové kurzy

  • Kurz pre doktorandov – príprava na odbornú skúšku

  • Kurz angličtiny a nemčiny pre turizmus – príprava na odbornú skúšku

  • Kurz General Chemistry I. - odborný kurz, zameraný na slovnú zásobu týkajúcu sa základných pojmov všeobecnej chémie, mohol by tiež rozvíjať schopnosť vyjadriť sa v angličtine k základným chemickým javom, zákonom a pokusom

  • Kurz angličtiny a nemčiny pre EkF – príprava na odbornú skúšku

 Vyučovanie prebieha v malých skupinách (max. 12 študentov). Študenti sú zaraďovaní do kurzov podľa jazykových znalostí alebo na základe vstupných testov.

New !!

 Ponúkame výučbu formou face-to-face (jeden študent s jedným vyučujúcim) a výučbu pre skupiny  2 až 5 osôb.

 Cena face-to-face:                                    15€ za 60 minútovú vyučovaciu hodinu

 Cena pre výučbu v malých skupinách       2 študenti – 13€ hodina / študent

                                                                                  3 študenti – 11€ hodina / študent

                                                                                  4 študenti –   9€ hodina / študent

                                                                                  5 študentov – 8€ hodina / študent

Počet hodín a náplň výučby budú pri tomto type výučby  dohodnuté individuálne s každou skupinou.

Máte záujem?

Prihláška sa nachádza na http://web.tuke.sk/kj/prihlaska_kurz.htm, vyplnenú ju prosím zašlite ako prílohu, nie je interaktívna, prípadne osobne na Katedre jazykov TUKE, Vysokoškolská 4, 1. poschodie,  č.dv. 180 alebo e-mailom na adrese:

hedviga.semanova@tuke.sk

ludmila.petrikova@tuke.sk

platba, prihlášky a všeobecné informácie

Tel: (055) 602 4117

Deň, hodina a miesto prvého informatívneho stretnutia : 22. február 2011 (utorok) o 15:30 hod. v priestoroch jedálne na Vysokoškolskej 4, prízemie.

 Tešíme sa na Vás.

 Kolektív jazykovej školy pri KJ TUKE


 

 

 

Katedra jazykov ponúka zamestnancom, študentom i širokej verejnosti

Letné jazykové kurzy 

1. Intenzívny kurz angličtiny pre stredne pokročilých

„Taboos and Issues“

kurz bude zameraný na „netradičné“ konverzačné témy
rozsah kurzu 9 x 90 minút
kedy  6. 7. - 17.7.
 8:30 - 10:00
                   

2. Intenzívny kurz angličtiny pre začiatočníkov

 

„First Words“

 

 kurz zameraný na získanie (alebo zopakovanie) základov gramatiky  a bežné témy rozhovoru
rozsah kurzu 9 x 90 minút
kedy  12. 7. - 22. 7
 8:30 - 10:00
                   

3. Intenzívny kurz angličtiny pre mierne až stredne pokročilých

„Angličtina v pracovnom prostredí“

Skills: listening, speaking

Topics: telephoning, writing, the Internet, dealing with people, negotiating.

rozsah kurzu 9 x 90 minút
kedy  6. 7. - 17.7.
 8:30 - 10:00

 

Kontakt :  marcela.chabova@tuke.sk, martina.pluchtova@tuke.sk

Cena kurzov :  od 45,- eur/osoba  (podľa počtu osôb v skupine)