Jazyková škola
dozadu začiatok dopredu

nahor

Aktualizované
24.2.2017

 

Aktuálna ponuka pre letný semester 2015/2016:

 

Vážení záujemcovia o jazykové kurzy,

Jazyková škola pri Katedre jazykov TUKE po zimnej pauze opäť otvára svoje brány a ponúka v letnom semestri akademického roku 2015/16 nové jazykové kurzy!

Trvanie kurzu: 29.2. - 6.5.2016 (10 týždňov), frekvencia výučby:1x90min/týždeň alebo 2x45min/týždeň.

Cena kurzu: 70 EUR / 20 vyučovacích hodín = len neuveriteľných 3,50 EUR za jednu vyučovaciu hodinu!/.

Počet študentov: 6 - 10 študentov v skupine.

Ponúkané kurzy:

 • Všeobecný kurz anglický jazyk – začiatočník, falošný začiatočník
 • Všeobecný kurz anglický jazyk - mierne pokročilý, pokročilý
 • Konverzačný kurz anglický jazyk - mierne pokročilý, pokročilý
 • Všeobecný kurz nemecký jazyk – začiatočník, falošný začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý
 • Konverzačný kurz nemecký jazyk - mierne pokročilý, pokročilý
 • Všeobecný kurz francúzsky jazyk – začiatočník, falošný začiatočník


NOVINKY:

 • Kurz akademických zručností špeciálne pre doktorandov a zamestnancov TUKE /anglický jazyk/
 • Slovenský jazyk pre cudzincov


V prípade záujmu o kurz presne podľa Vašich požiadaviek je možné otvoriť aj iné druhy kurzov než tie, ktoré sú uvedené v aktuálnej ponuke (napr.letecká AJ, Business English, AJ pre technické odbory a i.). Pre spustenie skupinových kurzov je však podmienkou naplnenie minimálneho počtu účastníkov (6).

Prosíme všetkých záujemcov, aby sa elektronicky prihlásili v termíne najneskôr do 22.2.2016 kliknutím na priložený odkaz. ĎAKUJEME

https://docs.google.com/forms/d/18kmT0l915ExM54AO04vgfgu-YyCsD-9kuEH4biYSboE/viewform

Kontakty a viac informácií: www.facebook.com/JazykovkaKJ, sona.polakovicova@tuke.sk, lucia.michalekova@tuke.sk (t.č. 055 602 4303)

Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

Tím Jazykovej školy pri Katedre jazykov TUKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

staré oznamy - momentálne mimo platnosti:


 Nové jazykové kurzy Katedry jazykov TUKE v letnom semestri !

 V letnom semestri akademického roku 2010/11  jazyková škola pri Katedre jazykov TUKE v Košiciach otvára nové jazykové kurzy pre študentov, zamestnancov TUKE a širokú verejnosť.

Vyučujeme jazyky : anglický, nemecký, francúzsky, ruský, slovenčinu pre cudzincov

Počet hodín pre skupinovú výuku (6 a viac študentov): od 35 – 48 (podľa počtu študentov v skupine)

Realizácia : semestrálne polointenzívne  (2x týždenne /1x týždenne podľa dohody)

Vyučovanie po 15-tej hodine

Cena :  95,- eur

 Ponúkame

 • Všeobecné kurzy pre úplných a falošných začiatočníkov

 • Kurzy pre mierne pokročilých zamerané na rozvoj jazykových zručností a zvyšovanie jazykovej úrovne poslucháčov,

 • Konverzačné jazykové kurzy

 • Kurz pre doktorandov – príprava na odbornú skúšku

 • Kurz angličtiny a nemčiny pre turizmus – príprava na odbornú skúšku

 • Kurz General Chemistry I. - odborný kurz, zameraný na slovnú zásobu týkajúcu sa základných pojmov všeobecnej chémie, mohol by tiež rozvíjať schopnosť vyjadriť sa v angličtine k základným chemickým javom, zákonom a pokusom

 • Kurz angličtiny a nemčiny pre EkF – príprava na odbornú skúšku

 Vyučovanie prebieha v malých skupinách (max. 12 študentov). Študenti sú zaraďovaní do kurzov podľa jazykových znalostí alebo na základe vstupných testov.

New !!

 Ponúkame výučbu formou face-to-face (jeden študent s jedným vyučujúcim) a výučbu pre skupiny  2 až 5 osôb.

 Cena face-to-face:                                    15€ za 60 minútovú vyučovaciu hodinu

 Cena pre výučbu v malých skupinách       2 študenti – 13€ hodina / študent

                                                                                  3 študenti – 11€ hodina / študent

                                                                                  4 študenti –   9€ hodina / študent

                                                                                  5 študentov – 8€ hodina / študent

Počet hodín a náplň výučby budú pri tomto type výučby  dohodnuté individuálne s každou skupinou.

Máte záujem?

Prihláška sa nachádza na http://web.tuke.sk/kj/prihlaska_kurz.htm, vyplnenú ju prosím zašlite ako prílohu, nie je interaktívna, prípadne osobne na Katedre jazykov TUKE, Vysokoškolská 4, 1. poschodie,  č.dv. 180 alebo e-mailom na adrese:

hedviga.semanova@tuke.sk

ludmila.petrikova@tuke.sk

platba, prihlášky a všeobecné informácie

Tel: (055) 602 4117

Deň, hodina a miesto prvého informatívneho stretnutia : 22. február 2011 (utorok) o 15:30 hod. v priestoroch jedálne na Vysokoškolskej 4, prízemie.

 Tešíme sa na Vás.

 Kolektív jazykovej školy pri KJ TUKE


 

 

 

Katedra jazykov ponúka zamestnancom, študentom i širokej verejnosti

Letné jazykové kurzy 

1. Intenzívny kurz angličtiny pre stredne pokročilých

„Taboos and Issues“

kurz bude zameraný na „netradičné“ konverzačné témy
rozsah kurzu 9 x 90 minút
kedy  6. 7. - 17.7.
 8:30 - 10:00
                   

2. Intenzívny kurz angličtiny pre začiatočníkov

 

„First Words“

 

 kurz zameraný na získanie (alebo zopakovanie) základov gramatiky  a bežné témy rozhovoru
rozsah kurzu 9 x 90 minút
kedy  12. 7. - 22. 7
 8:30 - 10:00
                   

3. Intenzívny kurz angličtiny pre mierne až stredne pokročilých

„Angličtina v pracovnom prostredí“

Skills: listening, speaking

Topics: telephoning, writing, the Internet, dealing with people, negotiating.

rozsah kurzu 9 x 90 minút
kedy  6. 7. - 17.7.
 8:30 - 10:00

 

Kontakt :  marcela.chabova@tuke.sk, martina.pluchtova@tuke.sk

Cena kurzov :  od 45,- eur/osoba  (podľa počtu osôb v skupine)