Kontakt
začiatok dopredu

nahor
Zamestnanci

Aktualizované
23.2.2018

Adresa:     Technická univerzita v Košiciach

                    Katedra jazykov

                    Vysokoškolská 4

                    042 00  Košice

                    Slovensko                 

 

Vedenie katedry:

 

Vedúca katedry

PhDr. Janka Pavlovová, CSc.

Tel.: (055) 602 4217

E-Mail: Jana.Pavlovova@tuke.sk

Zástupkyňa vedúcej katedry

JUDr. PhDr. Helena Mazurová, PhD.

Tel.: (055) 602 4308

E-Mail: Helena.Mazurova@tuke.sk

Tajomníčka

Mgr. Ožga Lešková

Tel.: (055) 602 4303

E-Mail: olga.leskova@tuke.sk

Úradné hodiny:

Pondelok       12:00-15:00

Streda            11:00-13:00

Sekretariát

Ožga Spišáková

Tel: (055) 602 4185

E-Mail: Olga.Spisakova@tuke.sk

Štvrtok - nestránkový deň !!

                                                           

Vysokoškolská 4, 040 00 Košice

1. poschodie vžavo, trakt C - vzadu