LF
dozadu začiatok dopredu

nahor

Aktualizované
24.2.2017

Výučba cudzích jazykov na Leteckej fakulte

Katedra jazykov zabezpečuje na Leteckej fakulte výučbu anglického jazyka ako povinný predmet a výberový predmet takto:

Bakalárske štúdium v študijnom programe:

Riadenie leteckej dopravy

Prevádzka lietadiel

Avionistické systémy

Riadenie leteckej dopravy

Anglický jazyk I –III ako výberový predmet
Anglický jazyk IV ako povinný predmet
Výberový jazyk I –II ako výberový predmet
Prevádzka letísk Anglický jazyk V ako povinný predmet
Výberový jazyk I-II  ako povinný predmet
Letecká a priemyselná magnetometria a senzorika   Anglický jazyk I –V ako výberový predmet