O katedre
dozadu začiatok dopredu

nahor
Legislatíva
História
Výskum
Pomáhame ...

Aktualizované
24.2.2017

Katedra jazykov je celouniverzitným pracoviskom a zabezpečuje výučbu jazykov na všetkých fakultách a pracoviskách Technickej univerzity.

Aktívne sa zapája do celouniverzitných projektov v oblasti výskumu moderných metód výučby.

Pracovníci katedry vykonávajú okrem svojej hlavnej činnosti preklady a tlmočenie pre potreby TU, súdne preklady a tlmočenie z nemeckého a anglického jazyka.

Na Katedre jazykov pôsobili zahraniční lektori anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka.

Pedagogická činnosť:

·         výučba anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského jazyka na všetkých fakultách TU v dennom i externom bakalárskom a inžinierskom štúdiu,výučba slovenského jazyka pre zahraničných študentov a výučba doktorandov vo forme individuálnych konzultácií 

·         jazyková príprava, prijímacie a záverečné jazykové skúšky doktorandov na jednotlivých fakultách 

·         odborná skúška z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka v ekonomickom odbore 

·         odborná skúška z anglického a nemeckého jazyka v študijnom programe Geoturizmus

·         vypracovanie a vyhodnotenie jazykových testov z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka v rámci prijímacieho konania na EkF, FBERG, FU.