Osnovy
začiatok dopredu

nahor

Aktualizované
24.2.2017

 

Tématické plány pre výučbu jazykov sú umiestnené na e-portáli TUKE:

 http://ep.tuke.sk/home/index.php?Lang=sk&Theme=Default&Mode=Portal&Portal=10811

 

Informačné listy EkF:

IL_Ekf_all_1

IL_Ekf_all_2

 

Informačné listy LF:

IL_LF

 

Informačné listy - BERG, SjF, FU, SvF, EkF - prípravný kurz:

IL_all_pripravny_kurz

 

Informačné listy FEI:

 IL FEI AJ MP

 IL FEI AJ P

 

Informačné listy BERG - GEO:

IL_Geo_AJ_I

IL_Geo_AJ_II

IL_Geo_NJ_I

IL_Geo_NJ_II

 

Informačné listy HF:

IL_HF

 

Informačné listy PhD:

IL_PhD