Oznamy
dozadu začiatok dopredu

nahor
Ekonomická fakulta
GEO - FBERG
Letecká fakulta
SjF
pre doktorandov

Aktualizované
24.4.2018

 Katedra jazykov pripravuje každoročne:

  1. odbornú skúšku z cudzieho jazyka v ekonomickom odbore pre študentov 3. bakalárskeho štúdia a 1. ročníka inžinierskeho štúdia Ekonomickej fakulty vždy v zimnom a letnom skúškovom období,

  2. odbornú skúšku z cudzieho jazyka v študijnom programe Geoturizmus pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia v zimnom semestri (opravná skúška sa koná na konci toho istého skúškového obdobia),

  3. doktorandskú skúšku z cudzieho jazyka pre interných a externých doktorandov Technickej univerzity a SAV každý utorok v zimnom i letnom skúškovom období.

Informácie o požiadavkách na jednotlivé skúšky nájdete pod hlavičkou Výučba na našej hlavnej stránke.


Aktuálne zmeny:

  • Ekonomická fakulta - 24.4. 2018 - nové !!!

  • GEO-FBERG - 23.2. 2018

  • Letecká fakulta -  

  • SjF -  30.11. 2017 

  • pre doktorandov - 24.4. 2018  - nové !!!