pre doktorandov
dozadu začiatok

nahor

Aktualizované
21.11.2017

Doktorandská skúška z cudzieho jazyka

 Termíny:  

9.

1. 2018 9:00  - 12:30  utorok

16.

1. 2018 9:00  - 12:30  utorok
23. 1. 2018 9:00  - 12:30  utorok
30. 1. 2018 9:00  - 12:30  utorok
8. 2. 2018 9:00  - 12:30  štvrtok

Miesto konania skúšky:  Katedra jazykov, Vysokoškolská 4, č.dv. 181

Prihlasovanie:  po dohode s jazykovým konzultantom na sekretariáte KJ - p. Spišáková,
tel: 602 4185 alebo osobne
 od 4.12. 2017 do 19.12. 2017


Náhradný termín prijímacieho testu z cudzieho jazyka (AJ,NJ,FJ,RJ) pre doktorandov

 ( Doktorandi, ktorí z prijímacieho testu z jazyka mali menej ako 21 bodov. )

29.1.2018 o 13:00 v KJ/1, Vysokoškolská 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prijímacia doktorandská skúška z cudzieho jazyka (AJ, NJ, FJ, RJ) - náhradný termín

Náhradný termín -  8. ......... o 13:00 v KJ/1, Vysokoškolská 4.

Doktorandi, ktorí neboli úspešní na teste z cudzieho jazyka na prijímacích pohovoroch, sa môžu prihlásiť na tento náhradný termín u svojej referentky na fakulte do 1......... 2016.

HF - p. Cvoreňová
FEI - p. Olšiaková
FBERG - p. Dubnická
SvF - p. Eperješiová
SjF - p. V. Menyhértová