Projekty
dozadu začiatok dopredu

nahor
EWC
FALINAR
TAMSEF
E-Bridge
EILC
CMC-E
VIC
EURO-IntegrELP
CALL
EDORCO
CMC
AGROLANG
ESPESIT
PROQUA
TOURNEU
EEE project
IMLIT

Aktualizované
24.2.2017

Katedra jazykov sa od roku 1998 úspešne zapája do projektov Európskej únie ako kontraktor a partner európskych univerzít a iných organizácií. 

v rámci programu Erasmus+, pre oblasť vzdelávania, odbornej prípravy a mládež

FALINAR  (2014-2017) 4 partneri

Vývoj metodických a učebných nástrojov a ich využitie pre vzdelávanie v cestovnom ruchu

J. Pavlovová, E. Kaščáková, O. Spišáková, R.Sorger, M. Zvirinský, P. Antal (ÚVT)

v rámci programu  Grundtvig

    TAMSEF (2010-2012)  4 partneri

Towards a more specialised European Framework for (self-) assessing language competencies
A. Genčúrová, Z. Minarčíková, J. Pavlovová, H. Semanová, M. Zvirinský  

v rámci programu TRANSVERSAL

E-Bridge (2009-2010)  7 partnerov

E-Bridge to Mobility. ICT in Vocational Training

B. Czéreová, H. Mazurová  

CMC-E (2008-2009)  6 partnerov

University meets Enterprises

Online kurz – Modul 3

B. Czéreová, H. Mazurová

v rámci programov LEONARDO DA VINCI  

EWC  (2013-2015) 11 partnerov

Effective Writers & Communicators

Učebný materiál pre malých a stredných podnikateľov zameraný na rozvoj písomných zručností

(Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Grécko, Holandsko, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko, Španielsko, UK)

M. Walková, K. Szabová, K. Jarná, O. Spišáková

IMLIT  (2011-2013) 5 partnerov

Zvyšovanie jazykových kompetencií

pre incoming-turizmus v rámci E

J. Pavlovová, E. Bröstlová, K. Mihóková, R.Sorger, J.Smreková

TOURNEU (2008 – 2010) 8 partnerov - KJ ako koordinátor

Kultúrne a hospodárske aspekty incoming -  turizmu v nových krajinách EÚ (Slovensko, Estónsko, Lotyšsko)

J. Pavlovová, E. Bröstlová, K. Mihóková, R.Sorger, J.Smreková

EEE project (2008 – 2009) 5 partnerov

Book 6 English for Business 
(Francúzsko, Maďarsko, Rumunsko, Spolková republika Nemecko, Slovenská republika)

Ľ. Petríková, K. Paulová

VIC (2006 – 2008) 10 partnerov

Virtual Incubator – Creative Industrie

webová stránka, školenie pre začínajúcich podnikateľov

G. Knutová,  B. Molnárová a J. Smreková

EDORCO (2004 - 2007)  11 partnerov - KJ ako koordinátor

„Elektronické rozvíjanie komunikatívnych zručností

pre odborníkov v energetickom priemysle“

on-line dištančné kurzy pre individuálne a rezidenčné štúdium

G. Knutová,  B. Molnárová, J. Smreková aj  J. Paučo 

AGROLANG (2004)  5 partnerov

vidiecka turistika

multimediálne programy – anglický a nemecký 

V. Nemčoková, B. Molnárová, J. Bicáková, H. Semanová

 v rámci programu SOCRATES LINGUA 1 a 2

Euro IntegrELP (2004 - 2007) 16 partnerov

Rovnosť šancí pre európsku integráciu prostredníctvom  používania európskeho jazykového portfólia“

vytváranie sietí, národná webstránka - publikovanie a akreditácia ELP

B. Czéreová, G. Knutová, B. Molnárová.

CMC (2004 - 2007) 5 partnerov

Communicating in Multilingual Contexts

štúdium v zahraničí – 2 moduly

B. Czéreová, H. Mazurová, B. Sládečková 

CALL @ C & S (2004 - 2007) 5 partnerov

Slovenčina a čeština on-line, A1, A2

V. Nemčoková, J. Bicáková, H. Semanová

staršie LCpDV:

ESPESIT (1999 – 2000)  5 partnerov * TU (Komorová)

English for Environmental Studies 

English for Informational Technologies

2 dištančné kurzy

B. Czéreová, G. Knutová, V. Nemčoková, B.  Sládečková, M. Kustrová,

B. Molnárová, J. Paučo

PROQUA (1998 – 2000)          * TU (Timčák)

Podpora kvality odborného vzdelávania

English for You

P. Sorgerová, B. Czéreová, M. Kustrová, B.  Sládečková

 poznámka: ( * aj koordinátorom)

v rámci na projektov MŠ SR v spolupráci s KJ UPJŠ

 - VEGA 2  (2005 – 2008)        preberanie termínov z CJ a systém       

cieľového jazyka

K. Mihoková paralelné texty a motivovovanosť

V. Nemčoková anglicizmy

J. Pavlovová: odborný žáner návodov a BOZP

R. Sorger: technika ochrany životného prostredia

- VEGA 1 (2002 – 2004)          terminológia a odborný jazyk

V. Nemčoková,  D. Oroszová