SjF
dozadu začiatok dopredu

nahor

Aktualizované
30.11.2017

 

Oznam pre študentov 1. ročníka SjF

 

Všetci študenti 1. ročníka SjF vyplnia v čase od

1.12.2017 do 20.12.2017

zaraďovací test z anglického jazyka a zapíšu výsledok testu do príslušnej tabuľky.

Výsledok testu slúži na zadelenie študentov do skupín anglického jazyka podľa stupňa pokročilosti v letnom semestri akademického roka 2017/2018.

Link na test bude uverejnený 1.12.2017 na webovej stránke 
Katedry jazykov TUKE
a na webovej stránke SjF TUKE.

 

Mgr. Olga Lešková, tajomníčka KJ TUKE