VIC
dozadu začiatok dopredu

nahor

Aktualizované
24.2.2017

      

Virtuálny inkubátor – kreatívny priemysel

Virtual Incubator – Creative Industries 

Program Leonardo da Vinci

http://comms.vicreative.org/

Koordinátor projektu:

Pacificstream Information, Ltd. Liverpool, Veľká Británia

Partneri projektu:

LYNfabrikken, Dánsko,

Minc, Švédsko,

Splinter Design Communications, Veľká Británia,

Innovationworks Ltd, Veľká Británia,

Liverpool and Manchester Design Initiative, Veľká Británia,

University of Antwerp, Belgicko,

Vefsn videregaende skole, Nórsko,

Danubius  University, Rumunsko,

Technická Univerzita v Košiciach, Slovensko,

The University of Central Lancashire, Veľká Británia,

ANNUR-Formation -Culture, Španielsko,

Trvanie projektu október 2006 – december 2008

Hlavným cieľom projektu je vyvinúť virtuálny podnikateľský inkubátor pre kreatívny priemysel s využitím inovatívnych komunikačných technológií.

Projekt má za cieľ vytvoriť špeciálnu podnikateľskú podporu a školenie pre začínajúce firmy v oblasti kreatívneho priemyslu.

Kľúčovými modulmi projektu budú:

  1. Vývoj inkubátora pre začínajúce kreatívne firmy
  2. Vývoj e-learningového prostredia a komunikačnej platformy
  3. Pilotovanie výsledného produktu.

Za Technickú univerzitu sú riešiteľmi projektu pracovníci Katedry jazykov: PhDr. Gabriela Knutová, PhD,  PhDr. Božena Molnárová, Mgr. Janka Smreková