Výskum
dozadu začiatok dopredu

nahor
Výskum
Konferencie

Aktualizované
24.2.2017

  • VÝSKUM
    Štúdium a výskum odborného jazyka a terminológie je v nadväznosti na výučbu odborného jazyka a jeho špecifík stále aktuálnou úlohou. Problematika metodiky výučby cudzích jazykov sa týka OPTIMALIZÁCIE vyučovacieho procesu a súvisí s tvorbou UČEBNÝCH MATERIÁLOV a TESTOVANÍM u všetkých učiteľov KJ.  

  • KONFERENCIE
    Od r. 2002 usporadúva KJ každý druhý rok medzinárodnú jazykovú konferenciu.