Výučba
dozadu začiatok dopredu

nahor
Osnovy
EkF
FBERG - Geo
LF
ostatné fakulty
Doktorandi

Aktualizované
24.2.2017

Systém výučby cudzích jazykov na Technickej univerzite v Košiciach

Katedra jazykov  Technickej univerzity v Košiciach zabezpečuje výučbu cudzích jazykov na všetkých fakultách TU (okrem Fakulty výrobných technológií v Prešove) ako

  • povinný predmet: Ekonomická fakulta, FBERG –Geoturizmus, čiastočne Letecká fakulta, Hutnícka fakulta, Fakulta umení, čiastočne FEI

  • povinne voliteľný predmet: FBERG,

  • výberový predmet: Fakulta eletrotechniky a informatiky, Strojnícka fakulta, Stavebná fakulta, Letecká fakulta.

Zároveň Katedra jazykov realizuje konzultácie pre interných a externých doktorandov Technickej univerzity a SAV a doktorandské skúšky z cudzieho jazyka.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnejšie informácie ku kurzom nájdete v informačných listoch pod osnovami.

Informácie o ukončení predmetu a kreditoch nájdete vo Vašich Harmonogramoch štúdia.