Novinky

Google spustil on-line kurz programovania pre Android.

Firma 7Segments organizuje súťaž s názvom SUMMER DATA CHALLENGE!

KKUI usporiada stretnutie katedier SKAKUII 2014 v dňoch 10. - 11.9.2014 v Poprade.

Zároveň Vás KKUI pozýva na vedeckú konferenciu s názvom InTech 2014, ktora sa bude konať po skončení SKAKUII 2014 v dňoch 11. - 13.9.2014 v Poprade.

Katedra kybernetiky a umelej inteligencie


Katedra kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE realizuje výskum a vývoj, spolu s výučbou v nasledovných oblastiach: kybernetiky a automatizácie, informačno-riadiacich systémov, umelej inteligencie a hospodárskej informatiky.

Katedra garantuje a zabezpečuje študijné programy v uvedených oblastiach pre všetky tri stupne vysokoškolského štúdia.

Na týchto stránkach nájdete podrobnejšie informácie o katedre, jej zamestnancoch, študijných plánoch v zabezpečovaných študijných programoch, výskumných projektoch, organizovaných vedeckých konferenciách a ďalšie.

Propagačné video: