Novinky

Okná CERN-u dokorán - vedci z CERN-u v Košiciach - 28.5.2015

IBM Summer Academy - Košicie - letná škola 22.6-24.7 2015

Firma mediworx software solutions hľadá šikovných študentov na pozície Data Mining Specialist a Vývojár mobilných aplikácií.

Štúdium v zahraničí (štipendium LEAF)

Katedra kybernetiky a umelej inteligencie


Katedra kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE realizuje výskum a vývoj, spolu s výučbou v nasledovných oblastiach: kybernetiky a automatizácie, informačno-riadiacich systémov, umelej inteligencie a hospodárskej informatiky.

Katedra garantuje a zabezpečuje študijné programy v uvedených oblastiach pre všetky tri stupne vysokoškolského štúdia.

Na týchto stránkach nájdete podrobnejšie informácie o katedre, jej zamestnancoch, študijných plánoch v zabezpečovaných študijných programoch, výskumných projektoch, organizovaných vedeckých konferenciách a ďalšie.

Propagačné video: