Novinky

Seminár Alana Turinga - 23.10.2014 - 15:30 - Deep learning (Dr. Rudolf Jakša)

Seminár s názvom "Enterprise applications integration - IBM view" - 30.10.2014 od 8:40 v miestnosti L4 (Ing. Pavol Orosz, IBM Slovakia)

Absolvent HI uspel v študentskej súťaži IAB Slovakia - získal prvé miesto!

Katedra kybernetiky a umelej inteligencie


Katedra kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE realizuje výskum a vývoj, spolu s výučbou v nasledovných oblastiach: kybernetiky a automatizácie, informačno-riadiacich systémov, umelej inteligencie a hospodárskej informatiky.

Katedra garantuje a zabezpečuje študijné programy v uvedených oblastiach pre všetky tri stupne vysokoškolského štúdia.

Na týchto stránkach nájdete podrobnejšie informácie o katedre, jej zamestnancoch, študijných plánoch v zabezpečovaných študijných programoch, výskumných projektoch, organizovaných vedeckých konferenciách a ďalšie.

Propagačné video: