Katedra procesnej techniky
Fakulta výrobných technológií  TU v Košiciach so sídlom v Prešove
Štúrova 31,080 01 Prešov

Tel:+421-55-602-6341
Email: miroslav.rimar@tuke.sk


Zväčšiť mapu