Školenia a semináre

Dlhoročné pôsobenie členov katedry v oblasti tepelnej, procesnej techniky a energetiky umožňuje prezentovať najmodernejšie výskumné poznatky na rôznych seminároch a konferenciách. Doc. Ing. Miroslav Rimár, CSc. sa pravidelne zúčastňuje seminárov pre projektantov a konštruktérov v oblasti tepelnej techniky, ako aj školení fy PBS Industry ČR.