Spolupráca

Katedra procesnej techniky svojou profesnou orientáciou ponúka možnosť spolupráce v rôznych oblastiach vzdelávania a výskumu procesnej techniky s dôrazom na energetiku a plynárenstvo. Zameranie členov katedry umožňuje riešiť náročné projekty v oblasti merania a regulácie horákov, kotlov a tepelných sústav všetkých kategórii bez obmedzenia výkonu a paliva. Súčasťou našej práce je návrh a riešenie optimalizácie spotreby v technologických a procesných zariadeniach na spaľovanie palív s ohľadom na dodržiavanie emisných limitov. Katedra disponuje najmodernejším meracím vybavením pre stanovenie účinnosti výroby a spotreby tepla. V rámci výskumnej a edukačnej činnosti je na  katedre venovaná značná pozornosť navrhovaniu metodík merania a vyhodnocovania všetkých procesov spaľovania palív, výroby tepla, ekologizácie spaľovania a znečisťovania ovzdušia. V poslednom období je kladený dôraz na výskum účinnosti viacvalentných zdrojov tepla na báze obnoviteľných energií.
Pracovníci katedry dlhodobo rozvíjajú spoluprácu s významnými spoločnosťami v oblasti tepelnej a procesnej techniky ako napr. Testoterm, Siemens, Buderus, Herz, PBS industry, Schiedel a podobne.