Obnoviteľné zdroje


Štúdium odboru "Obnoviteľné zdroje" ponúka uchádzačom možnosť získať znalosti v procesoch tepelnej energetiky predovšetkým na báze obnoviteľných zdrojov energií. Výukový proces odborných disciplín ja zameraný na praktické merania a cvičenia v laboratóriu obnoviteľných zdrojov. Umožňuje realizovať celú škálu meraní, pozorovaní a simulácií tepelných procesov. Štúdium tohto odboru pripravuje poslucháčov nielen v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, ale aj konvenčnej tepelnej techniky. Získavanie tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov patrí k perspektívnym oblastiam, a preto štúdium  tohto odboru ponúka širokú škálu uplatnenia v praxi.


Absolventi odboru sú schopní zastávať riadiace, inžinierske a technické pozície v oblastiach:
- energetik  komunálnej a priemyselnej energetiky,
- odborný pracovník v oblasti obnoviteľných zdrojov energií,
- technik tepelných zaradení,
- technik merania a regulácie,
- technik v plynárenstve,
- projektant tepelných sústav, kotolní, teplární, plynových rozvodov,
- sales manager v oblasti predaja procesnej a tepelnej techniky, ako aj meracej a regulačnej techniky.

   Absolventi odboru sa uplatnia v projektovaní, výrobe, prevádzke a výskume tepelných zariadení s dôrazom na obnoviteľné zdroje energie.