Aktuality

 • Katedra procesnej techniky víta študentov v novom akademickom roku 2014/2015.

 • Procesná technika sa stala jedným z odborov preferovaných trhom práce. Jej študenti môžu teda už tento rok získať mimoriadne motivačné štipendium do 1000.

  Vďaka členstvu našej katedry v Slovenskom zväze výrobcov tepla sa Procesná technika stáva ekonomicky zaujímavejšou vďaka možnosti získať podnikové štipendium a predpoklad budúceho zamestnania pre vybraných študentov.

  Študenti majú počas štúdia možnosť získať 1 rok praxe a rovnako aj  Certifikát na odborne spôsobilú osobu  v oblasti Obnovoteľných zdrojov energie - OZE na montáž. Zároveň môžu získať prax pre prípravu na projekčnú činnosť.

 • V osobitných prípadoch je možné zaplatenie prihlášok na  štúdium z nadačného fondu.

 • Nové skriptá z predmetov Termomechanika a Monitorovacie systémy
 • Pre študentov technických univerzít bolo vydané skriptum Termomechanika (Výber z prednášok), štruktúrované od základných princípov termomechaniky až po tepelné stroje.
 • Pre poslucháčov vyskoškolského štúdia  v odboroch Ochrana ovzdušia, Tepelná technika, Procesná technika, Monitoring a diagnostika boli rovnako vypracované teoreticky poňaté skriptá, pojednávajúce o oblastiach legislatívy a vzniku znečisťujúcich látok z palivovo energetického priemyslu.
 • Sumár publikačnej činnosti katedry za rok 2013 a jej plán na rok 2014 
 • Súťaž o nový dvojjadrový 7" tablet

  V rámci študentského merania na kotly na biomasu majú všetci zúčastnení študenti stredných škôl možnosť zapojiť sa do súťaže o nový dvojjadrový 7" tablet. Svoje práce zasielajte na emailovú adresu slavka.homova@tuke.sk.  

  Podklady na stiahnutie

 • Nové čísla výučbových priestorov FVT
 • DESIGO INSIGHT

  Procesná úroveň riadenia je koncipovaná na báze Siemens Desigo Insight, ktorý poskytuje spoľahlivé ovládanie cez plne grafické užívateľské rozhranie.  Umožňuje obsluhu, monitorovanie a analýzu všetkých pripojených systémov a zariadení. 
 • Solárny a fotovoltický systém

  Na streche objektu KPT sú umiestnené slnečné kolektory a rovnako aj fotovoltaické slnečné panely s celkovým výkonom 4 kW.  Nakoľko fotovoltaický systém nie je v žiadnom bode napojený do inej elektrickej siete ide o ostrovný fotovoltaický systém. viac...

 • ANSYS FLUENT

  - je program obsahujúci fyzikálne modely poskytujúce široké možnosti potrebné k modelovaniu prúdenia, turbulencie, prenosu tepla a reakcií pre priemyslové aplikácie.  viac...