O katedre

  • Zabezpečuje výučbu predmetu aerodynamika, so zameraním na mechaniku plynov, aerodynamiku krídla, mechaniku letu (ustálené a neustálené režimy letu), letové vlastnosti lietadiel (stabilita a riaditeľnosť), aerodynamika vysokých rýchlostí, experimentálna letecká aerodynamika, predmetu základy letu, pre odbornosť pilot letúňov a vrtuľníkov, so zameraním na základné zákony mechaniky plynov, aerodynamiku krídla (nosného rotora), mechanika letu (základné režimy letu letúňa, resp. vrtuľníka), letové vlastnosti (stabilita a riaditeľnosť letúňa a vrtulníka), aerodynamika vysokých rýchlostí.
  • Ďalej zabezpečuje výučbu predmetu matematika, fyzika, informatika, počítačová technika a&nbspprogramovanie so zameraním na matematickú analýzu, lineárnu algebru, analytickú geometriu, numerickú matematiku, diskrétnu matematiku, teóriu pravdepodobnosti a matematickú štatistiku, operačnú analýzu, databázové informačné systémy, počítačové siete, manažérsku informatiku.
  • Zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých študijných programoch, v dennej aj externej forme štúdia, v predmetoch vo vyššie uvedenom bode.
  • Vykonáva vedecko – výskumnú činnosť v letectve najmä so zameraním na: bezpilotné lietajúce prostriedky, experimentálnu aerodynamiku, využitie simulačných technológií pri príprave leteckého personálu a pracovníkov krízového manažmentu, magnetické vlastnosti vybraných nanokryštalických zliatin na báze železa, skúmanie fyzikálnych vlastností systémov s jemnými magnetickými časticami, problematiku obyčajných a parciálnych diferenciálnych rovníc z hľadiska využitia numerických metód, problémy operačnej analýzy, riešenie optimalizačných problémov prostredníctvom teórie grafov, kombinatorické štruktúry a teória hypergrafov, niektoré problémy z didaktiky vyučovaných predmetov.

AKTUALITY

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 Na základe rozhodnutia Vedenia TUKE bude dňa 25. 9. 2017 od 10.50 - 12.20 hod. prerušená výučba v 1. ročníkoch bakalárskeho štúdia. Študenti spolu s vyučujúcimi sa povinne zúčastnia slávnostného otvorenia akademického roka 2017/2018 v Aule Maxima. V rámci slávnostného ceremoniálu otvorenia akademického roka bude podpísané spoločné Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Technickou univerzitou v Košiciach.