Home » Publikačná činnosť

Publikačná činnosť

Publikácie a citácie sú evidované v univerzitnej knižnici.

AKTUALITY

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 Na základe rozhodnutia Vedenia TUKE bude dňa 25. 9. 2017 od 10.50 - 12.20 hod. prerušená výučba v 1. ročníkoch bakalárskeho štúdia. Študenti spolu s vyučujúcimi sa povinne zúčastnia slávnostného otvorenia akademického roka 2017/2018 v Aule Maxima. V rámci slávnostného ceremoniálu otvorenia akademického roka bude podpísané spoločné Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Technickou univerzitou v Košiciach.