KA KAS KLI KLP KLTP KMLP

 

mais mais posta Facebook Študentský domov R7 mais

 
 

Aktuálne oznamy a správy

Deň kariéry TUKE 2017

ROZVRHY LETNÝ SEMESTER AR 2016/2017

Konferencia "VI. Vedecká konferencia doktorandov "

Vyhlásenie volieb do AS LF TUKE – Oznam
Zoznam voličov a bližšie informácie

Vyhlásenie súťaže o najlepšiu vedeckú prácu (ŠVOČ)


 
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 


2005 - 2016 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster