Letecká fakulta je jednou z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach.

Vznikla v roku 2005 zlúčením Technickej univerzity v Košiciach a Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika, takže udržiava dlhodobé tradície leteckého vzdelávania v Košiciach.

Jej hlavným poslaním je poskytovať univerzitné vzdelávanie a uskutočňovať vedecký výskum a vývoj v tradičných oblastiach letectva - riadenie a zabezpečenie leteckej dopravy, letecké strojárstvo, letecká elektrotechnika (avionika a senzorika) a konštrukcia, opravy a prevádzka leteckej techniky.

Pripravuje študentov na pracovné pozície leteckých manažérov, profesionálnych pilotov, riadiacich letovej prevádzky, odborníkov na údržbu lietadlových drakov, motorov a avionických systémov. V rámci výskumu je zapojená do významných európskych projektov, spolupracuje s mnohými pracoviskami s leteckým zameraním v okolitých krajinách.


Aktuálne oznamy a správy

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu LF TUKE

AVIATION FOR CITIZEN SECURITY AND SAFETY

Štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia AR 2013/2014

Štátne skúšky študentov bakalárskeho štúdia AR 2013/2014

SAPTU - poukázanie 2% zo zaplatenej dane

III. Vedecká konferencia doktorandov - 2014

XI. Medzinárodná vedecká konferencia "Nové trendy rozvoja letectva" (2014)

Vysokoškoláci do praxe


2005 - 2014 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Posledná aktualizácia tejto stránky: 31. 3. 2014 - webmaster