KAS KA KLI KLP KLTP KMLP

 

mais mais posta Facebook Študentský domov R7 mais

 
 

Aktuálne oznamy a správy


Vymenovanie nového profesora z Leteckej fakulty prof. Ing. Jána Piľu, PhD.


 
 
Dňa 18. mája 2017 vymenoval prezident SR Andrej Kiska vo vednom odbore „motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá“ nového profesora Leteckej fakulty TU v Košiciach prof. Ing. Jána Piľu, PhD. vedúceho Katedry leteckého inžinierstva.

Srdečne blahoželáme!

„Aj od vás profesorov závisí, čo a ako sa bude na našich vysokých školách vyučovať, aké kvalitné budú vedecké a výskumné výstupy našich univerzít.“
Andrej Kiska
  
   


Štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia v AR 2016/2017

Štátne skúšky študentov bakalárskeho štúdia v AR 2016/2017

Doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster