Letecká fakulta je jednou z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach.

Vznikla v roku 2005 zlúčením Technickej univerzity v Košiciach a Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika, takže udržiava dlhodobé tradície leteckého vzdelávania v Košiciach.

Jej hlavným poslaním je poskytovať univerzitné vzdelávanie a uskutočňovať vedecký výskum a vývoj v tradičných oblastiach letectva - riadenie a zabezpečenie leteckej dopravy, letecké strojárstvo, letecká elektrotechnika (avionika a senzorika) a konštrukcia, opravy a prevádzka leteckej techniky.

Pripravuje študentov na pracovné pozície leteckých manažérov, profesionálnych pilotov, riadiacich letovej prevádzky, odborníkov na údržbu lietadlových drakov, motorov a avionických systémov. V rámci výskumu je zapojená do významných európskych projektov, spolupracuje s mnohými pracoviskami s leteckým zameraním v okolitých krajinách.


Aktuálne oznamy a správy

Harmonogram zápisov na AR 2014/2015 - doktorandské štúdium

Slovak Golden Wings 2014 - pilotný ročník ankety

Výsledky 2. kola prijímacieho konania

Harmonogram zápisov študentov na Akademický rok 2014/2015

Oznam pre študentov - Predzápis povinne voliteľných predmetov na AR 2014/2015

XI. Medzinárodná vedecká konferencia "Nové trendy rozvoja letectva" (2014)


2005 - 2014 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Posledná aktualizácia tejto stránky: 17. 7. 2014 - webmaster