mais KAS KA KLI KLP KLTP KMLP

 

mais posta Facebook Študentský domov R7 mais mais

 
 

Aktuálne oznamy a správy
ROZVRHY ZIMNÝ SEMESTER AR 2017/2018

"Slovenský korpus ukrajinských študentov" krátke informácie o povolení na pobyt a o nostrifikácii v ukrajinskom jazyku

Oznam - stravovanie

Erasmus+ výzva pre mobility pedagógov a zamestnancov do krajín EÚ na akademický rok 2017/2018
(
Prihláška, Pracovný plán, Prokgram výučby)


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster