Imatrikulácia študentov 1. ročníka externého štúdia
dňa 3.11.2005
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg