Promócie absolventov externého inžinierskeho štúdia 13.6.2008
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg