Medzinárodná vedecká konferencia "Nové trendy rozvoja letectva" 13. - 14. 9. 2012
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
Foto 2012 © Letecká fakulta