Štátne skúšky bakalárskeho štúdia na LF 11.-15.6.2012
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg

Foto 2012 © Letecká fakulta