Imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia 20.11.2014
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
Foto 2014 © Letecká fakulta - František Adamčík ml.