Zasadnutie Kolégia rektora TUKE na Leteckej fakulte - 2.5.2016
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
Foto 2016 © Letecká fakulta