Slávnostné otvorenie AR 2016/2017 pre kadetov AOS GMRŠ - 7.10.2016
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
Foto 2016 Š Letecká fakulta