Študentský veľtrh AKADÉMIA & VAPAC
Bratislava 2017
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
Foto 2017 © Letecká fakulta