Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
 • 13.089.2018 - Obhajoby dizertačných prác

  Dátum: 27. augusta 2018, 09:00 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Martin Krchňák
  Názov DP: Depolarizačná útlmová komora
  Obhajoba je verejná.

  Dátum: 27. augusta 2018, 10:30 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Radovan Kovács
  Názov DP: Implementácia pokročilých algoritmov riadenia pre zvolené situačné stavy malého prúdového motora
  Obhajoba je verejná.

 • 19.06.2018 - Obhajoba dizertačnej práce

  Dátum: 26. júna 2018, 10:00 hod.
  Miesto: v zasadacia miestnosť KLP, č.d. 118, bud. XIX., Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Žaneta Miženková
  Názov DP: Vplyv a optimalizácia akustického prostredia na pracovnú výkonnosť riadiacich letovej prevádzky
  Obhajoba je verejná.

 • 11.06.2018 - Obhajoba dizertačnej práce

  Dátum: 21. júna 2018, 10:00 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť dekanátu LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Dorota Liptáková
  Názov DP: Model riešenia nepravidelností v leteckej doprave
  Obhajoba je verejná.

 • 29.05.2018 - Obhajoba dizertačnej práce

  Dátum: 5. júna 2018, 10:00 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Viktor Balaščík Názov DP: Meteorologické faktory v manažmente bezpečnosti letectva
  Obhajoba je verejná.

 • 11.04.2018 - Dizertačná skúška

  Dňa 24. apríla 2018 o 09:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF TUKE (B-25) uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Ing. Romana Tomaška.
  Dizertačná skúška je verejná.

 • 04.05.2018 - Obhajoba dizertačnej práce

  Dátum: 17. mája 2018, 10:00 hod. Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Miriam Sekelová
  Názov DP: Možnosti merania pracovnej výkonnosti riadiacich letovej prevádzky
  Obhajoba je verejná.

 • 11.04.2018 - Dizertačná skúška

  Dňa 24. apríla 2018 o 09:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF TUKE (B-25) uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Ing. Romana Tomaška.
  Dizertačná skúška je verejná.

 • 14.03.2018 - Dizertačná skúška

  Dňa 23. marca 2018 o 09:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF TUKE (B-25) uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Ing. Františka Heška.
  Dizertačná skúška je verejná.

  Dňa 23. marca 2018 o 10:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF TUKE (B-25) uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Ing. Tomáša Moravca.
  Dizertačná skúška je verejná.

  Dňa 4. apríla 2018 o 09:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF TUKE (B-25) uskutoční dizertačná skúška doktorandky LF TUKE Ing. Daniely Čekanovej.
  Dizertačná skúška je verejná.

  Dňa 4. apríla 2018 o 10:30 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF TUKE (B-25) uskutoční dizertačná skúška doktorandky LF TUKE Ing. Zuzany Šusterovej.
  Dizertačná skúška je verejná.

 • 26.02.2018 - Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

  Dňa 14. marca 2018 o 09:00 hod. sa v zasadačke Vedeckej rady LF TUKE (B-25) uskutoční habilitačná prednáška Ing. Kataríny Draganovej, PhD., ING-PAED IGIP (Katedra leteckej technickej prípravy LF TUKE) s názvom: „Fundamental Sensor Characteristics“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom: „Testing and Calibration of Inertial Sensors“.
  Obhajoba je verejná.

 • 03.01.2018 - Oponentúra záverečnej správy projektu KEGA

  Dňa 9. januára 2018 sa o 09.00 hod. uskutoční oponentúra záverečnej správy projektu KEGA 081TUKE-4/2015 - MERANIA FYZIKÁLNYCH A TECHNICKÝCH VELIČÍN PRE LETECKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY Vedúci projektu: doc. RNDr. Eva KOMOVÁ, PhD. Miesto: Budova č. 15, 1. poschodie Zasadacia miestnosť KLTP

 • 20.10.2017 - Sociálne štipendium

  Žiadame študentov, ktorí si podali žiadosť o sociálne štipendium, aby sa dňa 25.10.2017 (streda) v čase úradných hodín dostavili na študijný referát prevziať si rozhodnutia o priznaní/nepriznaní sociálneho štipendia. Štipendium bude vyplatené žiadateľovi až po prevzatí rozhodnutia.

 • 28.08.2017 - Dizertačná skúška

  Dňa 6. septembra 2017 o 10:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF TUKE (B-25) uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Ing. Borisa Mrekaja.
  Dizertačná skúška je verejná.

  Dňa 20. septembra 2017 o 13:30 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF TUKE (B-25) uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Ing. Gabriela Kalapoša.
  Dizertačná skúška je verejná.

 • 25.08.2017 - Dizertačná skúška

  Dňa 31. augusta 2017 o 08:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF TUKE (B-25) uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Ing. Tomáša Puškáša.
  Dizertačná skúška je verejná


 • 17. 08. 2017 - Obhajoby dizertačných prác


  Dátum: 24. augusta 2017, 08:00 hod. Miesto: v zasadacia miestnosť KMLP, č. 118, bud. XIX., Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Viktor Balaščík
  Názov DP: Meteorologické faktory v manažmente bezpečnosti letectva
  Obhajoba je verejná.

  Dátum: 24. augusta 2017, 10:00 hod. Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: gen. bryg. rez. pil. inż. Ryszard Hać
  Názov DP: Ground and flight safety during organizing home and international air shows
  Obhajoba je verejná.

  Dátum: 24. augusta 2017, 11:30 hod. Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Jana Korbová
  Názov DP: Zvyšovanie bezpečnosti letiskových procesov využívaním progresívnych počítačových systémov
  Obhajoba je verejná.

  Dátum: 24. augusta 2017, 14:30 hod. Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Oskar Sloboda
  Názov DP: Predikcia aeroelastických vlastností krídel ľahkých lietadiel
  Obhajoba je verejná.

  Dátum: 24. augusta 2017, 16:00 hod. Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Christian Dan Stratyinski
  Názov DP: Využitie moderných softvérových systémov v návrhu vrtuľových leteckých motorov
  Obhajoba je verejná.

  25.08.2017 - Obhajoby dizertačných prác
  Dátum: 25. augusta 2017, 08:00 hod. Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Ján Hrabovský
  Názov DP: Progresívne algoritmy reálneho času v digitálnych riadiacich systémoch
  Obhajoba je verejná.

  Dátum: 25. augusta 2017, 09:15 hod. Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Norbert Flachbart
  Názov DP: Aplikácia magnetometrie na mapovanie magnetických porúch
  Obhajoba je verejná.

  Dátum: 25. augusta 2017, 10:30 hod. Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Tomáš Volčko
  Názov DP: Monitorovací a protizrážkový systém pre malé UAV
  Obhajoba je verejná.

  31.08.2017 - Obhajoby dizertačných prác
  Dátum: 31. augusta 2017, 09:00 hod. Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Patrik Buk
  Názov DP: Možnosti integrácie bezpilotných prostriedkov do vzdušného priestoru Slovenskej republiky
  Obhajoba je verejná.

  Dátum: 31. augusta 2017, 11:00 hod. Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej ra
  dy LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice Doktorand: Mgr. Monika Vaľušová
  Názov DP: Optimalizácia organizačnej štruktúry regionálneho letiska
  Obhajoba je verejná. • 30. 05. 2017 - Informácia pre absolventov inžinierskeho štúdia - promócie

  Dňa 8.6.2017 sa uskutočnia v Štátnom divadle Košice promócie absolventov inžinierskeho štúdia.
  Bližšie informácie k ich organizácii a k nácviku.
  Zoznam študentov • 27.04.2017 - Dizertačná skúška

  Dňa 11. mája 2017 o 08:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF TUKE (B-25)uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE gen. bryg. rez. pil. inż. Ryszarda Haća.
  Dizertačná skúška je verejná.


 • 19. 04. 2017 - Štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia AR 2016/2017
  V zmysle §63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, §18 Študijného poriadku TUKE a študijných plánov zodpovedajúcich študijných programov, na Leteckej fakulte sa uskutočnia v termíne 22.5. až 26.5.2017 štátne skúšky študentov denného a externého inžinierskeho štúdia. Podrobnejšie pokyny k organizácii štátnych skúšok sú v kompetencii vedúcich katedier, na ktorých sa štátne skúšky konajú.
  Harmonogram úloh pre študentov
  Potvrdenie absolventa

 • 19 04. 2017- Štátne skúšky študentov bakalárskeho štúdia AR 2016/2017
  V zmysle §63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, §18 Študijného poriadku TUKE a študijných plánov zodpovedajúcich študijných programov, na Leteckej fakulte sa uskutočnia v termíne 12.6. až 16.6.2017 štátne skúšky študentov denného a externého bakalárskeho štúdia. Podrobnejšie pokyny k organizácii štátnych skúšok sú v kompetencii vedúcich katedier, na ktorých sa štátne skúšky konajú.
  Harmonogram úloh pre študentov
  Potvrdenie absolventa

 • 11.04.2017 - Dekanské voľno - oznam

  Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach udeľuje na deň 18.4.2017 (utorok) dekanské voľno pre študentov všetkých stupňov a foriem štúdia.


 • 08.03.2017 - Prednáška: Vývoj a výroba turbovrtuľového motora vo firme GE Aviation Czech s.r.o.

  Dňa 15.3.2017 o 10.00 hod. v budove č. 16 v posluchárni L1 sa uskutoční prednáška na tému "Vývoj a výroba turbovrtuľového motora vo firme GE Aviation Czech s.r.o." Prednáška bude uskutočnená v rámci veľtrhu pracovných príležitostí Dni príležitostí organizovaného na TUKE (https://dniprilezitosti.sk/veltrh/kosice).


 • 08.03.2017 - Podávanie prihlášok na Erasmus - študijný pobyt

  Podávanie prihlášok na Erasmus - študijný pobyt s prílohami je možné do 28. marca 2017. Prihlášky podávajte na referáte pre vedu a výskum, dekanát, II. poschodie.
  Prílohy:
 • prihláška
 • čestné prehlásenie
 • postup prípravy na štúdium v zahraničí

 • http://www.tuke.sk/tuke/pre-studentov/oznamy/erasmus-vyzva-pre-studentske-mobility-za-ucelom-studia


 • 08.03.2017 - Výročné verejné zasadnutie AS LF TUKE

  Dňa 14.3. 2017 (utorok) o 13.30 sa na Aule 01 (B-19) uskutoční výročné verejné zasadnutie AS LF TUKE pred Akademickou obcou LF TUKE.
  Program


 • 06.03.2017 - Obhajoba dizertačnej práce

  Dátum: 17. marca 2017, 10:00 hod. Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Tomáš Vaispacher
  Názov DP: Integračné architektúry navigačných systémov
  Obhajoba je verejná.


 • 06.03.2017 - Dizertačná skúška

  Dňa 20. marca 2017 o 13:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF TUKE (B-25)uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Ing. Radovana Kovácsa.
  Dizertačná skúška je verejná.


 • 23.02.2017 - Dizertačná skúška

  Dňa 28. februára 2017 o 13:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF TUKE (B-25)uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Ing. Dalibora Kužmu.
  Dizertačná skúška je verejná.


 • 15.02.2017 - Dizertačná skúška

  Dňa 22. februára 2017 o 09:00 hod. sa v zasadacej miestnosti KMLP, č. 118, bud. XIX. uskutoční dizertačná skúška doktorandky LF TUKE Ing. Miriam Sekelovej.
  Dizertačná skúška je verejná.

  Dňa 22. februára 2017 o 10:00 hod. sa v zasadacej miestnosti KMLP, č. 118, bud. XIX. uskutoční dizertačná skúška doktorandky LF TUKE Ing. Žanety Miženkovej.
  Dizertačná skúška je verejná.

  Dňa 22. februára 2017 o 11:00 hod. sa v zasadacej miestnosti KMLP, č. 118, bud. XIX. uskutoční dizertačná skúška doktorandky LF TUKE Ing. Márie Kováčovej.
  Dizertačná skúška je verejná. • 30.01.2017 - Habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác

  Dňa 16. februára 2017 o 09:00 hod. sa v zasadačke Vedeckej rady LF TUKE (B-25) uskutoční habilitačná prednáška Ing. Petra Korbu, PhD. (Katedra leteckého inžinierstva LF TUKE) s názvom: „Štvrtá priemyselná revolúcia a letecký priemysel“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom: „Využitie inovatívnych nástrojov pri zaistení technickej bezpečnosti leteckých komponentov“.
  Obhajoba je verejná.

  Dňa 16. februára 2017 o 11:00 hod. sa v zasadačke Vedeckej rady LF TUKE (B-25) uskutoční habilitačná prednáška Ing. Michala Hovanca, PhD. (Katedra leteckého inžinierstva LF TUKE) s názvom: „Moderné prístupy v posudzovaní ergonomických rizík pri údržbe lietadiel“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom: „Digitálna ergonómia - spoľahlivosť ľudského faktora a jeho vplyv na údržbu leteckých bŕzd a kolies“.
  Obhajoba je verejná.

 • 16.01.2017 - Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

  Dňa 2. februára 2017 o 09:00 hod. sa v zasadačke Vedeckej rady LF TUKE (B-25) uskutoční habilitačná prednáška Ing. Karol Semráda, PhD. (Katedra leteckej technickej prípravy LF TUKE) s názvom: „Aplikácia CAE metód v letectve “ a obhajoba habilitačnej práce s názvom: „Posudzovanie technickej spôsobilosti konštrukcií pomocou numerických simulačných metód“. Obhajoba je verejná. • 16.01.2017 - Dizertačná skúška

  Dňa 27. januára 2017 o 09:00 hod. sa v zasadacej miestnosti VR LF TUKE, uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Ing. Tomáša Klimenta. Dizertačná skúška je verejná. • 16.01.2017 - Dizertačná skúška

  Dizertačná skúška Dňa 27. januára 2017 o 11:00 hod. sa v zasadacej miestnosti VR LF TUKE, uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Ing. Martina Krchňáka. Dizertačná skúška je verejná. • 11.1.2017 - Informácia pre zamestnancov a študentov - stravníkov LF TUKE

  Vedenie ŠDaJ uskutočnilo od 9.1.2017 na Leteckej fakulte TUKE pre študentov a zamestnancov zmenu v poskytovaní stravovacích služieb na podávanie teplej stravy formou objednávkového systému. Pre zachovanie možnosti zakúpenia základného doplnkového sortimentu - potravinového tovaru, ako dočasné riešenie zabezpečilo osadenie automatu na stravu na vrátnici ŠD Rampová. Študenti pred odobratím jedla pri pokladni musia mať na účte dostatok finančných prostriedkov. Kredit si môžu dobíjať od 12.1.2017 vložením hotovosti pri pokladni v termínoch: utorok a štvrtok - od 11.30 do 13.30 hod.
  Ďalšie informácie:
  http://www.sdaj.tuke.sk/index.php/component/k2/item/199-automaty-na-stravu
  http://www.sdaj.tuke.sk/index.php/stravovanie

  19.1.2017 - doplňujúce informácie
 • Automat na stravu umiestnený na vrátnici ŠD Rampová má v ponuke ďalší sortiment (nápoje, hotové jedlá pripravené k ohrevu, keksy, atď.). Platba je možná aj zamestnaneckou kartou, resp. preukazom študenta pri akceptovaní dotácie.
 • Od 19.01.2017 je pre zamestnanca/študenta možnosť zakúpenia „minútky“ (podľa ponuky). V jedálni je potrebné preukázať sa kartou zamestnanca/študenta a podpisom potvrdiť odber jedla.
 • V prípade, že zamestnanec/študent si z rôznych dôvodov nemôže odobrať objednané jedlo v daný deň, je možné toto jedlo ponúknuť na odber inému kolegovi/študentovi po vzájomnej dohode. Pri výdaji túto skutočnosť je potrebné oznámiť personálu jedálne. Taktiež je možnosť ponúknuť jedlo do burzy jedálne, v ktorej sa jedlo pripravuje. V prípade, že nikto jedlo v burze neodoberie, jedlo "prepadá", tzn. zamestnanec/študent platí jeho hodnotu.
 • V priestoroch jedálne je umiestnená mikrovlnná rúra na dodatočný ohrev vydaného jedla.


 • 29.11.2016 - Obhajoba dizertačnej práce

  Dátum: 29. novembra 2016, 09:00 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Miroslava Cúttová
  Názov DP: Nestacionárne charakteristiky profilov a ich využitie pri výpočte vrtulí
  Obhajoba je verejná. • 08.11.2016 - Dekanské voľno - oznam

  Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach udeľuje všetkým študentom dennej formy štúdia na deň 18.11.2016 (piatok) dekanské voľno. • 28.10.2016 - Výzva študentom, ktorí si podali žiadosť o sociálne štipendium.

  Žiadame študentov, ktorí si podali žiadosť o sociálne štipendium, aby sa dňa 02.11.2016 (streda) v čase úradných hodín dostavili na študijný referát prevziať si rozhodnutia o priznaní/nepriznaní sociálneho štipendia. Štipendium bude vyplatené žiadateľovi až po prevzatí rozhodnutia. • 24.10.2016 - Dekanské voľno - oznam

  Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach udeľuje všetkým študentom Leteckej fakulty na deň 31.10.2016 (pondelok) dekanské voľno. • 30.09.2016 - Podávanie prihlášok na Erasmus - študijný pobyt

  Podávanie prihlášok na Erasmus - študijný pobyt je predĺžené do 30. septembra 2016!. Prihlášky podávajte na referáte pre vedu a výskum, dekanát, II. poschodie.
  Prílohy:
  prihláška
  čestné prehlásenie
  postup prípravy na štúdium v zahraničí • Obhajoba dizertačnej práce

  25.08.2016 - Obhajoba dizertačnej práce

  Dátum: 25. augusta 2016, 09:00 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Iveta Vajdová
  Názov DP: Sledovanie zmien výkonnosti pilotov pri výcviku na leteckom simulátore
  Obhajoba je verejná.

  Dátum: 25. augusta 2016, 11:00 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Natália Kotianová
  Názov DP: Relatívna navigácia v komunikačnej sieti letectva
  Obhajoba je verejná.

  Dátum: 25. augusta 2016, 13:00 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Maroš Komjáty
  Názov DP: Matematické modelovanie činností a vlastností leteckých turbokompresorových motorov z pohľadu riadiacich systémov
  Obhajoba je verejná.

  Dátum: 25. augusta 2016, 13:00 hod.
  Miesto: budova 19, Metodický kabinet č. 118, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Ľubomír Morochovič
  Názov DP: Možnosti zvyšovania ekonomickej efektívnosti letísk
  Obhajoba je verejná.

  26.08.2016 - Obhajoba dizertačnej práce

  Dátum: 26. augusta 2016, 08:00 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Henrich Glaser-Opitz
  Názov DP: Predikčná metóda pristávacieho systému lietadla
  Obhajoba je verejná.

  Dátum: 26. augusta 2016, 10:00 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Ján Bajús
  Názov DP: Stabilizácia multirotorových bezpilotných prostriedkov na báze merania a spracovania veličín fyzikálnych polí
  Obhajoba je verejná.

  Dátum: 26. augusta 2016, 12:00 hod. Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Viktor Kán
  Názov DP: Skúmanie a využitie senzorových efektov na magnetických mikrodrôtoch
  Obhajoba je verejná.

 • 21. 06. 2016 - Informácia pre absolventov bakalárskeho štúdia - promócie

  Dňa 29.6.2016 sa uskutočnia v Aule Maxima promócie absolventov bakalárskeho štúdia.
  Bližšie informácie k ich organizácii a k nácviku.

 • 30. 05. 2016 - Informácia pre absolventov inžinierskeho štúdia - promócie

  Dňa 9.6.2016 sa uskutočnia v Štátnom divadle Košice promócie absolventov inžinierskeho štúdia.
  Bližšie informácie k ich organizácii a k nácviku.

 • Oznam o konaní inauguračnej prednášky

  Dňa 8. júna 2016 od 8:30 hod. vykoná v rámci vymenúvacieho konania v miestnosti Aula 01 (LF TUKE, Rampová 7, budova B-19) doc. Ing. Ján Piľa, PhD. z Katedry leteckého inžinierstva Leteckej fakulty TUKE inauguračnú prednášku s názvom „Využitie nových technológií v procese zvyšovania bezpečnosti leteckej dopravy“.
  Inauguračná prednáška je verejná.

 • 09.05.2016 - Habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác

  Dňa 25. mája 2016 o 9:00 hod. sa v zasadačke Vedeckej rady LF TUKE (B-25) uskutoční habilitačná prednáška Ing. Pavla Kurdela, PhD. (Katedra avioniky LF TUKE) s názvom: „Základné atribúty odhadu procesu učenia operátor pilota“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom: „Vedecko-pedagogické aspekty experimentu a modelovania so zložitými leteckými systémami“.

  Obhajoba je verejná.

 • 09.05.2016 - Habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác

  Dňa 25. mája 2016 o 11:00 hod. sa v zasadačke Vedeckej rady LF TUKE (B-25) uskutoční habilitačná prednáška Ing. Ladislava Főző, PhD. (Katedra leteckého inžinierstva LF TUKE) s názvom: „Moderné prístupy v riadení leteckých turbokompresorových motorov“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom: „Experimentálny výskum v modelovaní, riadení a diagnostike malých turbokompresorových motorov“.

  Obhajoba je verejná.

 • 01.05.2016 - Obhajoba dizertačnej práce

  Dátum: 12. mája 2016, 9:00 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Jozef Kozár
  Názov DP: Teoretický koncept malého satelitného navigačného systému pre planétu Mars.
  Obhajoba je verejná.

 • 28. 04. 2016- Štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia AR 2015/2016
  V zmysle §63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, §18 Študijného poriadku TUKE a študijných plánov zodpovedajúcich študijných programov, na Leteckej fakulte sa uskutočnia v termíne 23.5. až 27.5.2016 štátne skúšky študentov denného a externého inžinierskeho štúdia. Detailný časový harmonogram štátnych skúšok s menovitým poradím študentov bude zverejnený na úradných výveskách katedier najneskôr 10 dní pred konaním štátnych skúšok. Podrobnejšie pokyny k organizácii štátnych skúšok sú v kompetencii vedúcich katedier, na ktorých sa štátne skúšky konajú.
  Harmonogram úloh pre študentov
  Potvrdenie absolventa

 • 28 04. 2016- Štátne skúšky študentov bakalárskeho štúdia AR 2015/2016
  V zmysle §63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, §18 Študijného poriadku TUKE a študijných plánov zodpovedajúcich študijných programov, na Leteckej fakulte sa uskutočnia v termíne 13.6. až 17.6.2016 štátne skúšky študentov denného a externého bakalárskeho štúdia. Detailný časový harmonogram štátnych skúšok s menovitým poradím študentov bude zverejnený na úradných výveskách katedier najneskôr 10 dní pred konaním štátnych skúšok. Podrobnejšie pokyny k organizácii štátnych skúšok sú v kompetencii vedúcich katedier, na ktorých sa štátne skúšky konajú.
  Harmonogram úloh pre študentov
  Potvrdenie absolventa

 • 10.3.2016 - Oznam pre študentov LF TUKE

  Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v súlade s celo-univerzitným rozhodnutím udeľuje v súvislosti s Veľkonočnými sviatkami všetkým študentom Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach dennej formy štúdia na dni 24. a 29. marca 2016 dekanské voľno. Zároveň dochádza k zmene v rozvrhu hodín - výučba dňa 6. apríla 2016 (streda) bude prebiehať podľa rozvrhu plánovaného na piatok (platí pre dennú formu štúdia). .

 • 2.3.2016 - Dekanské voľno - oznam

  Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach udeľuje v súvislosti s voľbami do Národnej rady SR všetkým študentom Leteckej fakulty na piatok 4.3.2016 dekanské voľno.

 • 29.02.2016 - Výročné zasadnutie AS LF TUKE

  Dňa 8.3. 2016 (utorok) o 13.30 sa na Aule 01 (B-19) uskutoční výročné zasadnutie AS LF TUKE pred Akademickou obcou LF TUKE. Program zasadnutia

 • 24.02.2016 - Prezentácia pre záujemcov o Ing štúdium na LF vo funkcii kadet Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

  Dňa 7.3.2016 o 13.30 hod. v budove R7-19 v posluchárni 01 sa uskutoční prezentácia pre záujemcov o štúdium inžinierskych študijných programov na Leteckej fakulte TUKE vo funkcii kadet Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Kadet je profesionálny vojak v prípravnej štátnej službe podľa Zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov č. 281/2015 Z.z. Záujemcom budú poskytnuté informácie týkajúce sa postupu prijímacieho konania pre takéto štúdium a informácie o priebehu štúdia. Prezentácia je určená hlavne študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia všetkých študijných programov Leteckej fakulty ale tiež všetkým záujemcom o vojenské letecké profesie.

 • 16.11.2015 - Dekanské voľno - oznam

  Na základe rozhodnutia Vedenia Leteckej fakulty TUKE, dekan LF TUKE udeľuje všetkým študentom dennej formy štúdia na deň 16. novembra 2015 dekanské voľno.

 • Doplňujúce voľby do AS LF TUKE – študentská časť

  Vyhlásenie doplňujúcich volieb v študentskej časti akademickej obce do Akademického senátu Leteckej fakulty TUKE.
  informácie
  Zoznam voličov Bc. štúdia
  Zoznam voličov Ing. štúdia
  Zoznam voličov PhD. štúdia
  Zoznam kandidátov
  Výsledok doplňujúcich volieb do AS LF TUKE

 • 07.10.2015 - Oslavy 10. výročia vzniku Leteckej fakulty TUKE - oznam

  Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,
  vyvrcholením sprievodných celoročných podujatí v rámci osláv 10. výročia založenia Leteckej fakulty TUKE budú v mesiaci október dve akcie, na ktoré Vás Vedenie Leteckej fakulty srdečne pozýva. Dekan LF TUKE vyhlasuje na deň 28.10.2015 dekanské voľno.


  27.10.2015 - 13.30 hod.
  LF - Aula 001 (B-19)
  Odovzdanie ocenení pracovníkom LF TUKE
  Kniha 10 ROKOV LETECKEJ FAKULTY - uvedenie do života
  28.10.2015 - 10.00 hod.
  Spoločenské centrum AULA
  (Hlavná 68, Košice)
  Akademická slávnosť pri príležitosti 10. výročia založenia LF


 • 30.09.2015 - Podávanie prihlášok na Erasmus - študijný pobyt je predĺžené do 16.10.2015

  Podávanie prihlášok na Erasmus - študijný pobyt je predĺžené do 16.10.2015. Prihlášky podávajte na referáte pre vedu a výskum, dekanát, II. poschodie.
  Prílohy:
  prihláška
  čestné prehlásenie
  postup prípravy na štúdium v zahraničí

 • 10.09.2015 - Oznam pre študentov 1.ročníka denného bakalárskeho štúdia

  Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 sa uskutoční dňa 21. 9. 2015 o 11.00 hod. v Aule Maxima, Letná 9 (L9-A http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/AREAL.jpg/view). Pre možnosť účasti na tejto akcii udeľujem študentom 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia dekanské voľno v dobe od 10.00 hod.
  dekan LF TUKE.

 • 06.09.2015 - Obhajoba dizertačnej práce

  Dátum: 10. septembra 2015, 9:00 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Juraj Vagner
  Názov DP: Stanovenie kapacity systému riadenia letovej prevádzky na letisku
  Obhajoba je verejná.

 • 17. 08. 2015 - Obhajoby dizertačných prác

  Dátum: 19. augusta 2015, 8:30 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Miroslav Džuba
  Názov DP: Personálna stratégia leteckej spoločnosti v čase hospodárskej krízy

  Dátum: 19. augusta 2015, 10:00 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Edina Pappová
  Názov DP: Prognóza rozvoja leteckých spoločnost.

  Dátum: 27. augusta 2015, 9:00 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Viktor Képeši
  Názov DP: Vplyv dizajnu lietadla na smerové vlastnosti jeho antén.

  Dátum: 28. augusta 2015, 10:00 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Jozef Čerňan
  Názov DP: Vplyv vybraných povrchových úprav na kontaktnú únavu spekaných ocelí.

  Dátum: 31. augusta 2015, 8:30 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Lucia Iľaščíková
  Názov DP: Bezpečnosť a efektívnosť prevádzkovania lietajúcich servisných robotov

  Dátum: 31. augusta 2015, 9:30 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Eva Piľová
  Názov DP: Hodnotiace kritériá výberu a systému skríningu pilotov

  Obhajoby sú verejné.


 • 17. 08. 2015 - Dizertačná skúška
  Dňa 31. augusta 2015 o 11:00 hod. sa v zasadacej miestnosti VR LF TUKE, uskutoční dizertačná skúška doktorandky LF TUKE Ing. Jany Cibereovej.
  Dizertačná skúška je verejná.

 • 28. 06. 2015 - Ponuka pre študentov 1. ročníka - prípravný kurz zo stredoškolskej matematiky a fyziky
  Katedra aerodynamiky a simulácií Leteckej fakulte TUKE organizuje na začiatku akademického roka 2015/2016 nepovinný kurz zo stredoškolskej matematiky a fyziky pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia. Kurz je určený najmä tým študentom, ktorým chýba požadovaný matematicko-fyzikálny základ zo strednej školy, nevyhnutný pre úspešné zvládnutie vysokoškolského učiva.
  Bližšie informácie o kurze


 • 18. 06. 2015 - Informácia pre absolventov bakalárskeho štúdia - promócie
  Dňa 2.7.2015 sa uskutočnia v Aule Maxima promócie absolventov bakalárskeho štúdia.
  Bližšie informácie k ich organizácii a k nácviku.

 • 12. 06. 2015 - Dizertačná skúška
  Dňa 25. júna 2015 o 11:00 hod. sa v zasadacej miestnosti KMLP LF TUKE, uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Ing. Vladimíra Sochu.

  Dizertačná skúška je verejná

 • 12. 06. 2015 - Obhajoba dizertačnej práce
  Dátum: 25. júna 2015, 9:00 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť KMLP LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Ľuboš Socha
  Názov DP: Zvyšovanie výkonnosti leteckých špecialistov

  Obhajoba je verejná.

 • 02. 06. 2015 - Informácia pre absolventov inžinierskeho štúdia - promócie
  Dňa 11.6.2015 sa uskutočnia v Štátnom divadle Košice promócie absolventov inžinierskeho štúdia.
  Bližšie informácie k ich organizácii a k nácviku.

 • 14. 04. 2015 - Štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia AR 2014/2015
  V zmysle §63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, §18 Študijného poriadku TUKE a študijných plánov zodpovedajúcich študijných programov, na Leteckej fakulte sa uskutočnia v termíne 25.5. až 28.5. 2015 štátne skúšky študentov denného a externého inžinierskeho štúdia. Detailný časový harmonogram štátnych skúšok s menovitým poradím študentov bude zverejnený na úradných výveskách katedier najneskôr 10 dní pred konaním štátnych skúšok.Podrobnejšie pokyny k organizácii štátnych skúšok sú v kompetencii zodpovedajúcich vedúcich katedier, na ktorých sa štátne skúšky konajú.
  Harmonogram úloh pre študentov
  Potvrdenie absolventa

 • 14. 04. 2015 - Štátne skúšky študentov bakalárskeho štúdia AR 2014/2015
  V zmysle §63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, §18 Študijného poriadku TUKE a študijných plánov zodpovedajúcich študijných programov, na Leteckej fakulte sa uskutočnia v termíne 15.6. až 19.6. 2015 štátne skúšky študentov denného a externého bakalárskeho štúdia. Detailný časový harmonogram štátnych skúšok s menovitým poradím študentov bude zverejnený na úradných výveskách katedier najneskôr 10 dní pred konaním štátnych skúšok.Podrobnejšie pokyny k organizácii štátnych skúšok sú v kompetencii zodpovedajúcich vedúcich katedier, na ktorých sa štátne skúšky konajú.
  Harmonogram úloh pre študentov
  Potvrdenie absolventa

 • 24. 03. 2015 - Oznam pre študentov - Dekanské voľno

  Dekan LF TUKE udeľuje dekanské voľno na deň 7.4.2015 (utorok) všetkým študentom Leteckej fakulty TUKE.

 • 24. 03. 2015 - Dizertačné skúšky

  Dňa 25. marca 2015 sa v zasadacej miestnosti VR LF TUKE, uskutočnia dizertačné skúšky doktorandov LF TUKE:

  Ing. Norbert Flachbart - 8:00 hod.
  Ing. Ján Bajús - 9:30 hod.
  Ing. Viktor Kán - 11:00 hod.


  Dizertačné skúšky sú verejné.

  Dňa 31. marca 2015 sa v zasadacej miestnosti VR LF TUKE, uskutočnia dizertačné skúšky doktorandov LF TUKE:
  Ing. Miroslava Cúttová – 9:00 hod.
  Ing. Maroš Komjáty – 10:00 hod.


  Dizertačné skúšky sú verejné.

 • 03. 03. 2015 - Výročné zasadnutie AS LF TUKE

  Dňa 10.3. 2015 o 13.30 sa na Aule 01 B19 uskutoční výročné zasadnutie AS LF TUKE pred Akademickou obcou LF TUKE. Program zasadnutia

 • 03. 03. 2015 - SKÚŠKY ZNALOSTÍ Z MODULOV PODĽA ČASTI 66

  Organizácia pre výcvik personálu údržby SK.147.0003 v zmysle bodu 2.12 schválenej Príručky Organizácie vypisuje pre prihlásených účastníkov kurzu základného výcviku, po ukončení výcviku, skúšky teoretických znalostí v týchto termínoch:

  Modul 10 dňa 5.3.2015, 14.00 hod., uč. B16/24, skúšajúci Ing. Marián Hocko, PhD.

  Písomné prihlášky na skúšky z uvedených modulov je možné predpísaným spôsobom podať najneskôr 48 hodín pred časom konania skúšky, čiže do 14:00 dňa 3.3.2015 u pani Oľgy Kizekovej (Telefón: +421 55 602 6144, E-mail: olga.kizekova@tuke.sk, Adresa: Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra avioniky, Rampová 7, 041 21 Košice Kancelária: B16 – dv.č.4).

  Upozornenie: Testové preskúšanie začína v stanovenom čase. V prípade oneskoreného príchodu nemôže byť žiadateľovi umožnené preskúšanie.

 • 09. 02. 2015 - Dizertačná skúška

  Dňa 12. februára 2015 o 10:00 hod. sa uskutoční dizertačná skúška doktorandky Ing. Doroty Liptákovej.
  Miesto: zasadacia miestnosť VR LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Obhajoba je verejná.

 • 09. 02. 2015 - Dizertačná skúška

  Dňa 25. februára 2015 o 10:00 hod. sa uskutoční dizertačná skúška doktoranda Ing. Henricha Glaser-Opitza.
  Miesto: zasadacia miestnosť VR LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Obhajoba je verejná.

 • 27. 01. 2015 - Dizertačná skúška

  Dňa 12. februára 2015 o 9:00 hod. sa uskutoční dizertačná skúška doktorandky Ing. Natálie Kotianovej.
  Miesto: zasadacia miestnosť VR LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Obhajoba je verejná.

 • 27. 01. 2015 - Obhajoba dizertačnej práce

  Dátum: 10. februára 2015, 9:00 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej Rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Mohamed Ali M. Eldojali
  Názov DP: Use of software tools and computer simulation to support design of aerospace systems

  Obhajoba je verejná.

 • 15. 12. 2014 - Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu LF TUKE

  Akademický senát LF TUKE na svojom zasadaní dňa 15. 12. 2014 prijal uznesenie č. 44/2014, ktorým na základe Zásad volieb do AS LF TUKE vyhlásil dňom 16.12. 2014 doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS LF TUKE na 19. januára 2015 a schválil Organizačné zabezpečenie volieb do AS LF TUKE - tu
  Zoznam voličov
  Zoznam kandidátov
  Výsledky volieb

 • 02. 12. 2014 - Obhajoba dizertačnej práce

  Dátum: 12. decembra 2014, 9:00 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej Rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. František Adamčík
  Názov DP: Termovízna diagnostika turbokompresorového motora

  Obhajoba je verejná.

 • 12. 11. 2014 - Imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho denného štúdia  (klik pre zväčšenie)
  Dňa 20.novembra 2014 (od 14.00 hod a od 15.15 hod) sa uskutoční v Aule 01 (B-19) imatrikulačná akademická slávnosť pre študentov 1. ročníka bakalárskeho denného štúdia. Program.


 • 23. 10. 2014 - Dizertačná skúška
  Dňa 03.11.2014 o 9:00 hod. sa uskutoční dizertačná skúška doktoranda Ing. Pavla Kavku.
  Miesto: zasadacia miestnosť KMLP LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Obhajoba je verejná.

 • 23. 10. 2014 - Výzva študentom, ktorí si podávali žiadosť o sociálne štipendiá
  Žiadame študentov, ktorí si podávali žiadosť o sociálne štipendiá aby sa dňa 27.10.2014 (pondelok) v čase úradných hodín dostavili na študijný referát prevziať si rozhodnutia o priznaní/nepriznaní sociálneho štipendia. Štipendium bude vyplatené žiadateľovi až po prevzatí rozhodnutia.

 • 01. 10. 2014 - Vyhlásenie a organizačné zabezpečenie volieb do AS TUKE
  Dňa 30. 10. 2014 od 8,00 do 13,00 hod . sa uskutočnia voľby do AS TUKE.
  Organizačné zabezpečenie volieb
  Volebné miestnosti
  Návrh kandidáta za člena zamestnaneckej časti Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach
  Návrh kandidáta za člena študentskej časti Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach

 • 18. 09. 2014 - Oznam pre študen rčníka denného bakalárskeho štúdia
  Slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 24. 9. 2014 o 11.00 hod. v Aule fyziky (PK4 - http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/AREAL.jpg/view). Pre možnosť účasti na tejto akcii, udeľujem študentom 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia dekanské voľno v dobe 10.30 - 13.00 hod.
  dekan LF TUKE

 • 16. 07. 2014 - Obhajoby dizertačných prác

  Dátum: 21. augusta 2014, 11:00 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej Rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Jozef Sabo
  Názov DP: Vplyv parametrov požadovanej navigačnej výkonnosti na možnosti využitia GNSS v leteckej navigácii

  Dátum: 22. augusta 2014, 9:00 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej Rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Miroslav Spišák
  Názov DP: MKP analýza a optimalizácia kompozitných dielov v leteckom priemysle

  Dátum: 22. augusta 2014, 8:00 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť KMLP LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Iveta Podoľaková
  Názov DP: Segmentácia zákazníkov letísk na základe vybraných kritérií

  Dátum: 22. augusta 2014, 10:30 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť KMLP LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Lucia Melníková
  Názov DP: Optimalizácia procesu zhodnotenia a výberu lietadlovej techniky

  Dátum: 27. augusta 2014, 8:00 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej Rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Miroslav Laššák
  Názov DP: Riadenie objektu s multisenzorovým snímacím systémom

  Dátum: 27. augusta 2014, 10:00 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej Rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Miroslav Šmelko
  Názov DP: Bezkontaktné senzory ťahu na báze magnetických mikrodrôtov

  Dátum: 27. augusta 2014, 12:30 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej Rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Peter Žák
  Názov DP: Presnosť a odolnosť rádionavigačných systémov blízkej navigácie voči rušeniu

  Dátum: 27. augusta 2014, 14:30 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej Rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Marek Češkovič
  Názov DP: Rádiovýškomer typu FMCW vo funkcii protinárazového systému vrtuľníka

  Obhajoby sú verejné.

 • 05. 06. 2014 - Obhajoba dizertačnej práce
  Dátum: 23. júna 2014, 9:00 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej Rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Andreas Kohla
  Názov DP: REALIZATION OF AN APPLICATION OF THE MACHINERYDIRECTIVE 2006/42/EG FOR CRANE TECHNOLOGY REFERRING TO THE MACHINERY SAFETY

  Obhajoba je verejná. .

 • 29. 05. 2014 - Informácia pre absolventov inžinierskeho štúdia - promócie
  Dňa 12.6.2014 sa uskutočnia v Štátnom divadle Košice promócie absolventov inžinierskeho štúdia.
  Bližšie informácie k ich organizácii a k nácviku.

 • 16. 04. 2014 - Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu LF TUKE
  Akademický senát LF TUKE na svojom zasadaní dňa 15.4.2014 prijal uznesenie 30/2014, ktorým na základe Zásad volieb do AS LF TUKE vyhlásil doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Leteckej fakulty TUKE (za KMLP) na deň 19. mája 2014 a schválil Organizačné zabezpečenie volieb do AS LF TUKE.
  Organizačné zabezpečenie doplňujúcich volieb do AS LF TUKE
  Zoznam voličov
  Zoznam kandidátov

  Výsledky volieb:
  Na základe výsledkov doplňujúcich volieb, najväčší počet hlasov získal Mgr. Peter ČEKAN, PhD., ktorý sa s účinnosťou ku dňu konania volieb stáva členom zamestnaneckej časti AS LF TUKE.

 • 02. 04. 2014 - Štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia AR 2013/2014
  V zmysle §63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, §18 Študijného poriadku TUKE a študijných plánov zodpovedajúcich študijných programov, na Leteckej fakulte sa uskutočnia v termíne 26.5. až 30.5. 2014 štátne skúšky študentov denného a externého inžinierskeho štúdia. Detailný časový harmonogram štátnych skúšok s menovitým poradím študentov bude zverejnený na úradných výveskách katedier najneskôr 10 dní pred konaním štátnych skúšok.Podrobnejšie pokyny k organizácii štátnych skúšok sú v kompetencii zodpovedajúcich vedúcich katedier, na ktorých sa štátne skúšky konajú.
  Harmonogram úloh pre študentov
  Potvrdenie absolventa

 • 02. 04. 2014 - Štátne skúšky študentov bakalárskeho štúdia AR 2013/2014
  V zmysle §63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, §18 Študijného poriadku TUKE a študijných plánov zodpovedajúcich študijných programov, na Leteckej fakulte sa uskutočnia v termíne 16.6. až 20.6. 2014 štátne skúšky študentov denného a externého bakalárskeho štúdia. Detailný časový harmonogram štátnych skúšok s menovitým poradím študentov bude zverejnený na úradných výveskách katedier najneskôr 10 dní pred konaním štátnych skúšok.Podrobnejšie pokyny k organizácii štátnych skúšok sú v kompetencii zodpovedajúcich vedúcich katedier, na ktorých sa štátne skúšky konajú.
  Harmonogram úloh pre študentov
  Potvrdenie absolventa

 • 31. 03. 2014 - SAPTU - poukázanie 2% zo zaplatenej dane
  SAPTU, n. f. je každoročne prijímateľom podielu zaplatenej dane do výšky 2% od fyzických a právnických osôb, ktoré sa rozhodnú prispieť na podporu aktivít TUKE v súlade s účelom neinvestičného fondu. V zmysle jeho štatútu bol založený za účelom podpory rozvoja vzdelávacieho procesu, podpory študijných aktivít talentovaných študentov, podpory vedeckého bádania v rámci TUKE, podpory kultúrnych aktivít univerzity, športu, športových klubov, ako aj prezentácie samotnej univerzity navonok. Poukázaním 2 % zaplatenej dane pre SAPTU môžete aj vy prispieť na podporu aktivít, ktoré sú realizované aj v rámci Leteckej fakulty TUKE.
  Ďalšie informácie: http://www.tuke.sk/tuke/rozvoj-a-vystavba/useky-riadene-prorektorom/saptu-1/saptu
  Poukázanie 2% zo zaplatenej dane za 2013

 • 12. 03. 2014 - Termín odovzdávania prihlášok na ERASMUS
  Termín odovzdávania prihlášok na Erasmus na AR 2014/2015 je do 1. apríla 2014
  Ďalšie informácie:
  postup prípravy na štúdium v zahraničí
  Čestné prehlásenie

 • 05. 03. 2014 - Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu LF TUKE
  Akademický senát LF TUKE na svojom zasadaní dňa 4.3.2014 prijal uznesenie 24/2014, ktorým na základe Zásad volieb do AS LF TUKE vyhlásil doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Leteckej fakulty TUKE na dňa 3. apríla 2014 a schválil Organizačné zabezpečenie volieb do AS LF TUKE.
  Ďalšie informácie:
  Organizačné zabezpečenie doplňujúcich volieb do AS LF TUKE
  Návrh na kandidáta za člena akademického senátu LF TUKE
  Zoznam voličov LF TUKE
  Zoznam kandidátov

  Výsledky volieb:
  Na základe výsledkov volieb, najväčší počet hlasov získal doc. Ing. Róbert BRÉDA, PhD., ktorý sa s účinnosťou ku dňu konania volieb stáva členom zamestnaneckej čaasti AS LF TUKE.


 • 03. 03. 2014 - Informačný deň Erasmus+ pre študentov
  Dňa 10. marca 2014 sa bude konať informačný deň Erasmus+: študentské mobility. Čas a miesto konania: Kongresová miestnosť Univerzitnej knižnice TUKE, Letná 9, od 13:00 hod.

 • 27. 02. 2014 - Oznam pre študentov - Preukaz rádiotelefonistu
  Dňa 05.03.2014 o 13:00 hod. sa uskutoční na Katedre letovej prípravy (učebňa R7_19-24) úvodné stretnutie študentov, ktorí majú záujem o prípravný workshop pre získanie preukazu rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby.

 • 25. 02. 2014 - Oznam Akademickej obci LF TUKE

  Dňa 4. marca 2014 o 14.00 hod. sa v budove B19 - Aula 01 uskutoční
  výročné zasadanie AS LF TUKE s programom:

  1. Otvorenie výročného zasadania AS LF TUKE
  2. Prednesenie „Výročnej správy o činnosti LF TUKE za rok 2013“
  3. Prednesenie „Správy o hospodárení LF TUKE za rok 2013“
  4. Prednesenie „Výročnej správy AS LF TUKE za rok 2013“
  5. Informácia o činnosti zástupcov LF TUKE v AS TUKE a v RVŠ SR
  za rok 2013
  6. Rôzne
  7. Záver
  

  Ing. Juraj Vagner
  predseda AS LF TUKE • 05. 02. 2014 - Obhajoba dizertačnej práce
  Dátum: 10. februára 2014, 10:00 hod.
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej Rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Christian Dietrich, MBA
  Názov DP: ORGANIZAČNÉ PROCEDÚRY ÚDRŽBY V LETECTVE
  (AIRCRAFT MAINTENANCE ORGANIZATION PROCEDURES)
  Obhajoba je verejná. .

 • 7. 01. 2014 - Habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác
  Dňa 22. januára 2014, o 9:00 hod. sa v zasadačke Vedeckej rady LF TUKE, (B-25), uskutoční habilitačná prednáška Ing. Róberta Brédu, PhD. (katedra avioniky LF TUKE) s názvom: "Nástroje informačnej edukácie v letectve" a obhajoba habilitačnej práce s názvom: "Asistenčné tlmiace automaty v systéme riadenia lietadla".
  Obhajoba je verejná.

  Dňa 22. januára 2014 o 13:00 hod. sa v zasadačke Vedeckej rady LF TUKE, (B-25), uskutoční habilitačná prednáška Ing. Rudolfa Andogu, PhD. (katedra avioniky LF TUKE) s názvom: "Digital electronic aircraft control systems - state of the art and perspectives (Digitálne elektronické systémy riadenia lietadiel - súčasný stav a perspektívy)" a obhajoba habilitačnej práce s názvom: "Progressive algorithms in aircraft cybernetic systems".
  Obhajoba je verejná.

 • 12. 12. 2013 - Prax pre študentov Leteckej fakulty na Letisku Košice
  Dňa 16.12.2013 o 08:00 hod. na učebni B16-L21 bude vykonaný výber študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka inžinierskeho štúdia pre študentskú prax na Letisku v Košiciach. Výber budú vykonávať zástupcovia Letiska Košice. Podmienkou prijatia bude úspešné vykonanie písomného testu z anglického jazyka a splnenie podmienok stanovených vedením Letiska Košice. Na výber je potrebné doniesť vytlačený životopis.


 • 04. 12. 2013 - Obhajoba dizertačnej práce
  Dátum: 18. decembra 2013, 9:00 hod
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej Rady LF TUKE, Rampová 7, 041 21 Košice

  Doktorand: Ing. Vladimír Beňo
  Názov DP: OPTIMALIZÁCIA PALIVOVÉHO SYSTÉMU DOPRAVNÉHO LIETADLA


  Obhajoba je verejná.


 • 28. 11. 2013 - Motivačné štipendiá priznané v akademickom roku 2013/2014 - ďalší zoznam študentov
  Na základe pridelenia ďalších finančných prostriedkov a v zmysle §3 ods. 2 písm. b) Štipendijného poriadku TUKE dekan Leteckej fakulty priznáva motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností, t.j. za vynikajúci prospech (prospechové štipendium) ďalším nasledujúcim študentom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Žiadame uvedených študentov, aby sa čo najskôr dostavili na Študijný referát LF (v úradných hodinách) nahlásiť / potvrdiť číslo svojho účtu.


 • 28. 11. 2013 - Letecká fakulta sa umiestnila na 10. mieste v hodnotení technických fakúlt SR
  Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt za rok 2012. Hodnotených bolo spolu 109 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 103 fakúlt verejných a 6 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov. V skupine TECH - technicky zameraných fakúlt sa Letecká fakulta posunula z 18. miesta (2012) na 10. miesto (2013). PDF

 • 21. 11. 2013 - "Deutschland, Slowakei, Europa: wie bauen wir die Zukunft?" --- "Nemecko. Slovensko, Európa: ako budujeme budúcnosť"
  Dňa 26.11.2013 o 10:00 hod. sa v Aule Maxima TUKE bude konať prednáška pána Michaela Schmunka, veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike. Téma prednášky: "Deutschland, Slowakei, Europa: wie bauen wir die Zukunft?" v preklade: "Nemecko, Slovensko, Európa: ako budujeme budúcnosť "

 • 20. 11. 2013 - Motivačné štipendiá priznané v akademickom roku 2013/2014.
  V zmysle §3 ods. 2 písm. b) Štipendijného poriadku TUKE dekan Leteckej fakulty priznáva motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností, t.j. za vynikajúci prospech (prospechové štipendium) nasledujúcim študentom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Žiadame uvedených študentov, aby sa čo najskôr dostavili na Študijný referát LF (v úradných hodinách) nahlásiť / potvrdiť číslo svojho účtu.

 • 12. 11. 2013 - Virtuálne riadenie letovej prevádzky na Leteckej fakulte.
  Dňa 19.11.2013 od 13.00 hod. sa uskutoční na učebni č.23, budova B-19(KLP) prvé stretnutie záujemcov o virtuálne riadenie letovej prevádzky na Leteckej fakulte. Prihlásiť sa móžete cez email lf.tuke.ivao@gmail.com alebo osobne na prvom stretnutí. Plagát IVAO (PDF).

 • 07. 11. 2013 - Imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho denného štúdia
  Dňa 14.novembra 2013 sa uskutoční v Aule 01 (B-19) imatrikulačná slávnosť pre študentov 1. ročníka bakalárskeho denného štúdia.
  Program.


 • 06. 11. 2013 - Stránkové dni a úradné hodiny na TUKE
  V súlade s čl. 1 bodom 1 Príkazu rektora č. 01/2013 na zabezpečenie technických, organizačných a personálnych opatrení pri spracúvaní osobných údajov na Technickej univerzite v Košiciach, zavádzam na všetkých odborných útvaroch rektorátu, fakúlt a študentských domovov TUKE zabezpečujúcich personálnu agendu a na všetkých mzdových učtárňach TUKE nasledovné stránkové dni a úradné hodiny:
  Pondelok :8:00 - 12:0013:00 - 14:00
  Utorok :8:00 - 12:00
  Streda :8:00 - 12:0013:00 - 15:00
  Štvrtok :nestránkový deň
  Piatok :8:00 - 12:00


 • 10. 10. 2013 - Národný projekt "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti"
  Informácie o projekte a o možnostiach zapojenia sa do projektu formou exkurzií pre študentov a podnikovej praxe pre študentov sú k dispozícií na stránke: http://www.vysokoskolacidopraxe.sk/


 • 19. 09. 2013 - Termín odovzdania prihlášok na Erasmus
  Termín podávania prihlášok na Erasmus pre letný semester 2013/3014 je do 1. 10. 2013.
  Postup prípravy


 • 05. 09. 2013 - Stretnutie pracovníkov LF k otvoreniu AR 2013/2014
  Dňa 18. 9. 2013 od 8.30 hod. sa uskutoční v Aule 01 (B-19) stretnutie vedecko-pedagogických pracovníkov Leteckej fakulty TUKE k otvoreniu nového AR 2013/2014. Program.


 • 04. 09. 2013 - Zápisy na predmety KJ a KTV - ďalšie kolo
  Ďalšie kolo zápisov na predmety z rektorátnych katedier (KJ, KTV) je pre študentov sprístupnené v MAISe od 4.9.2013 do 12.09.2013.


 • 23. 08. 2013 - Štipendiá DAAD pre Slovensko na akademický rok 2014/2015
  Štipendiá DAAD pre Slovensko na akademický rok 2014/2015 • 23. 08. 2013 - VÝSLEDKY 2. KOLA PRIJÍMACIEHO KONANIA
  Výsledky 2. kola prijímacieho konania na bakalárske štúdium v akademickom roku 2013/2014 sú k nahliadnutiu na stránke: https://mais.tuke.sk/index.php?m=pk_vysledok


 • 20. 08. 2013 - Prijímacia skúška z matematiky – 2. kolo prijímacieho konania
  Informácia o tom, či ste povinný/á absolvovať písomnú skúšku z matematiky v rámci prijímacieho konania, prípadne či Vám bola táto skúška odpustená, je zverejnená na stránke: https://mais.tuke.sk/index.php?m=pk_vysledok


 • 20. 07. 2013 - Obhajoby dizertačných prác
  Dátum: 12. augusta 2013, 9:00 hod
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej Rady Leteckej fakulty TU, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Peter Korba
  Názov DP: VYUŽITIE VIZUALIZÁCIE A SIMULÁCIE V KONŠTRUKČNÝCH UZLOCH LIETADIEL POMOCOU CAX SYSTÉMOV

  Dátum: 26. augusta 2013, 11:00 hod
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej Rady Leteckej fakulty TU, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Matej Antoško
  Názov DP: ĽUDSKÝ FAKTOR V SYSTÉME RIADENIA LETOVEJ PREVÁDZKY V PODMIENKACH LETOVÝCH PREVÁDZKOVÝCH SLUŽIEB SR

  Obhajoby dizertačných prác sú verejné.


 • 27. 06. 2013 - Obhajoby dizertačných prác
  Dátum: 19. júla 2013, 8:30 hod
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej Rady Leteckej fakulty TU, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Jana Liptáková
  Názov DP: OPTIMALIZÁCIA CERTIFIKAČNÝCH POSTUPOV LIETADIEL S MTOM DO 600KG VYRÁBANÝCH NA SLOVENSKU
  Dátum: 19. júla 2013, 11:00 hod
  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej Rady Leteckej fakulty TU, Rampová 7, 041 21 Košice
  Doktorand: Ing. Róbert Rozenberg
  Názov DP: ZVYŠOVANIE BEZPEČNOSTI V SKUPINOVEJ ZLIETANOSTI V AKROBATICKEJ SKUPINE.
  Obhajoby dizertačných prác sú verejné.


 • 24. 06. 2013 - Oznam pre absolventov bakalárskeho štúdia AR 2012/13
  Odovzdanie diplomov absolventom bakalárskeho štúdia AR 2012/13 sa uskutoční dňa 3.7.2013 od 9:00 hod. v posluchárni P-01 (budova B-19), Letecká fakulta, Rampová 7, Košice podľa nasledujúceho harmonogramu:
  Odovzdanie diplomov Bc 2013
  Potvrdenie absolventa


 • 21. 06. 2013 - VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA
  Výsledky prijímacieho konania na bakalárske a inžinierske štúdium v akademickom roku 2013/2014 sú k nahliadnutiu na stránke: https://mais.tuke.sk/index.php?m=pk_vysledok


 • 19. 06. 2013 - Informácia pre absolventov inžinierskeho štúdia - foto a video z promócií
  Záujemcovia o objednávku fotografií a videozáznamu z promočnej slávnosti konanej dňa 13.6.2013 postupujte podľa pokynov, ktoré nájdete na stránke www.lackomlaka.sk/lf.


 • 18. 06. 2013 - Podpis dohody o spolupráci TUKE s Leteckým úradom SR
  V pondelok 17. 6. 2013 privítal rektor prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. na pôde Technickej univerzity v Košiciach riaditeľa Leteckého úradu Slovenskej republiky Ing. Jána Breju. Okrem prehliadky priestorov a vybavenia pracovísk Leteckej fakulty - certifikovanej výcvikovej organizácie personálu údržby lietadiel (referenčné číslo: SK.147.0003) a certifikovanej organizácie pre prípravu riadiacich letovej prevádzky (referenčné číslo: ATM SK/03), hlavným bodom programu bol podpis dohody o spolupráci medzi TUKE a Leteckým úradom Slovenskej republiky. VIAC.


 • 17. 06. 2013 - Wroclaw University of Technology - XI Students' Science Conference
  V dňoch 3 - 6 októbra sa uskutoční študenská vedecká konferencia vo Wroclawi, Poľsko. Uzávierka prihlášok 15.07.2013 Viac informácií.


 • 17. 06. 2013 - ŠTUDENTSKÁ ANKETA
  V systéme MAIS je od 05.06.2013 do 31.10.2013 sprístupnená pre všetkých študentov študentská anketa "Hodnotenie letného semestra 2012/2013". Súťažná časť ankety s losovaním motivačných štipendií bude uzatvorená 30.09.2013.


 • 10. 06. 2013 - Informácia pre študentov - zápisy na predmety KJ a KTV
  Kolo zápisu na predmety z rektorátnych katedier (KJ, KTV) bude pre študentov sprístupnené Od 28.6.2013 do 26.08.2013.


 • 10. 06. 2013 - Inaugurácia dekana Leteckej fakulty TU v Košiciach
  Dňa 31. mája 2013 sa uskutočnila slávnostná inaugurácia nového dekana Leteckej fakulty TU v Košiciach, ktorého Akademický senát Leteckej fakulty zvolil na funkčné obdobie od 1. mája 2013 do 30. apríla 2017.
  ďalšie informácie


 • 31. 05. 2013 - Výskum tréningových metód pilotov s využitím leteckých simulátorov
  Študenti leteckej fakulty, ktorí majú záujem sa zúčastniť projektu "Výskum tréningových metód pilotov s využitím leteckých simulátorov" nech sa dostavia dňa 10.06. alebo 12.06.2013 o 10.00 hod. na katedru Manažmentu leteckej prevádzky (budova XIX) učebňa 120, kde dostanú ďalšie informácie. Účasť vybraných študentov bude spočívať v lietaní na leteckom simulátore a na lietadle DA 40.


 • 30. 05. 2013 - Informácia pre absolventov inžinierskeho štúdia - promócie
  Dňa 13. 6. 2013 sa uskutočnia v Štátnom divadle Košice promócie absolventov inžinierskeho štúdia.
  Bližšie informácie k organizácii promócií a k nácviku


 • 30. 05. 2013 - Memorandum o porozumení a spolupráci
  Dňa 29.5.2013 o 10.00 hod. sa v priestoroch Slovenského technického múzea na Hlavnej 88 v Košiciach uskutočnilo slávnostné podpísanie memoranda o porozumení a spolupráci v oblasti letectva a leteckých činností ôsmich partnerov:
  Letisko Košice, Slovenské technické múzeum - Múzeum letectva Košice, Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Slovenský národný aeroklub - Letecká škola Bidovce, Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach, Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach, Softvérová spoločnosť PWC Avis, s.r.o. a Slovenská letecká agentúra, s.r.o.
  Ďalšie informácie:Memorandum.pdf


 • 27. 05. 2013 - Inaugurácia dekana Leteckej fakulty TUKE
  Akademický senát Leteckej fakulty TUKE pozýva pracovníkov fakulty na slávnostnú inauguráciu dekana Leteckej fakulty TUKE, spojenú so symbolickým odovzdaním fakultnej insígnie, ktorá sa uskutoční v piatok 31. 5. 2013 od 10.00 hod. v Aule 01 (B-19, Rampová 7) za účasti Vedenia TUKE, dekanov fakúlt TUKE a pozvaných hostí.


 • 16. 05. 2013 - Súťaž pre diplomantov - TOP 2013 - TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA
  Medzinárodný programový výbor 19. ročníka medzinárodnej konferencie TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA - TOP 2013, ktorá sa bude konať 11. – 13. júna 2013 v Účelovom zariadení Kancelárie NR SR v Častej - Papierničke, vyhlásil 14. ročník súťaže o Cenu TOP aj v kategórii študentská práca v nadväznosti na ochranu životného prostrediaMedzinárodný programový výbor 19. ročníka medzinárodnej konferencie TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA - TOP 2013, ktorá sa bude konať 11. – 13. júna 2013 v Účelovom zariadení Kancelárie NR SR v Častej - Papierničke, vyhlásil 14. ročník súťaže o Cenu TOP aj v kategórii študentská práca v nadväznosti na ochranu životného prostredia


 • www.aiesec.sk

 • 16. 05. 2013 - LF TUKE – certifikovaná organizácia pre výcvik personálu údržby lietadiel.
  Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach sa po úspešnom audite Leteckým úradom SR stala dňa 15.5.2013 schválenou výcvikovou organizáciou personálu údržby lietadiel v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 nariadenia Komisie (ES) č. 2042/2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností podľa Časti 147 (Maitenance Training Organisations according to Part 147). Úspešní absolventi certifikovaných kurzov získajú vzdelanie a licenciu AML (Aircraft Maitenance Licence) v oblasti údržby leteckej techniky, čo im vo vysokej miere umožní po absolvovaní štúdia uplatniť sa v leteckej praxi doma i v celej EÚ.
  Osvedčenie


 • 28. 04. 2013 - Zmena vo vedení Leteckej fakulty TUKE
  Na základe výsledkov volieb Akademického senátu Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach bol za kandidáta na funkciu dekana Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach zvolený prof. Ing. František Adamčík, CSc. Rektor Technickej univerzity v Košiciach ho menoval dekanom Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach na štvorročné funkčné obdobie s účinnosťou od 1. 5. 2013.


 • 22. 04. 2013 - Pozvánka na prednášku profesora Rudolfa Jaloveckého
  Dňa 23.04.2013, od 9:40 hod sa uskutoční na Katedre avioniky (B-16, miestnosť P2) prednáška prof. Ing. Rudolfa Jaloveckého, CSc. z Univerzity obrany Brno - z Fakulty vojenských technológií, Katedry leteckých elektrotechnických systémů na tému Meranie reakčnej doby pilota. Všetkých záujemcov o danú problematiku srdečne pozývame.


 • 22. 03. 2013 - Termín odovzdania prihlášok na Erasmus
  Termín odovzdania prihlášok na Erasmus pre akademický rok 2013/2014 je do 4. apríla 2013. Postup prípravy na štúdium v zahraničí


 • 21. 03. 2013 - Štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia AR 2012/2013
  V zmysle §63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, §18 Študijného poriadku TUKE a študijných plánov zodpovedajúcich študijných programov, na Leteckej fakulte sa uskutočnia v termíne 20.5. až 29.5. 2013 štátne skúšky študentov denného a externého inžinierskeho štúdia. Detailný časový harmonogram štátnych skúšok s menovitým poradím študentov bude zverejnený na úradných výveskách katedier najneskôr 10 dní pred konaním štátnych skúšok.
  Podrobnejšie pokyny k organizácii štátnych skúšok sú v kompetencii zodpovedajúcich vedúcich katedier, na ktorých sa štátne skúšky konajú.
  Harmonogram úloh pre študentov:
  ING SZS AR 201213 org pokyny plogo_AIESEC re studentov
  Potvrdenie absolventa


 • 21. 03. 2013 - Štátne skúšky študentov bakalárskeho štúdia AR 2012/2013
  V zmysle §63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, §18 Študijného poriadku TUKE a študijných plánov zodpovedajúcich študijných programov, na Leteckej fakulte sa uskutočnia v termíne 17.6. až 20.6. 2013 štátne skúšky študentov denného a externého bakalárskeho štúdia. Detailný časový harmonogram štátnych skúšok s menovitým poradím študentov bude zverejnený na úradných výveskách katedier najneskôr 10 dní pred konaním štátnych skúšok.
  Podrobnejšie pokyny k organizácii štátnych skúšok sú v kompetencii zodpovedajúcich vedúcich katedier, na ktorých sa štátne skúšky konajú.
  Harmonogram úloh pre študentov:
  Bc SZS AR 201213 org pokyny pre studentov
  Potvrdenie absolventa


 • 18. 03. 2013 - Prolongácia preukazu študenta v dennej forme štúdia od AR 2013/2014
  Na základe Zmluvy o spolupráci so spoločnosťou IAS a CKM SYTS a metodického usmernenia MŠVVŠ SR č.13/2010-R k preukazu študenta bola uznesením AS TUKE č. 06/2013 zo dňa 4.3.2012 a následnou zmenou príkazu rektora PR/TUKE/03/12 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom schválená od akademického roka 2013/2014 na TUKE Jednotná prolongácia študentských preukazov študentov v dennej forme štúdia známkou ISIC. Známka NO ISIC sa od AR 2013/2014 neposkytuje. Poplatok za prolongačnú známku ISIC sa bude uhrádzať spolu s ostatnými poplatkami spojenými so štúdiom na účet fakulty podľa pokynov študijného oddelenia. Informácie budú zverejnené na stránke fakulty pred zápisom na AR 2013/2014.


 • 11. 03. 2013 - Dňa 11. marca 2013 sa bude konať informačný deň Erasmus
  Dňa 11. marca 2013 sa bude konať informačný deň Erasmus: študentské mobility. čas a miesto konania: Kongresová miestnosť Univerzitnej knižnice TUKE, Letná 9, od 10:00 hod.


 • 07. 03. 2013 - Výsledky volieb do AS LF TUKE
  Výsledky volieb do AS LF TUKE


 • 01. 03. 2013 - Zoznam kandidátov do AS LF TUKE, volebné komisie
  ZLOŽENIE VOLEBNÝCH KOMISIÍ ZOZNAM KANDIDÁTOV


 • 25. 02. 2013 - Obhajoba dizertačnej práce
  Dátum: 27. februára 2013, 9:00 hod Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej Rady Leteckej fakulty TU, Rampová 7, 041 21 Košice Doktorand: Ing. Zoltán Cséfalvay Názov DP: APLIKÁCIE RADAROV UWB V BEZPEČNOSTNŹCH SYSTÉMOCH Obhajoba je verejná.


 • 20. 02. 2013 - Zoznamy voličov pre voľby do AS LF TUKE
  AKADEMICKÁ OBEC, ZAMESTNANCI ŠTUDENTI PRVÉHO ROČNÍKA BC. ŠTUDENTI DRUHÉHO ROČNÍKA BC. ŠTUDENTI TRETIEHO ROČNÍKA BC. ŠTUDENTI PRVÉHO ROČNÍKA BC. - EXT. ŠTUDENTI DRUHÉHO ROČNÍKA BC. - EXT. ŠTUDENTI TRETIEHO ROČNÍKA BC. - EXT. ŠTUDENTI PRVÉHO ROČNÍKA Ing. ŠTUDENTI DRUHÉHO ROČNÍKA Ing. . ŠTUDENTI PRVÉHO ROČNÍKA Ing. - EXT. ŠTUDENTI DRUHÉHO ROČNÍKA Ing. - EXT. DOKTORANDI.


 • 15. 02. 2013 - Výzva k 2. zápisu predmetov "Manažment kvality", " Krízový manažment letiska" do LS AR 2012/2013 !
  Dňa 18.2.2013 v čase 11.00 - 12.00 hod sa uskutoční zápis vyššie uvedených predmetov pre študentov externej formy štúdia. Dňa 20.2.2013 v čase 9.00 - 11.00 hod sa uskutoční zápis vyššie uvedených predmetov pre študentov dennej formy štúdia. K zápisu je potrebné mať výkaz o štúdiu (index)!


 • 05. 02. 2013 - Vyhlásenie volieb do AS LF TUKE
  Vyhlásenie volieb do AS LF TUKE . Príloha 1 . Príloha 2 .


 • 27. 11. 2012 - Oznam pre študentov 1. ročníka doktorandského štúdia
  Dňa 6. 12. 2012 od 9.00 hod. sa uskutoční na Katedre avioniky (učebňa B-16 – P20) úvodné stretnutie študentov 1. ročníka doktorandského štúdia – záujemcov o štúdium predmetu VEDECKÁ PRÁCA A EXPERIMENT.


 • 23. 11. 2012 - Oznam pre študentov končiacich ročníkov ŠP RLD, študijné skupiny 3-721-3 a 2-821-2
  Študenti - finalisti študijného programu RIADENIE LETECKEJ DOPRAVY, študijné skupiny 3-721-3 a 2-821-2 (denná aj externá forma štúdia) si vyzdvihnú čo najskôr zadania záverečných prác na sekretariáte Katedry MLP (miestnosť B-19 - 119, v pracovných dňoch - v dobe od 08.00 - 14.00 hod.)


 • 20. 11. 2012 - Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS LF TUKE
  Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS LF TUKE .


 • 19. 11. 2012 - Prospechové štipendium
  V zmysle §3 ods. 2 písm. a) Štipendijného poriadku TUKE, dekan Leteckej fakulty priznáva štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností (t.j. za vynikajúci prospech) nasledujúcim študentom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia: Prospechove_stipendium_AR_2012_13_zoznam.pdf (58,1kB). Žiadame uvedených študentov, aby sa čo najskôr dostavili na Študijný referát LF (v úradných hodinách) nahlásiť / potvrdiť číslo svojho účtu.


 • 9. 11. 2012 - Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana LF TUKE
  Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana LF (144kB).


 • 30. 10. 2012 - Dekanské voľno pre študentov LF dennej formy štúdia - 2.11.2012
  Dekan Leteckej fakulty TUKE vyhlasuje na deň 2.11.2012 dekanské voľno pre všetkých študentov LF - DENNEJ FORMY štúdia. Výučba pre študentov EXTERNEJ FORMY štúdia bude prebiehať podľa stanoveného rozvrhu hodín v plnom rozsahu.


 • 26. 10. 2012 - Výzva pre študentov - priznanie sociálneho štipendia
  Žiadame študentov, ktorí si podali žiadosť o priznanie sociálneho štipendia v AR 2012/2013 v mesiacoch september a október 2012 a ich žiadosť je v tomto období úplná, aby sa v dňoch 29.10. alebo 31.10. 2012 v čase od 9.00-12.00 hod. dostavili na Študijný referát LF TUKE z dôvodu prevzatia rozhodnutí o priznaní/nepriznaní sociálneho štipendia.

  Študentom, ktorí si rozhodnutie neprevezmú, nebude štipendium vyplatené v mesiaci november 2012.


 • 18. 10. 2012 - Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS LF TUKE
  Na základe uznesenie AS LF TUKE zo dňa 15.10. 2012 vyhlasujem termín doplňujúcich volieb do študentskej časti AS LF TUKE z dôvodu zániku členstva jedného člena študentskej časti AS LF TUKE.

 • Voľby sa uskutočnia dňa 19.11. 2012 v čase od 10.00 do 15.00 v budove R7 - B14 na prízemí vpravo (zasadačka pri bufete Albatros).

  Návrhy na kandidátov za člena študentskej časti AS LF TUKE je potrebné predložiť predsedovi AS LF TUKE (R7-B19, miestnosť 29 ) najneskôr do 12.11. 2012 do 10.00 na priloženom tlačive . Podmienkou zaradenia na kandidátnu listinu je písomný súhlas kandidáta s návrhom.

  Zoznam voličov (558 kB).

  Čiastková volebná komisia (189 kB).

  Kandidáti za člena študentskej časti AS LF TUKE (133 kB).

  Ing. Juraj VAGNER
  predseda AS LF TUKE

 • 27. 9. 2012 - Oznam pre študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia RLD ŠP 2-821-1
  Žiadame študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia ŠP (2-821-1) Riadenie leteckej dopravy (denná forma štúdia), aby sa dostavili na Študijný referát LF TUKE v termíne do 5. 10. 2012 (v dobe úradných hodín) pre doriešenie zápisov povinne voliteľných predmetov. Prineste si so sebou aj index. Zoznam študentov:


 • 18. 9. 2012 - Oznam pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia
  Slávnostné otvorenie akademického roka 2012/2013 sa uskutoční dňa 24.9.2011 v Aule Maxima (Letná 9) od 11.00 hod.
  Pre možnosť účasti udeľuje dekan LF TUKE študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia na tento deň dekanské voľno.


 • 18. 9. 2012 - Informácia pre študentov LF TUKE - zápisy do rozvrhu na KTV
  Zápis predmetov Telesná výchova bude prebiehať od 18.09.2012 od 12.00 hod. do 01.10.2012 do 08:00 hod. pre všetky fakulty TUKE.


 • 10. 9. 2012 - Informácia pre študentov LF TUKE - zápisy predmetov
  V termíne od 7.09. do 13.09.2012 bude sprístupnený zápis na predmety z rektorátnych katedier (Katedra jazykov, Katedra telesnej výchovy) pre všetky fakulty TUKE.
  Zápis do rozvrhu na KTV - na športy bude pravdepodobne od 17.9.2012 (odporúčame sledovať webovú stránku MAIS-u).


 • 8. 8. 2012 - Obhajoby dizertačných prác
  Dátum: 27. augusta 2012

  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej Rady Leteckej fakulty TU, Rampová 7, 041 21 Košice
  8,30 hod. Ing. Katarína Draganová "Testovanie a kalibrácia multisenzorových systémov"
  10,30 hod. Ing. Rudolf Sabol "Technické aplikácie magnetických mikrodrôtov"

  Dátum: 28. augusta 2012

  Miesto: zasadacia miestnosť Katedry leteckej technickej prípravy Leteckej fakulty TU, Rampová 7, 041 21 Košice
  8,30 hod. Ing. Andrej Čverha "Číslicové magnetometre s mikrodrôtovými senzormi"
  10,30 hod. Ing. Pavol Lipovský "Možnosti magnetometrického zabezpečenia objektov"

  Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej Rady Leteckej fakulty TU, Rampová 7, 041 21 Košice
  8,00 hod. Ing. Jana Ferencová "Perspektívne systémy tvorby a úpravy leteckých predpisov"
  9,30 hod. Ing. Petra Lengyelová "Optimalizácia procesu detekčnej kontroly a bezpečnosti toku osôb na civilných letiskách"
  11,00 hod. Ing. Milan Seman "Inteligentné systémy riadenia prechodových procesov leteckých turbokompresorových motorov"
  13,30 hod. Ing. Július Roób "Využitie MKP a optimalizačných metód v leteckom priemysle"

  Obhajoby sú verejné.


 • 8. 8. 2012 - Študijný poriadok TUKE - aktualizácia
  Od 1.9.2012 platí aktualizovaný Študijný poriadok TUKE, ktorý nájdete TU


 • 2. 8. 2012 - Zápis študentov doktorandského štúdia na akademický rok 2012/2013
  Informácie o zápise študentov doktorandského štúdia na akademický rok 2012/2013


 • 28. 6. 2012 - Informácie k organizácii štúdia v AR 2012/2013
  Harmonogram štúdia v AR 2012/2013 a harmonogram zápisov na štúdium nájdete v sekcii Pre študentov/Bakalárske a Inžinierske štúdium


 • 26. 6. 2012 - Vstup do areálu Leteckej fakulty motorovým vozidlom
  Na základe rozhodnutia dekana a vedenia Leteckej fakulty dňom 2.7.2012 bude vjazd automobilov do priestorov Leteckej fakulty na Rampovej 7 (za veľkým parkoviskom pri vchode) blokovaný závorovým systémom.

  Čipové karty na otváranie závorového systému si môžete zakúpiť na sekretariáte dekana LF u Ing. Společníkovej od 26.6.2012 v čase od 8.00 - 9.00 hod. a 12.00 - 13.00 hod.

  Cena čipovej karty:
  - zamestnanci, externí zamestnanci 10.- €
  - firmy, nájomcovia priestorov 20.- €
  - študenti (po schválení dekanom) 50.- €

  Platnosť čipovej karty u zamestnancoch a externých zamestnancoch je po dobu pracovného pomeru na LF, u ostatných na dobu jedného roka.

  Študenti majú možnosť bezplatne parkovať na veľkom parkovisku pri vstupe do LF.


 • 19. 6. 2012 - Harmonogram zápisov na Bc a Ing štúdium v AR 2012/2013
  Zápisy študentov Leteckej fakulty na bakalárske a inžinierske štúdium v AR 2012/2013 sa uskutočnia v posluchárňach B16-70 a B16-25 (budova č. 16, areál LF – Rampová 7) so začiatkom vždy od 8.00 hod, s rozdelením po študijných skupinách (študijných programoch) podľa nasledujúceho harmonogramu:
  Hamonogram_zapisov_201213.pdf (84 kB)
  poplatky za zápis AR 2012_13.pdf
  areal_LF.pdf (200 kB)


 • 19. 6. 2012 - Oznam pre absolventov bakalárskeho štúdia AR 2011/12
  Odovzdanie diplomov absolventom bakalárskeho štúdia AR 2011/12 sa uskutoční dňa 4.7.2012 v posluchárni P-01 (budova B-19), Letecká fakulta, Rampová 7, Košice podľa nasledujúceho harmonogramu:
  Odovzdanie_diplomov_Bc_2012.pdf (40 kB)
  Potvrdenie_absolventa.pdf (62 kB)


 • 12. 6. 2012 - Zápisy na predmety z rektorátnych katedier
  Oznamujeme študentom, že v termíne od 11.6.2012 do 20.08.2012 bude sprístupnené kolo zápisu na predmety (AR 2012/2013) z rektorátnych katedier (KTV, KJ).


 • 12. 6. 2012 - Obhajoba dizertačnej práce
  Dátum: 27. júna 2012
  Miesto: zasadacia miestnosť Katedry leteckej technickej prípravy Leteckej fakulty TU, (budova B 15), Rampová 7, Košice
  9,30 hod.Ing. Peter Jozek"Analýza a syntéza gradientných indukčných snímačov s geometricky extrémnou šírkou snímania"
  Obhajoba je verejná.


 • 22. 5. 2012 - Promócie absolventov inžinierskeho štúdia
  Dňa 8. 6. 2012 sa uskutočnia v Štátnom divadle Košice promócie absolventov inžinierskeho štúdia.
  Bližšie informácie k organizácii promócií nájdete v: promocie_ing_2012.pdf (65 kB)


 • 16. 5. 2012 - Oznam pre študentov TUKE - výzva k účasti v ankete
  Od 16.5.2012 do 28.9.2012 je sprístupnená pre študentov TUKE v systéme MAIS anonymná anketa Hodnotenie letného semestra 2011/2012.


 • 26. 4. 2012 - Oznam pre študentov LF TUKE
  Dňa 2.5.2012 (streda) sa na učebni B19-01 uskutočnia prednášky Ing. Stanislavy Vaľovej z leteckej spoločnosti OperaJet: 08.00-09.30 Prevádzka leteckej spoločnosti pre prepravu VIP cestujúcich. Prednášku odporúčame predovšetkým študentom inžinierskeho štúdia RLD. 09.45-11.15 Plánovanie a monitorovanie letov v leteckej spoločnosti. Prednáška je vhodná hlavne pre študentov programov Profesionálny pilot a Pracovník RLP.


 • 26. 4. 2012 - Štátne skúšky študentov bakalárskeho štúdia AR 2011/2012
  V zmysle § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 18 Študijného poriadku Technickej univerzity v Košiciach a študijných plánov zodpovedajúcich študijných programov, na Leteckej fakulte sa uskutočnia v termíne 11. 6. až 15. 6. 2012 štátne skúšky študentov denného a externého bakalárskeho štúdia.

  Detailný časový harmonogram štátnych skúšok s menovitým poradím študentov bude zverejnený na úradných výveskách katedier najneskôr 10 dní pred konaním štátnych skúšok.

  Podrobnejšie pokyny k organizácii štátnych skúšok sú v kompetencii zodpovedajúcich vedúcich katedier, na ktorých sa štátne skúšky konajú.

  Harmonogram úloh pre študentov:
  Bc SZS AR 2011 12 org pokyny pre studentov (82 kB)
  Potvrdenie absolventa (62 kB)


 • 20. 4. 2012 - Oznam pre študentov LF TUKE
  Oznamujeme študentom LF TUKE, že v súvislosti s voľnými dňami 1. a 8. mája 2012, dochádza k nasledujúcej zmene v rozvrhu výučby:
  dňa 9. mája (streda) bude rozvrh hodín ako v utorok.


 • 10. 4. 2012 - Proces odovzdávania záverečných prác na TUKE
  Oznam pre študentov finálnych ročníkov inžinierskeho štúdia
  Diplomanti LF - študenti finálnych ročníkov inžinierskeho štúdia môžu na vybavenie administratívnych záležitostí ohľadom odovzdávania DP využiť detašované pracovisko Univerzitnej knižnice na LF (Rampová ul.) - budova č.25.
  procesZP.pdf (44 kB)


 • 4. 4. 2012 - Štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia AR 2011/2012
  V zmysle §63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, §18 Študijného poriadku TUKE a študijných plánov zodpovedajúcich študijných programov, na Leteckej fakulte sa uskutočnia v termíne 14.5. až 24.5.2012 štátne skúšky študentov denného a externého inžinierskeho štúdia.

  Detailný časový harmonogram štátnych skúšok s menovitým poradím študentov bude zverejnený na úradných výveskách katedier najneskôr 10 dní pred konaním štátnych skúšok.

  Podrobnejšie pokyny k organizácii štátnych skúšok sú v kompetencii zodpovedajúcich vedúcich katedier, na ktorých sa štátne skúšky konajú.

  Harmonogram úloh pre študentov:
  ING SZS AR 2011 12 org pokyny pre studentov (81 kB)
  Potvrdenie absolventa (62 kB)


 • 27. 3. 2012 - Prednáška pre budúcich absolventov inžinierskeho štúdia
  Prednáška pre budúcich absolventov inžinierskeho štúdia - informácie o projekte "Z univerzity do práce".
  DSS_VS_3_TUKE.pdf (180 kB)


 • 5. 3. 2012 - Oznam pre študentov LF - DPŠ v AR 2012/2013
  Katedra inžinierskej pedagogiky TUKE otvára v AR 2012/2013 doplňujúce pedagogické štúdium pre študentov TUKE.
  Ďalšie informácie v DPS.pdf (200 kB)


 • 9. 2. 2012 - Objednávanie prolongačných známok ISIC, NO ISIC v AR 2012/2013
  Od nového AR 2012/2013 sa bude po zápise študentovi denného štúdia vydávať prolongačná známka na základe jeho objednávky. Denní študenti preto majú povinnosť v období do 10.apríla 2012 objednať si prolongačnú známku - ISIC (originál hranatá) alebo NO ISIC (univerzitná okrúhla) - podľa svojho výberu.
  Pre študentov externého štúdia k žiadnym zmenám nedochádza.

  Objednávanie známky sa realizuje prostredníctvom objednávkového formulára, ktorý je k dispozícii spolu zo základnými informáciami na adrese:
  www.tuke.sk/tuke/pre-studentov/oznamy/objednavky-prolongacnych-znamok-pre-dennych-studentov-na-ar-2012-2013/.
  S prípadnými otázkami či problémami sa študenti môžu obrátiť priamo na pracovisko kariet na ÚVT alebo mailom na helpdesk@tuke.sk.


 • 7. 2. 2012 - Termíny odovzdávania záverečných prác študentov LF do Univerzitnej knižnice TUKE v AR 2011/2012
  Informácia pre vedúcich záverečných prac a študentov končiacich ročníkov v AR 2011/2012:
  Príjem licenčných zmlúv a vydávanie Potvrdení o odovzdaní licenčnej zmluvy pre študentov Leteckej fakulty TUKE bude prebiehať v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 15,00 hod. na prízemí v Univerzitnej knižnici, v priestoroch Copycentra v nasledujúcich termínoch:
  inžinierske štúdium 25.4.2012-30.4.2012
  bakalárske štúdium 14.5.2012-18.5.2012


 • 2. 2. 2012 - Študentský pôžičkový fond
  Oznam Študentského pôžičkového fondu (www.spf.sk) - Všeobecné pokyny k poskytovaniu pôžičiek zo Študentského pôžičkového fondu v akademickom roku 2011/2012 už neposielame na príslušné vysoké školy a fakulty písomnou formou, ale sú uverejnené na webstránke fondu.
  SPF.pdf (480 kB)


 • 5. 12. 2011 - Obhajoba dizertačnej práce
  Dátum: 20. decembra 2011
  Miesto: miestnosť Vedeckej rady Leteckej fakulty TU (budova B 25), Rampová 7, Košice
  10,00 hod.Ing. Peter PÁSTOR"Matematický model lietadla vybaveného vektorovateľnými propulzormi"
  Obhajoba je verejná.


 • 4. 12. 2011 - Obhajoba dizertačnej práce
  Dátum: 6. decembra 2011
  Miesto: miestnosť Vedeckej rady Leteckej fakulty TU (budova B 25), Rampová 7, Košice
  08,30 hod.Ing. Eva STRAKOVÁ"Optimalizácia využitia technických prostriedkov v obslužnom procese leteckej techniky"
  10,30 hod.Ing. Marek LAZORIK"Optimalizácia efektívnosti využitia technických prostriedkov pri letnej údržbe letiska"
  Obhajoba je verejná.


 • 1. 12. 2011 - Upresnenie režimu vstupu a parkovania v priestoroch LF
  Na základe rozhodnutia dekana LF a vedenia Leteckej fakulty TUKE upresňujem režim vstupu a parkovania v priestoroch Leteckej fakulty TUKE na Rampovej 7 pre motorové vozidlá zamestnancov, študentov, zásobovanie firiem a návštevy dňom 1.12.2011 nasledovne:
  1. Zamestnanci LF
   Pri vstupe na Rampovej 7 si závoru otvoria kartou zamestnanca, pri odchode bude závora otvorená automaticky čidlom. Karty zamestnanca budú inicializované spoločne pre všetkých zamestnancov na Ústave výpočtovej techniky TUKE na základe žiadosti tajomníka LF. Nie je potrebné si ich aktivovať samostatne. Parkovanie motorových vozidiel je povolené len na vyhradených miestach pre dekanát a katedry LF, ako to bolo určené nariadením dekana zo dňa 11.9.2010.
  2. Študenti LF
   Pri vstupe do priestorov LF na Rampovej 7 sa preukážu vstupkou vydanou dekanátom LF, na základe ktorej im vrátnička otvorí závoru. Pri odchode bude závora otvorená automaticky čidlom. Žiadosti na vydanie vstupiek zasielajte na predpísanom tlačive (viď príloha) na sekretariát dekana LF asistentke dekana Společníkovej Lucii. Po schválení žiadosti dekanom alebo tajomníkom LF bude vstupka vydaná proti podpisu do piatich pracovných dní od podania žiadosti. Parkovanie motorových vozidiel študentov je povolené len na veľkom parkovisku pri vstupe do areálu LF. Počas parkovania je potrebné vstupku umiestniť na viditeľnom mieste za predným sklom vozidla. Študentom je prísne zakázané vchádzať motorovým vozidlom do priestorov Leteckej fakulty mimo veľkého parkoviska za dopravnú značku „zákaz vjazdu mimo zamestnancov a zásobovania“. V prípade porušenia tohto nariadenia bude študentovi odobraná vstupka pre vjazd a parkovanie v areáli LF.
  3. Externí učitelia, doktorandi a firmy
   Externí učitelia, externí doktorandi a firmy sa pri vstupe preukážu vstupkou pre ktorej vydanie platia zásady uvedené v odstavci dva bodu 2) pre študentov LF. Interní doktorandi budú do priestorov LF vstupovať na základe zásad ako zamestnanci podľa bodu 1).
  4. Zásobovanie
   Pre vstup zásobovania do priestorov LF budú na vrátnici k dispozícii prenosné vstupky „zásobovanie“, ktoré budú po zapísaní základných identifikačných údajov do zošita zásobovania vydané žiadateľom na dobu nevyhnutného pohybu v priestoroch LF. Pri odchode z priestorov LF musí byť vstupka odovzdaná vrátnej službe.
  5. Návštevy
   Prijímať návštevy motorovým vozidlom v priestoroch LF TUKE môže len dekan, prodekani, tajomník a vedúci zamestnanci LF. Na vrátnici LF budú pre vstup návštev motorovým vozidlom k dispozícii prenosné vstupky „návšteva“. Vrátna služba po predchádzajúcom telefonickom povolení navštevovaného a zapísaní základných identifikačných údajov do zošita návštev vydá žiadateľovi vstupku na dobu nevyhnutného pobytu v priestoroch LF. Pri odchode z priestorov LF musí byť vstupka odovzdaná vrátnej službe.

  6. tajomník LF TUKE
   Ing. Jozef DRABIŠČÁK


  7. 30. 11. 2011 - Sociálne štipendiá - výzva na prevzatia rozhodnutia
   Žiadame študentov, ktorí si podali žiadosť v mesiacoch október a november (úplné žiadosti), aby sa dňa 5.12.2011 v čase úradných hodín dostavili na Študijný referát LF z dôvodu prevzatia rozhodnutia o priznaní/nepriznaní sociálneho štipendia.
   V prípade neprevzatia rozhodnutia v stanovenom termíne, štipendium nebude vyplatené na účet v mesiaci december 2011!


  8. 29. 11. 2011 - Anketa pre študentov 1.ročníka Bc. štúdia - výzva k účasti
   Od 29.11.2011 do 23.12.2012 je sprístupnená anonymná anketa pre študentov 1.ročníka bakalárskeho štúdia (dennej aj externej formy) v systéme MAIS.


  9. 4. 11. 2011 - Sociálne štipendiá - výzva na prevzatia rozhodnutia
   Žiadame študentov, ktorí si podali žiadosť v mesiacoch september a október (úplné žiadosti), aby sa dňa 7.11.2011 v čase úradných hodín dostavili na Študijný referát LF z dôvodu prevzatia rozhodnutia o priznaní/nepriznaní sociálneho štipendia. V prípade neprevzatia rozhodnutia v stanovenom termíne, štipendium nebude vyplatené na účet v mesiaci november 2011!


  10. 27. 10. 2011 - Motivačné štipendiá
   V zmysle §3 ods. 2 písm. a) Štipendijného poriadku TUKE, dekan Leteckej fakulty priznáva štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností (t.j. za vynikajúci prospech) nasledujúcim študentom bakalárskeho a inžinierskeho denného štúdia:
   Prospechove_stipendium_AR_2011_12_zoznam.pdf (11 kB)
   Žiadame uvedených študentov, aby sa čo najskôr dostavili na Študijný referát LF (v úradných hodinách) nahlásiť / potvrdiť číslo svojho účtu.


  11. 24. 10. 2011 - Dekanské voľno - 31. 10. 2011
   Dekan Leteckej fakulty TUKE vyhlasuje na deň 31. 10. 2011 dekanské voľno pre všetkých študentov Leteckej fakulty.


  12. 13. 10. 2011 - Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
   Týmto oznamujem, že na dekanáte Leteckej fakulty TU v Košiciach je voľné pracovné miesto:

   Referent pre vedu, výskum a zahraničné styky
   K obsadeniu uvedeného pracovného miesta sú stanovené tieto požiadavky:
   • vysokoškolské vzdelanie,
   • perfektná znalosť anglického jazyka vrátane odbornej leteckej terminológie,
   • zručnosti v práci na PC - databázové a informačné systémy, MS Office,
   • morálna bezúhonnosť,
   • spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť.
   Platové podmienky: dohodnuté osobitne v súlade so zákonom č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme.

   Predpokladaný termín nástupu: november 2011
   Termín doručenia žiadostí: 18. 10. 2011

   Žiadosť do pracovného pomeru na voľné pracovné miesto, profesijný životopis, osobný dotazník, prehľad odbornej praxe a overené doklady o vzdelaní doručte na adresu:
   Letecká fakulta
   Technická univerzita v Košiciach
   Personálny referát
   Rampová 7, 041 21 Košice


   Kontaktovaní budú len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky. Doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov) nie starší ako 3 mesiace doložiť pri vzniku pracovného pomeru.

   doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
   dekan


  13. 11. 10. 2011 - VÝZVA na doplnenie žiadostí o sociálne štipendium
   Žiadame študentov LF, ktorí si podali žiadosť o sociálne štipendium v AR 2011/2012 a sú posudzovaní v kategórii „samostatne posudzovaní“ (majú odlišný trvalý pobyt, ako majú rodičia), aby pre dôsledne preukázanie samostatnosti doložili na Študijný referát LF v termíne do 15 dní od zverejnenia tejto výzvy nasledujúce dokumenty:
   socstipendia-vyzva_102011.pdf (55 kB)
   Všetky informácie k sociálnym štipendiám v AR 2011/20012 najdete v sekcii: Pre študentov / Sociálne štipendium


  14. 26. 9. 2011 - Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
   Dňa 27. októbra 2011 sa o 09:00 hod. v zasadačke Vedeckej rady LF, B-25, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Miloša SOTÁKA, PhD. (Katedra elektroniky - AOS Liptovský Mikuláš), s názvom "Integrovaný navigačný systém - Systémový návrh a implementácia algoritmov v reálnom čase".

   Obhajoba je verejná.


  15. 15. 9. 2011 - ERASMUS výzva pre študentov
   Na stránke ERASMUS je zverejnená výzva na dodatočný vyber študentov pre letný semester. Uzávierka prihlášok je do 30. septembra.


  16. 13. 9. 2011 - Oznam pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia
   Slávnostné otvorenie akademického roka 2011/2012, organizované rektorátom TUKE, sa uskutoční dňa 19.9.2011 v Aule Maxima (Letná 9) od 10.00 hod.
   Pre možnosť účasti udeľuje dekan LF TUKE študentom 1. ročníka bakalárského štúdia v tento deň dekanské voľno.


  17. 13. 9. 2011 - ERASMUS mobilita učiteľov
   ERASMUS mobilita učiteľov - zber prihlášok (kompletných) do 27. septembra na referáte vedy, výskumu a zahraničných stykov.


  18. 7. 9. 2011 - Obhajoba dizertačnej práce
   Dátum: 29. septembra 2011
   Miesto: miestnosť Vedeckej rady Leteckej fakulty TU (budova B 25), Rampová 7, Košice

   08,30 hod.Mgr. Terézia ČEKANOVÁ"Metodika testovania leteckého personálu technickej údržby lietadiel z pohľadu ľudského faktora"
   10,30 hod.Mgr. Peter ČEKAN"Metodika testovania leteckého personálu z pohľadu ľudského faktora komunikácií, v rámci manažmentu zdrojov osádky lietadla"

   Obhajoba je verejná.


  19. 1. 9. 2011 - Oznam - upresnenie režimu vchodu pre chodcov cez bráničku z Prešovskej cesty.
   Oznamujeme zamestnancom a študentom, že počnúc dňom 22.9.2011 bude v pracovných dňoch (mimo sviatky, soboty a nedele) v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. otvorená bránička pre chodcov z Prešovskej cesty. Vrátna služba LF TUKE bude túto bráničku otvárať o 7.00 hod. a zamykať o 15.00 hod.
   Žiadame zamestnancov LF, ktorí majú od tejto bráničky kľúč, aby v uvedenom čase bráničku nezamykali.

   DÔLEŽITÝ OZNAM
   Dekan a vedenie Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (LF TUKE) oznamuje všetkým svojim zamestnancom a študentom, že dňom 1.9.2011, na základe dohody medzi Rektorom TUKE a Riaditeľkou Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach (KRPZ KE) o rozdelení areálu bývalých Kukorelliho kasární na Rampovej 7 v Košiciach, dochádza k zmene vchodu, režimu pohybu a parkovania v priestoroch LF TUKE na Rampovej 7 podľa týchto zásad nariadených Dekanom LF TUKE:
   1. Vstup do priestorov LF TUKE oddelených od priestorov KRPZ KE novovybudovaným plotom je dňom 1.9.2011 možný dvomi vchodmi:
    1. Hlavný vchod, pre motorové vozidlá a chodcov je z Rampovej 7. Jedná sa o novozriadený vchod cca 20 m od existujúceho vchodu smerom na Prešovskú cestu. Pri vchode bude nepretržitá 24 hodinová vrátna služba. Vstup pre zamestnancov a študentov bude na základe preukazu zamestnanca, respektíve študenta. Vstup pre návštevy, zásobovanie a nájomníkov bude riešený internou smernicou.
    2. Vedľajší chod, len pre chodcov z Prešovskej cesty (oproti ČS OMV). Režim otvárania vchodu bude upresnený.
   2. Dňom 1.9.2011 strácajú platnosť vstupky pre motorové vozidlá vydané KRPZ KE, ktoré sú povinní ich držitelia odovzdať do 30.09.2011 na sekretariáte Dekana LF TUKE.
   3. KRPZ KE upozorňuje študentov a zamestnancov LF TUKE, že neoprávnený vstup do priestorov KRPZ KE, poprípade poškodzovanie oplotenia bude riešené ako priestupok podľa zákona SNR č. 372/902b o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
   4. Vjazd do priestorov LF TUKE pre motorové vozidlá bude cez hlavných vchod a provizorne vybudovanú cestu cez parkovisko a nasledovne po vnútorných komunikáciách LF TUKE podľa dopravného značenia.
   5. Vjazd a parkovanie motorových vozidiel v areáli LF TUKE mimo parkoviska pri hlavnom vchode je povolené len stálym zamestnancom. Študenti sú povinní odstaviť motorové vozidlo na veľkom parkovisku pri hlavnom vchode.
   6. Vstup pre chodcov cez hlavný vchod bude cez parkovisko, vyhradené chodníky a prístupové komunikácie podľa značenia a informačných tabúľ.
   7. Priestory LF, plot, vchody, cestné komunikácie, trasy pre chodcov a parkovacie miesta sú vyznačené v orientačnom pláne.

   areal_LF.gif (65K)


  20. 6. 7. 2011 - Obhajoba dizertačnej práce
   Dátum: 13. septembra 2011
   Miesto: zasadacia miestnosť Katedry leteckej technickej prípravy Leteckej fakulty TU, Rampová 7, 041 21 Košice

   09,30 hod.Ing. Alexius KLINDA"Analýza a syntéza špeciálnych magnetických senzorov"

   Obhajoba je verejná.


  21. 6. 7. 2011 - Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov
   Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a vnútorným predpisom Technickej univerzity v Košiciach "Zásady výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na TU v Košiciach" výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do funkcií:

   Katedra aerodynamiky a simulácií
   2 odborných asistentov v študijnom odbore Matematika
   Nutné kvalifikačné predpoklady
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa prírodovedného zamerania,
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Matematika
   1 odborný asistent v študijnom odbore Informatika
   Nutné kvalifikačné predpoklady
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom študijnom odbore,
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Informatika, resp. v príbuznom odbore

   Katedra leteckého inžinierstva
   1 odborný asistent v študijnom odbore Doprava
   Nutné kvalifikačné predpoklady
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa leteckého strojného, resp. príbuzného zamerania,
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá

   Katedra letovej prípravy
   1 odborný asistent v študijnom odbore Doprava
   Nutné kvalifikačné predpoklady
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa leteckého zamerania,
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom študijnom odbore

   Katedra manažmentu leteckej prevádzky
   1 odborný asistent v študijnom odbore Manažment
   Nutné kvalifikačné predpoklady
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti manažmentu letectva, alebo v príbuznom odbore,
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom študijnom odbore.

   Ďalšie kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
   • znalosť anglického jazyka,
   • minimálne 4 roky pedagogickej praxe,
   • vedecká a publikačná činnosť.

   Predpokladaný termín nástupu: október 2011

   Zoznam požadovaných dokladov: osobný dotazník, overené kópie dokladov o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, profesijný životopis, zoznam publikačnej činnosti a prehľad o odbornej praxi.

   Žiadosť o zaradenie do výberového konania zasielajte na adresu:
   Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta,
   Personálny referát,
   Rampová 7,
   041 21 Košice


   Uzávierka výberového konania je: 1. augusta 2011

   doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
   dekan


  22. 30. 6. 2011 - Harmonogram zápisov na štúdium v AR 2011/2012
   Zápisy študentov Leteckej fakulty na štúdium (do nasledujúceho obdobia štúdia) v AR 2011/2012 sa uskutočnia v posluchárňach B16-70 a B16-25 (budova č. 16, areál LF – Rampová 7) so začiatkom vždy od 8.00 hod, s rozdelením po študijných skupinách (študijných programoch) podľa nasledujúceho harmonogramu:
   Harmonogram_zapisov_2011_12.pdf (123 kB)


  23. 29. 6. 2011 - Promócie absolventov bakalárskeho štúdia
   Dňa 8. 7. 2011 sa uskutočnia v Aule Maxima TUKE (Letná 9) promócie absolventov bakalárskeho štúdia.
   Bližšie informácie k organizácii promócií nájdete v Promocie_Bc_studium_2011_harmonogram.pdf (76 kB)

   Účasť na nácviku 7.7.2011 je pre všetkých absolventov, ktorí potvrdili svoju účasť na promócii povinná!
   Pre zabezpečenie bezproblémového priebehu promócií žiadame o dôsledné dodržanie uvedených termínov. Prosíme absolventov, ktorí sa zúčastnia promócie, ale nemôžu počas promočného ceremoniálu stáť na pódiu(zdravotné obmedzenia ...), aby to čo najskôr oznámili na Študijnom referáte LF. Absolventi štúdia, ktorí sa nezúčastnia na promóciách, vyzdvihnú si osobne alebo prostredníctvom úradne (notárom) splnomocnenej osoby doklady o absolvovaní štúdia na Študijnom referáte LF TUKE dňa 7. 7. 2011 od 8.00 - 10.00 hod.
   Potvrdenie absolventa.pdf (61 kB)


  24. 27. 6. 2011 - Výsledky prijímacieho konania na bakalárske a inžinierske štúdium v AR 2011/2012
   Výsledky prijímacieho konania na bakalárske a inžinierske štúdium v AR 2011/2012 nájdete tu...


  25. 1 6. 2011 - Pokyny pre uchádzačov po ich úspešnom prijatí na štúdium
   Čo musí urobiť uchádzač po úspešnom prijatí na štúdium na TUKE -
   pokyny_pre_uchadzacov_po_uspesnom_prijati_na_studium_na_TUKE.pdf (266 kB)

   Prijímacie konanie na TUKE s využitím elektronickej návratky
   Po prijatí na štúdium sa pre uchádzača v MAIS-e vygeneruje variabilný symbol na dané štúdium. Ak bol prijatý na viac študijných programov, systém mu vygeneruje pre každý študijný program iný variabilný symbol. Všetky informácie dostane uchádzač v rozhodnutí o prijatí (v tlačenej forme) - ako zaplatiť poplatok za preukaz študenta, koľko dní po zaplatení a kde sa má prihlásiť v rozhraní ÚVT, kde nahrá fotografiu a získa meno a heslo do MAIS-u. Rovnaké informácie dostane uchádzač s rozhodnutím o prijatí aj cez rozhranie E-prihlášky.

   Uchádzač zaplatí BANKOVÝM PREVODOM (NIE POŠTOVOU POUKÁŠKOU!) poplatok za preukaz študenta.
   Študent sa cca 5 pracovných dní po odoslaní platby môže prihlásiť do rozhrania ÚVT, kde na základe prihlásenia cez rodné číslo a číslo OP a po nahratí skenu fotky dostane meno a heslo do MAIS-u, kde sa môže prihlásiť.


  26. 13. 6. 2011 - OZNAM PRE ABSOLVENTOV LF - BAKALÁROV 2011
   Vážená absolventka, vážený absolvent bakalárskeho štúdia,
   dňa 8. júla 2011 absolvujete slávnostnú promóciu v Aule Maxima TUKE.
   Fotografie a videozáznam z tejto akademickej slávnosti si môžete objednať na Študijnom referáte LF od 27.6.2011, kde vám podajú aj podrobnejšie informácie.


  27. 13. 6. 2011 - OZNAM PRE ABSOLVENTOV LF - INŽINIEROV 2011
   Vážená absolventka, vážený absolvent,
   dňa 10. júna 2011 ste absolvovali slávnostnú promóciu v Štátnom divadle Košice.
   Fotografie a videozáznam z tejto akademickej slávnosti si môžete ešte objednať do 24.6.2011 na Študijnom referáte LF, kde vám podajú aj podrobnejšie informácie.


  28. 25. 5. 2011 - Promócie absolventov inžinierskeho štúdia
   Dňa 10. 6. 2011 sa uskutočnia v Štátnom divadle Košice promócie absolventov inžinierskeho štúdia.
   Bližšie informácie k organizácii promócií nájdete:
   promocie_ing_oznam_pre_studentov.pdf (73 kB)
   promocie_ing_zoznamy.pdf (130 kB)

   Účasť na nácviku je pre všetkých absolventov, ktorí potvrdili svoju účasť na promócii povinná!

   Pre zabezpečenie bezproblémového priebehu promócií žiadame absolventov o dôsledné dodržanie uvedených termínov.
   Žiadame absolventov, ktorí sa zúčastnia promócie, ale zo zdravotných dôvodov nemôžu stáť počas promočného ceremoniálu na javisku, aby to čo najskôr telefonicky oznámili na Študijnom referáte LF.

   Doklady o štúdiu:
   • absolventi štúdia odovzdajú Potvrdenie absolventa (o pozdĺžnostiach) na Študijnom referáte LF dňa 9.6.2011 od 8.00 - 11.00 hod, kde si zároveň vyzdvihnú doklady o štúdiu (podpis do Knihy absolventov)
   • absolventi, ktorí sa nezúčastnia na promóciách, vyzdvihnú si osobne alebo prostredníctvom úradne splnomocnenej osoby (notárom) doklady o absolvovaní štúdia na Študijnom referáte LF TUKE dňa 9.6.2011 od 8.00 - 11.00 hod.


  29. 5. 5. 2011 - Oznam pre uchádzačov na štúdium ŠP Profesionálny pilot a Pracovník riadenia letovej prevádzky
   Prijímacia skúška uchádzačov na štúdium študijných programov Profesionálny pilot a Pracovník riadenia letovej prevádzky sa uskutoční dňa 17.6.2011 na Leteckej fakulte - Košice, Rampová 7, Katedra letovej prípravy - poslucháreň 01.


  30. 19. 4. 2011 - Štátne skúšky študentov bakalárskeho štúdia AR 2010/2011
   V zmysle §63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, §18 Študijného poriadku TUKE a študijných plánov zodpovedajúcich študijných programov, na Leteckej fakulte sa uskutočnia v termíne 13.6. až 21.6.2011 štátne skúšky študentov denného a externého bakalárskeho štúdia. Detailný časový harmonogram štátnych skúšok s menovitým poradím študentov bude zverejnený na úradných výveskách katedier najneskôr 10 dní pred konaním štátnych skúšok. Podrobnejšie pokyny k organizácii štátnych skúšok sú v kompetencii zodpovedajúcich vedúcich katedier, na ktorých sa štátne skúšky konajú.

   Harmonogram úloh pre študentov:
   Bc_SZS_AR_201011_org_pokyny_pre_studentov.pdf (80 kB)
   Potvrdenie absolventa.pdf (61 kB)


  31. 12. 4. 2011 - Štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia AR 2010/2011
   V zmysle §63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, §18 Študijného poriadku TUKE a študijných plánov zodpovedajúcich študijných programov, na Leteckej fakulte sa uskutočnia v termíne 16.5. až 27.5.2011 štátne skúšky študentov denného a externého inžinierskeho štúdia. Detailný časový harmonogram štátnych skúšok s menovitým poradím študentov bude zverejnený na úradných výveskách katedier najneskôr 10 dní pred konaním štátnych skúšok. Podrobnejšie pokyny k organizácii štátnych skúšok sú v kompetencii zodpovedajúcich vedúcich katedier, na ktorých sa štátne skúšky konajú.

   Harmonogram úloh pre študentov:
   ING SZS AR 201011 org pokyny pre studentov.pdf (78 kB)
   Potvrdenie absolventa.pdf (61 kB)


  32. 5. 4. 2011 - Dekanské voľno na deň 26. 4. 2011
   Dekan Leteckej fakulty TUKE vyhlasuje na deň 26. 4. 2011 (utorok) dekanské voľno pre všetkých študentov Leteckej fakulty.


  33. 16. 3. 2011 - Oznam
   Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 5 ods. 12 Vnútorného predpisu TU § 49 odst. 4 písm. c) Štatútu TU oznamuje, že na Leteckej fakulte TUKE, Rampová 7, v zasadačke Vedeckej rady LF, B-25 zmena!!! v katedrálnej zasadačke KLTP budova č.15. sa uskutoční dňa 22.3.2011 o 9:00 hod. dizertačná skúška Ing. Pavla LIPOVSKÉHO, o 10:45 hod. Ing. Kataríny DRAGANOVEJ (Katedra leteckej technickej prípravy LF TU Košice).

   Obhajoba je verejná.


  34. 14. 3. 2011 - Kurz vysokoškolskej pedagogiky pre učiteľov TUKE
   Katedra inžinierskej pedagogiky otvára v akademickom roku 2010-2011 deviaty beh kurzu vysokoškolskej pedagogiky podľa štandardov IGIP. Po absolvovaní kurzu vysokoškolskej pedagogiky získajú účastníci osvedčenie, na základe ktorého sa môžu uchádzať o medzinárodný certifikát a titul ING-PAED IGIP (platí len pre absolventov inžinierskeho štúdia na technických fakultách).
   Ďalšie informácie: DPS_uc.pdf (529 kB)


  35. 14. 3. 2011 - Oznam pre študentov - Doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti
   Katedra inžinierskej pedagogiky otvára v akademickom roku 2011-2012 pre študentov TUKE doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti.
   Ďalšie informácie: DPS_st.pdf (610 kB)


  36. 25. 2. 2011 - Oznam pre študentov finálnych ročníkov
   Harmonogram pre príjem licenčných zmlúv je zverejnený na stránke UK TUKE http://www.lib.tuke.sk/?page=etd
   harmonogram_11.pdf (49 kB)


  37. 23. 2. 2011 - Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa
   Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a vnútorným predpisom Technickej univerzity v Košiciach "Zásady výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na TU v Košiciach" výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa do funkcie:

   Katedra leteckej technickej prípravy
   1 docent v študijnom odbore 5.2.13 Elektronika
   Požadované predpoklady a iné kritériá pre obsadenie funkcie:
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
   • získaný vedecko-pedagogický titul "docent" v študijnom odbore Elektronika,
   • morálna bezúhonnosť,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť, riešenie grantových a rezortných vedeckých úloh,
   • aktívna účasť na medzinárodných konferenciách a seminároch,
   • tvorba a garantovanie študijných programov,
   • minimálne 10 rokov pedagogickej praxe v odbore,
   • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

   Všeobecné kritériá:
   1. funkcia docenta sa viaže na študijný odbor, v ktorom sa udeľuje vedecko-pedagogický titul "docent" definovaný v § 75 ods.3 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
   2. nutnou podmienkou pre zaradenie na pracovné miesto docenta je vedecko-pedagogický titul "docent",
   3. nutnou podmienkou pre zaradenie na pracovné miesto docenta je preukázateľné plnenie pracovných povinností, definovaných v § 75 ods. 5 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

   Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie: osobný dotazník, overené kópie dokladov o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, profesijný životopis, zoznam publikačnej činnosti a prehľad o odbornej praxi.

   Predpokladaný dátum nástupu: apríl 2011

   Prihlášky do výberového konania zasielajte na adresu:
   Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta,
   Personálny referát,
   Rampová 7,
   041 21 Košice


   Uzávierka výberových konaní je: 15. marca 2011

   doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
   dekan


  38. 21. 2. 2011 - Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov
   Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a vnútorným predpisom Technickej univerzity v Košiciach "Zásady výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na TU v Košiciach" výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do funkcií:

   Katedra leteckého inžinierstva
   1 odborný asistent v študijnom odbore Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
   Podmienky pre zaradenie do výberového konania:
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore Riadiaca technika a automatizácia,
   • získaný akademický titul PhD. v študijnom odbore Automatizácia,
   • znalosti a praktické skúsenosti z oblasti leteckej techniky,
   • aktívna znalosť anglického jazyka,
   • minimálne 4 roky pedagogickej praxe,
   • vedecká a publikačná činnosť.

   Predpokladaný termín nástupu: apríl 2011

   Katedra letovej prípravy
   1 odborný asistent v študijnom odbore Doprava
   Podmienky pre zaradenie do výberového konania
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa leteckého zamerania,
   • získaný akademický titul PhD. v leteckom odbore,
   • prax v oblasti riadenia letovej prevádzky,
   • aktívna znalosť anglického jazyka,
   • minimálne 4 roky pedagogickej praxe,
   • vedecká a publikačná činnosť.

   Predpokladaný termín nástupu: máj 2011

   Zoznam požadovaných dokladov: osobný dotazník, úradne overené kópie dokladov o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, profesijný životopis, prehľad odbornej praxe a zoznam publikačnej činnosti.

   Žiadosti do výberového konania zasielajte na adresu:
   Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta,
   Personálny referát,
   Rampová 7,
   041 21 Košice


   Uzávierka výberových konaní je: 14. marca 2011

   doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
   dekan


  39. 28. 1. 2011 - Oznam pre študentov - sociálne štipendiá
   Žiadame študentov Leteckej fakulty, ktorí si neprevzali rozhodnutia o priznaní/nepriznaní sociálneho štipendia aby tak urobili najneskôr do 14.2.2011 na Študijnom referáte v čase úradných hodín!


  40. 18. 1. 2011 - Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov
   Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a vnútorným predpisom Technickej univerzity v Košiciach "Zásady výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na TU v Košiciach" výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do funkcií:

   Katedra manažmentu leteckej prevádzky
   1 profesor v študijnom odbore Manažment
   Všeobecné kritériá pre obsadzovanie funkcií a zároveň pracovných miest profesorov:
   • funkcia profesora sa viaže na študijný odbor, v ktorom sa udeľujú vedecko- pedagogické tituly profesor definované v § 75 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách,
   • nutným kvalifikačným predpokladom na zaradenie na funkciu profesora je vedecko-pedagogický titul profesor, resp. docent,
   • nutnou podmienkou na zaradenie na pracovné miesto profesora je preukázateľné plnenie pracovných povinností definovaných v § 75 ods. 4 citovaného zákona.

   Konkrétne podmienky a kvalifikačné požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
   • splnenie kritérií schválených Vedeckou radou Technickej univerzity v Košiciach,
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo príbuznom odbore,
   • získaný vedecko - pedagogický titul "profesor" v študijnom odbore Manažment, resp. v príbuznom odbore,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť, riešenie grantových a rezortných vedeckých úloh,
   • tvorba a garantovanie študijných programov,
   • úspešné vedenie doktorandov,
   • minimálne 10 rokov pedagogickej praxe,
   • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

   Katedra leteckej technickej prípravy
   1 odborný asistent v študijnom odbore 5.2.7. Strojárske technológie a materiály
   Nutné kvalifikačné predpoklady
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa hutníckeho, alebo strojníckeho zamerania,
   • získaný akademický titul PhD. v danom, alebo v príbuznom študijnom odbore,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť,
   • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
   • aktívna znalosť anglického jazyka.

   Ku žiadosti o zaradenie do výberového konania doložte: osobný dotazník, úradne overené kópie dokladov o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, profesijný životopis, prehľad odbornej praxe a zoznam publikačnej činnosti.

   Žiadosti do výberového konania zasielajte na adresu:
   Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta,
   Personálny referát,
   Rampová 7,
   041 21 Košice


   Predpokladaný termín nástupu: 1. 3. 2011
   Uzávierka výberových konaní je: 4. 2. 2011

   doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
   dekan


  41. 15. 12. 2010 - Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov
   Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a vnútorným predpisom Technickej univerzity v Košiciach "Zásady výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na TU v Košiciach" výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do nasledovných funkcií:

   Katedra avioniky
   1 odborný asistent v študijnom odbore Elektronika
   Nutné kvalifikačné predpoklady
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na leteckú elektroniku,
   • akademický titul PhD. v študijnom odbore Elektronika,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť,
   • aktívna účasť na medzinárodných konferenciách a seminároch,
   • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe v odbore,
   • aktívna znalosť anglického jazyka.

   Ku žiadosti o zaradenie do výberového konania doložte: osobný dotazník, úradne overené kópie dokladov o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, profesijný životopis, prehľad odbornej praxe a zoznam publikačnej činnosti.

   Žiadosti do výberového konania zasielajte na adresu:
   Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta,
   Personálny referát,
   Rampová 7,
   041 21 Košice


   Predpokladaný termín nástupu: 1. 2. 2011
   Uzávierka výberového konania je: 3. 1. 2011

   doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
   dekan


  42. 8. 12. 2010 - OZNAM PRE ŠTUDENTOV
   Žiadame nasledujúcich študentov:

   S2408012637, S2407008277, S2408015120, S2407004693, S2406030268, S2406030176, S2406030114,

   aby sa dostavili dňa 13.12. 2010 o 12.30 hod. na Dekanát LF - Zasadacia miestnosť (na prízemí vedľa Študijného referátu) vo veci ich ďalšieho štúdia.


  43. 1. 12. 2010 - Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov
   Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a vnútorným predpisom Technickej univerzity v Košiciach "Zásady výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na TU v Košiciach" výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do nasledovných funkcií:

   Katedra aerodynamiky a simulácií
   2 odborní asistenti v študijnom odbore Informatika
   Nutné kvalifikačné predpoklady
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom študijnom odbore,
   • akademický titul PhD. v odbore Matematika, Informatika, resp. v príbuznom odbore


   Katedra avioniky
   1 odborný asistent v študijnom odbore Elektronika
   Nutné kvalifikačné predpoklady
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na leteckú elektroniku,
   • akademický titul PhD. v študijnom odbore Elektronika


   Katedra manažmentu leteckej prevádzky
   1 odborný asistent v študijnom odbore Manažment
   Nutné kvalifikačné predpoklady
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v manažérskom odbore,
   • akademický titul PhD. v danom alebo v príbuznom odbore,
   • znalosti z odboru leteckej dopravy.


   Predpokladaný termín nástupu : 1. 2. 2011

   Katedra leteckej technickej prípravy
   1 odborný asistent v študijnom odbore Elektronika
   Nutné kvalifikačné predpoklady:
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore letecká elektrotechnika, alebo Elektronika,
   • akademický titul PhD. v študijnom odbore Výzbroj a technika letectva,
   • znalosti a praktické skúsenosti z oblasti mikroprocesorov, senzoriky a automatizácie elektrických meraní.


   Katedra manažmentu leteckej prevádzky
   1 odborný asistent v študijnom odbore Manažment
   Nutné kvalifikačné predpoklady
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v danom odbore,
   • akademický titul PhD. oblasti manažmentu, alebo ekonomických vied,
   • znalosti z ekonomiky leteckej dopravy a projektového manažmentu.


   1 odborný asistent v študijnom odbore Manažment
   Nutné kvalifikačné predpoklady
   • vysokoškolské vzdelanie II stupňa a akademický titul PhD. v oblasti letectva,
   • znalosti z prevádzky letísk


   Predpokladaný termín nástupu: 1. 3. 2011

   Ďalšie predpoklady a kritériá pre obsadenie funkcií odborných asistentov:
   • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
   • znalosť cudzieho jazyka,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť.


   Ku žiadosti o zaradenie do výberového konania doložte: osobný dotazník, úradne overené kópie dokladov o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, profesijný životopis, prehľad odbornej praxe a zoznam publikačnej činnosti.

   Žiadosti do výberového konania zasielajte na adresu:
   Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta,
   Personálny referát,
   Rampová 7,
   041 21 Košice


   Uzávierka výberového konania je: 17. 12. 2010

   doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
   dekan


  44. 26. 11. 2010 - Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa
   Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a vnútorným predpisom Technickej univerzity v Košiciach "Zásady výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na TU v Košiciach" výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa do funkcie:

   Katedra leteckého inžinierstva
   1 docent v študijnom odbore Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
   Kvalifikačné predpoklady a ďalšie kritériá pre obsadenie funkcie:
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
   • získaný vedecko-pedagogický titul "docent" v danom alebo v príbuznom odbore
   • morálna bezúhonnosť,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť, riešenie grantových a rezortných vedeckých úloh,
   • aktívna účasť na medzinárodných konferenciách a seminároch,
   • tvorba a garantovanie študijných programov,
   • minimálne 10 rokov pedagogickej praxe v odbore,
   • aktívna znalosť cudzieho jazyka.


   Všeobecné kritériá:
   1. funkcia docenta sa viaže na študijný odbor, v ktorom sa udeľuje vedecko-pedagogický titul "docent" definovaný v § 75 ods.3 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
   2. nutnou podmienkou pre zaradenie na pracovné miesto docenta je vedecko-pedagogický titul "docent",
   3. nutnou podmienkou pre zaradenie na pracovné miesto docenta je preukázateľné plnenie pracovných povinností, definovaných v § 75 ods. 5 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.


   Predpokladaný termín nástupu: január 2011
   Ku žiadosti o zaradenie do výberového konania doložte: osobný dotazník, úradne overené kópie dokladov o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, profesijný životopis, prehľad odbornej praxe a zoznam publikačnej činnosti.

   Žiadosti do výberového konania zasielajte na adresu:
   Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta,
   Personálny referát,
   Rampová 7,
   041 21 Košice


   Uzávierka výberového konania je: 13. 12. 2010

   doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
   dekan


  45. 23. 11. 2010 - Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa
   Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a vnútorným predpisom Technickej univerzity v Košiciach "Zásady výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na TU v Košiciach" výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa do funkcie:

   Katedra aerodynamiky a simulácií
   1 docent v študijnom odbore Fyzika
   Kvalifikačné predpoklady a ďalšie kritériá pre obsadenie funkcie:
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
   • získaný vedecko-pedagogický titul "docent" v odbore Fyzika
   • morálna bezúhonnosť,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť, riešenie grantových a rezortných vedeckých úloh,
   • aktívna účasť na medzinárodných konferenciách a seminároch,
   • tvorba a garantovanie študijných programov,
   • minimálne 10 rokov pedagogickej praxe v odbore,
   • aktívna znalosť cudzieho jazyka.


   Všeobecné kritériá:
   1. funkcia docenta sa viaže na študijný odbor, v ktorom sa udeľuje vedecko-pedagogický titul "docent" definovaný v § 75 ods.3 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
   2. nutnou podmienkou pre zaradenie na pracovné miesto docenta je vedecko-pedagogický titul "docent",
   3. nutnou podmienkou pre zaradenie na pracovné miesto docenta je preukázateľné plnenie pracovných povinností, definovaných v § 75 ods. 5 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.


   Predpokladaný termín nástupu: 1. 1. 2011
   Ku žiadosti o zaradenie do výberového konania doložte: osobný dotazník, úradne overené kópie dokladov o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, profesijný životopis, prehľad odbornej praxe a zoznam publikačnej činnosti.

   Žiadosti do výberového konania zasielajte na adresu:
   Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta,
   Personálny referát,
   Rampová 7,
   041 21 Košice


   Uzávierka výberového konania je: 10. 12. 2010

   doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
   dekan


  46. 16. 11. 2010 - Motivačné štipendiá
   V zmysle §3 ods. 2 písm. a) Štipendijného poriadku TUKE, dekan Leteckej fakulty priznáva štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností, t.j. za vynikajúci prospech nasledujúcim študentom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia:

   Bc_zoznam.pdf
   Ing_zoznam.pdf

   Žiadame uvedených študentov, aby sa dostavili na Študijný referát LF (v úradných hodinách) nahlásiť/potvrdiť číslo svojho účtu najneskôr do 24.11.2010.


  47. 5. 11. 2010 - Sociálne štipendiá
   Študenti uvedení v zozname (príloha) si môžu prevziať rozhodnutia o priznaní/nepriznaní sociálneho štipendia na Študijnom referáte LF v čase úradných hodín!

   Zoznam_soc_stip.XLS


  48. 26. 10. 2010 - Oznam pre študentov
   Od 20. 10. 2010 je účinný Dodatok 1 k Študijnému poriadku TUKE.


  49. 24. 10. 2010 - Oznam pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia
   Oznamujeme študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia, že do 19.11.2010 je pre nich otvorená a cez MAIS prístupná anketa.


  50. 6. 10. 2010 - Imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia (denná forma)
   Dňa 27. 10. 2010 sa na Leteckej fakulte uskutoční slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka - DENNEJ formy bakalárskeho štúdia.
   Akademická slávnosť bude v Aule LF - učebný blok UB-504 od 13.30 hod. (študenti - nástup o 13.15 hod.).


  51. 4. 10. 2010 - Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
   Týmto oznamujeme, že na dekanáte Leteckej fakulte TU v Košiciach je voľné pracovné miesto:

   Referent referátu pre vedu, výskum a zahraničné styky
   K obsadeniu uvedeného pracovného miesta sú stanovené tieto požiadavky:
   • úplné stredoškolské vzdelanie s praxou minimálne 10 rokov alebo vysokoškolské vzdelanie,
   • perfektná znalosť anglického jazyka vrátane odbornej leteckej terminológie,
   • zručnosti v práci na PC - databázové a informačné systémy, MS Office,
   • morálna bezúhonnosť,
   • spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť,
   • skúsenosti s organizovaním vedeckých konferencií vítaná.
   Platové podmienky: dohodnuté osobitne v súlade so zákonom č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme.

   Predpokladaný termín nástupu: november 2010
   Termín doručenia žiadostí: do 14. októbra 2010
   Žiadosť do pracovného pomeru na voľné pracovné miesto, profesijný životopis, dotazník, prehľad odbornej praxe a overené doklady o vzdelaní doručte na adresu:

   Letecká fakulta
   Technická univerzita v Košiciach
   Personálny referát
   Rampová 7, 041 21 Košice

   Kontaktovaní budú len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky. Doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov) nie starší ako 3 mesiace doložiť pri vzniku pracovného pomeru.

   doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
   dekan


  52. 21. 9. 2010 - Knižnica Leteckej fakulty
   Literatúra knižnice LF bola zaradená do nového knižničného systému. Nové signatúry literatúry sú uvedené v online katalógu UK TU (Rozšírené hľadanie).
   Žiadame študentov o vrátenie literatúry zapožičanej v minulom akademickom roku z dôvodu jej zaradenia do nového knižničného systému.
   Zmenili sa tiež prevádzkové hodiny knižnice a študovne s internetovou miestnosťou takto:
   Pondelok - Štvrtok 8.00-15.00
   Piatok 8.00-14.00


  53. 17. 9. 2010 - Oznam pre študentov 1. ročníkov denného a externého bakalárskeho štúdia
   Študenti prvého ročníka denného a externého bakalárskeho štúdia si môžu prevziať ISIC karty alebo lokálne preukazy TUKE od 20.9.2010 na Študijnom referáte LF TUKE v čase úradných hodín!


  54. 13. 9. 2010 - Oznam pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia
   Slávnostné otvorenie akademického roka 2010/2011 organizované rektorátom TUKE bude 20.9.2010 v Aule Maxima od 11,00 hod. V tento deň udeľuje dekan LF TUKE študentom 1. ročníka bakalárského štúdia v dobe 9.30-13,00 hod. dekanské voľno. Výučba v zimnom semestri sa začína 20.9.2010 podľa zverejnených rozvrhov na webe LF/Pre študentov/Rozvrhy


  55. 7. 9. 2010 - Oznam pre študentov
   Zápis do rozvrhu predmetov z rektorátnych katedier (KTV, KJ) bude prebiehať v termíne 14. 9. 2010 od 12.00 hod. - 19. 9. 2010 do 22.00 hod. cez IS MAIS.


  56. 27. 7. 2010 - Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa
   Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a vnútorným predpisom Technickej univerzity v Košiciach "Zásady výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na TU v Košiciach" výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa do funkcie:

   Katedra avioniky
   1 docent v študijnom odbore Elektronika
   Požadované predpoklady a iné kritériá pre obsadenie funkcie:
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
   • získaný vedecko-pedagogický titul "docent" v odbore Elektronika
   • morálna bezúhonnosť,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť, riešenie grantových a rezortných vedeckých úloh,
   • aktívna účasť na medzinárodných konferenciách a seminároch,
   • tvorba a garantovanie študijných programov,
   • minimálne 10 rokov pedagogickej praxe v odbore,
   • aktívna znalosť cudzieho jazyka.
   Všeobecné kritériá:
   1. funkcia docenta sa viaže na študijný odbor, v ktorom sa udeľuje vedecko-pedagogický titul "docent" definovaný v § 75 ods.3 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
   2. nutnou podmienkou pre zaradenie na pracovné miesto docenta je vedecko-pedagogický titul "docent",
   3. nutnou podmienkou pre zaradenie na pracovné miesto docenta je preukázateľné plnenie pracovných povinností, definovaných v § 75 ods. 5 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

   Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie: osobný dotazník, overené kópie dokladov o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, profesijný životopis, zoznam publikačnej činnosti a prehľad o odbornej praxi.
   Predpokladaný dátum nástupu: október 2010

   Prihlášky do výberového konania zasielajte na adresu: Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, personálny referát, Rampová 7, 041 21 Košice.

   Uzávierka výberového konania je: 12. 8. 2010

   doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
   dekan


  57. 7. 7. 2010 - Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov
   Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a vnútorným predpisom Technickej univerzity v Košiciach "Zásady výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na TU v Košiciach" výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do funkcií:

   Katedra leteckého inžinierstva
   1 docent v študijnom odbore Výrobná technika
   Podmienky pre zaradenie do výberového konania
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
   • získaný vedecko-pedagogický titul "docent" v danom alebo príbuznom odbore,
   • pedagogická prax v odbore minimálne 5 rokov,
   • znalosť anglického jazyka,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť a preukázateľná účasť na vedeckých projektoch.
   Predpokladaný termín nástupu: september 2010

   Katedra aerodynamiky a simulácií
   1 docent v študijnom odbore Elektronika
   Podmienky pre zaradenie do výberového konania
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v leteckom technickom odbore,
   • získaný vedecko-pedagogický titul "docent" v odbore výzbroj a technika letectva,
   • pedagogická prax v odbore minimálne 5 rokov,
   • znalosť anglického jazyka,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť.

   1 odborný asistent v študijnom odbore Fyzika
   Podmienky pre zaradenie do výberového konania
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa prírodovedného zamerania,
   • získaný titul PhD. v odbore Fyzika, alebo predpoklad jeho získania,
   • pedagogická prax v odbore minimálne 3 roky,
   • znalosť anglického jazyka,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť.

   1 odborný asistent v študijnom odbore Doprava
   Podmienky pre zaradenie do výberového konania
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v leteckom technickom odbore,
   • znalosti v oblasti aerodynamiky a mechaniky letu,
   • pedagogická prax v odbore minimálne 3 roky,
   • znalosť anglického jazyka,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť.

   Katedra leteckej technickej prípravy
   1 odborný asistent v študijnom odbore Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
   Podmienky pre zaradenie do výberového konania
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore Aplikovaná mechanika (mechanika tuhých a poddajných telies) so zameraním na leteckú techniku,
   • aktívna znalosť programov CAD/CAE a FEM analýzy,
   • pedagogická prax v odbore minimálne 3 roky,
   • znalosť anglického jazyka,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť.

   Katedra letovej prípravy
   1 odborný asistent v študijnom odbore Doprava
   Podmienky pre zaradenie do výberového konania
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v leteckom technickom odbore,
   • skúsenosti v oblasti bezpečnosti leteckej dopravy,
   • pedagogická prax v odbore minimálne 3 roky,
   • znalosť anglického jazyka,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť.


   Predpokladaný termín nástupu: október 2010
   Ku prihláške do výberového konania doložte: osobný dotazník, úradne overené kópie dokladov o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, profesijný životopis, prehľad odbornej praxe a zoznam publikačnej činnosti.

   Prihlášky do výberového konania zasielajte na adresu: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Personálny referát, Rampová 7, 041 21 Košice

   Uzávierka výberového konania je: 26. júla 2010

   doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
   dekan


  58. 7. 7. 2010 - Harmonogram zápisov na štúdium v AR 2010/2011
   Zápisy študentov na štúdium (do nasledujúceho obdobia štúdia) sa uskutočnia v Aule Leteckej fakulty (UB 504 - učebný blok v areáli LF – Rampová 7) so začiatkom vždy od 8.00 hod., s rozdelením po študijných skupinách (študijných programoch) podľa nasledujúceho harmonogramu:
   Harmonogram_zapisov_2010_11.pdf (119 kB)


  59. 1. 7. 2010 - Promócie absolventov bakalárskeho štúdia - organizačné pokyny
   Vzhľadom k počtu sedadiel v AULE MAXIMA TUKE, v ktorej sa uskutoční promočný akt, počet vstupeniek pre jedného absolventa je obmedzený nasledovne:
   Termín promóciíŠtudijný programPočet vstupeniek na absolventa
   8.00 hod.Riadenie leteckej dopravy - 1. skupina
   študenti externého štúdia, študenti denného štúdia (A - I)
   s vyznamenaním: 5
   ostatní: 4
   9.30 hod.Riadenie leteckej dopravy - 2. skupina
   študenti denného štúdia (J - Z)
   s vyznamenaním: 5
   ostatní: 4
   11.00 hod.Profesionálny pilot
   Pracovník riadenia letovej prevádzky
   Prevádzka lietadiel
   Avionické systémy
   s vyznamenaním: 6
   ostatní: 5

   Vstupenky na promócie si môžu absolventi vyzdvihnúť pri nácviku promočného aktu dňa 8.7.2010 (AULA MAXIMA):
   13.00 hod. - nácvik nástupu a zoradenia absolventov RLD 1.sk
   14.00 hod. - nácvik nástupu a zoradenia absolventov RLD 2.sk
   15.00 hod. - nácvik nástupu a zoradenia absolventov PP, PRLP, PL, AS

   Upozornenie:
   • žiadame hostí, aby zaujali miesta v aule najneskôr 10 minút pred začiatkom promočného aktu, keďže vstupenky nie sú číslované - po tomto termíne budú voľné miesta prístupné aj záujemcom bez vstupenky
   • vstupenky sú prenosné (je možný prenos medzi promovanými absolventmi)


  60. 30. 6. 2010 - Výsledky prijímacieho konania na bakalárske štúdium LF v AR 2010/2011
   Výsledky prijímacieho konania na štúdium bakalárskych študijných programov sú zverejnené formou evidenčných čísel jednotlivých uchádzačov.

   V zmysle §58 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §9 a §10 Poriadku prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach, všetci uchádzači dostanú Rozhodnutie dekana o prijatí/neprijatí na štúdium listom do vlastných rúk, so zodpovedajúcim odôvodnením a poučením do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Náhradné doručenie rozhodnutí (§16 Poriadku prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach) sa vykoná formou zverejnenia zoznamu adresátov rozhodnutí vrátených poštou na úradnej výveske Leteckej fakulty na dobu 15 dní. Dňom doručenia je posledný deň 15-dňovej lehoty.

   Prijatí uchádzači na bakalárske študijné programy sú povinní podať informáciu, či sa zapíšu na štúdium najneskôr do 15. 7. 2010 (písomne - návratkou, ktorú dostanú spolu s rozhodnutím o prijatí), ináč im zaniká právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a fakulta ponúkne miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí, podľa výsledkov prijímacieho konania.

   ROZHODNUTIE DEKANA LETECKEJ FAKULTY o prijatí na štúdium bakalárskych študijných programov v akademickom roku 2010/2011


  61. 30. 6. 2010 - Výsledky prijímacieho konania na inžinierske štúdium LF v AR 2010/2011
   Výsledky prijímacieho konania na štúdium inžinierskych študijných programov sú zverejnené formou evidenčných čísel jednotlivých uchádzačov.

   V zmysle §58 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §9 a §10 Poriadku prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach, všetci uchádzači dostanú Rozhodnutie dekana o prijatí/neprijatí na štúdium listom do vlastných rúk, so zodpovedajúcim odôvodnením a poučením do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Náhradné doručenie rozhodnutí (§16 Poriadku prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach) sa vykoná formou zverejnenia zoznamu adresátov rozhodnutí vrátených poštou na úradnej výveske Leteckej fakulty na dobu 15 dní. Dňom doručenia je posledný deň 15-dňovej lehoty.

   Prijatí uchádzači na inžinierske študijné programy sú povinní podať informáciu, či sa zapíšu na štúdium najneskôr do 15. 7. 2010 (písomne - návratkou, ktorú dostanú spolu s rozhodnutím o prijatí), ináč im zaniká právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a fakulta ponúkne miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí, podľa výsledkov prijímacieho konania.

   ROZHODNUTIE DEKANA LETECKEJ FAKULTY o prijatí na štúdium inžinierskych študijných programov v akademickom roku 2010/2011


  62. 29. 6. 2010 - Promócie absolventov bakalárskeho štúdia
   Dňa 9. 7. 2010 sa uskutočnia v Aule Maxima TUKE (Letná 9) promócie absolventov bakalárskeho štúdia.
   Bližšie informácie k organizácii promócií nájdete v Promocie_Bc_studium_2010_harmonogram.pdf (187 kB)

   Účasť na nácviku je pre všetkých absolventov, ktorí potvrdili svoju účasť na promócii povinná! Pre zabezpečenie bezproblémového priebehu promócií žiadame o dôsledné dodržanie uvedených termínov. Prosíme absolventov, ktorí sa zúčastnia promócie, ale nemôžu počas promočného ceremoniálu stáť na pódiu(zdravotné obmedzenia, budúce mamičky, ...), aby to čo najskôr oznámili na Študijnom referáte LF.
   Absolventi štúdia, ktorí sa nezúčastnia na promóciách, vyzdvihnú si osobne alebo prostredníctvom úradne (notárom) splnomocnenej osoby doklady o absolvovaní štúdia na Študijnom referáte LF TUKE dňa 8. 7. 2010 od 8.00 - 11.00 hod.
   Potvrdenie_absolventa.doc (43 kB)


  63. 24. 6. 2010 - Zápis predmetov rektorátnych katedier na AR 2010/11 (KSV, KJ, KTV)
   Kolá podávania požiadaviek na zápis predmetov na budúci akademický rok 2010/2011: predmety rektorátnych katedier (KSV, KJ, KTV) budú prístupné študentom na podávanie požiadaviek v dňoch 28.6. - 29.8.2010.
   (AJ II - výberový predmet - jedná sa o študentov 2. ročníka, všetky študijné programy, denná a externá forma štúdia)


  64. 7. 6. 2010 - Školné za nadštandardnú dĺžku štúdia a súbežné štúdium v AR 2010/11
   Študenti, ktorým vznikne v AR 2010/11 povinnosť uhradiť ročné školné za nadštandardnú dĺžku štúdia, sú povinní tak urobiť najneskôr do dňa zápisu (školné vo výške 500,– EUR, číslo účtu: 7 000 20 16 21/ 8180, variabilný symbol: 109 03 banka: Štátna pokladnica - pri zápise predložiť doklad o zaplatení).
   Viac informácií nájdete na: http://www.tuke.sk/tuke/pre-studentov/uhrada-skolneho-za-nadstandardnu-dlzku-studia-v-akad-roku-2009-2010

   Termíny zápisu:
   Bakalárske štúdium (1. stupeň): 3. ročník: 7.9., 8.9., 13.9.2010


  65. 24. 5. 2010 - Oznam pre študentov 1.roč. ING. RLD
   Opravný zápočet z AM pre 1.roč. ING. EXT. RLD, bude 26. 5. 2010 v uč. 108, (knižnica č.b. XXV) od 8.30 hod.,

   Denné RLD Ing. v učebni 504 (Učebný blok) od 8.00 hod.


  66. 15. 5. 2010 - Promócie absolventov inžinierskeho štúdia
   Dňa 11. 6. 2010 sa uskutočnia v Štátnom divadle Košice promócie absolventov inžinierskeho štúdia.
   Bližšie informácie k organizácii promócií a distribúcii vstupeniek nájdete v Promocie_ING_studium_2010_harmonogram.pdf (60 kB)

   Účasť absolventov na nácviku, ktorí potvrdili svoju účasť na promócii je povinná. Pre zabezpečenie bezproblémového priebehu promócií žiadame o dôsledné dodržanie uvedených termínov. Prosíme absolventov, ktorí sa zúčastnia promócie, ale nemôžu stáť počas promočného ceremoniálu na javisku (budúce mamičky, zdravotné obmedzenia, ...), aby to čo najskôr telefonicky oznámili na Študijnom referáte LF.

   Absolventi inžinierskeho štúdia, ktorí sa nezúčastnia na promóciách, vyzdvihnú si osobne alebo prostredníctvom úradne (notárom) splnomocnenej osoby doklady o absolvovaní štúdia na Študijnom referáte LF TUKE dňa 10.6.2010 od 8.00 - 11.00 hod.


  67. 4. 5. 2010 - Štátne skúšky študentov bakalárskeho štúdia AR 2009/2010
   V zmysle §63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, §18 Študijného poriadku TUKE a študijných plánov zodpovedajúcich študijných programov, na Leteckej fakulte sa uskutočnia v termíne 14.6. - 23.6. 2010 štátne skúšky študentov denného a externého bakalárskeho štúdia podľa nasledujúceho harmonogramu:
   Bc_SZS_AR200910_org_ pokyny_pre_studentov.pdf (102 kB)
   Potvrdenie_absolventa.pdf (63 kB)


  68. 3. 5. 2010 - Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - profesor
   Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a vnútorným predpisom Technickej univerzity v Košiciach "Zásady výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na TU v Košiciach" výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa do funkcie:

   Katedra leteckého inžinierstva
   - profesor v študijnom odbore Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá

   Všeobecné kritériá pre obsadzovanie funkcií a zároveň pracovných miest profesorov:
   • funkcia profesora sa viaže na študijný odbor, v ktorom sa udeľujú vedecko- pedagogické tituly profesor definované v § 75 ods . 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách,
   • nutným kvalifikačným predpokladom na zaradenie na funkciu profesora je vedecko-pedagogický titul profesor, resp. docent,
   • nutnou podmienkou na zaradenie na pracovné miesto profesora je preukázateľné plnenie pracovných povinností definovaných v § 75 ods. 4 citovaného zákona.

   Konkrétne podmienky a kvalifikačné požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
   • splnenie kritérií schválených Vedeckou radou Technickej univerzity v Košiciach,
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo príbuznom odbore,
   • získaný vedecko-pedagogický titul "profesor" v predpísanom, alebo v príbuznom študijnom odbore,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť, riešenie grantových a rezortných vedeckých úloh,
   • tvorba a garantovanie študijných programov,
   • úspešné vedenie doktorandov,
   • minimálne 10 rokov pedagogickej praxe,
   • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

   Predpokladaný termín nástupu: júl 2010
   Uzávierka výberového konania je: 28. 5. 2010

   Ku prihláške do výberového konania doložte: osobný dotazník, úradne overené kópie dokladov o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, profesijný životopis, prehľad odbornej praxe a zoznam publikačnej činnosti.

   Prihlášky do výberového konania zasielajte na adresu: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Personálny referát, Rampová 7, 041 21 Košice

   doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
   dekan


  69. 29. 4. 2010 - Výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich katedier
   Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a vnútorným predpisom Technickej univerzity v Košiciach "Zásady výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na TU v Košiciach" výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich katedier:

   • vedúci Katedry leteckého inžinierstva,
   • vedúci Katedry avioniky,
   • vedúci Katedry leteckej technickej prípravy,
   • vedúci Katedry letovej prípravy,
   • vedúci Katedry aerodynamiky a simulácií.

   Kvalifikačné predpoklady:
   • VŠ vzdelanie v odbore, alebo v príbuznom odbore,
   • vedecko pedagogický titul profesor alebo docent, vedecká hodnosť CSc., resp. akademický titul PhD. v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore. Príbuznosť študijných odborov posudzuje Komisia pre výberové konanie,
   • organizačné a riadiace schopnosti,
   • prax v akademickom manažmente,
   • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť, riešenie grantových a rezortných vedeckých úloh.

   Uzávierka výberového konania je: 17. 5. 2010
   Predpokladaný termín nástupu: august 2010

   Prihlášku do výberového konania, doloženú osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overené fotokópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutej vedecko-akademickej hodnosti, prehľadom prednáškovej a publikačnej činnosti a dokladom o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace) zasielajte na adresu:

   Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Personálny referát, Rampová 7,
   041 21 Košice

   doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
   dekan LF


  70. 22. 4. 2010 - Oznam pre absolventov bakalárskeho štúdia
   Pokiaľ chcú využívať na cestovanie svoju ISIC kartu po skončení bakalárskeho štúdia cez prázdniny až do zápisu na inžinierske štúdium je potrebné aby si ju priložili na univerzitný terminál (hlav.budova alebo UVT plus Prešov). Nastaví sa im nezľavnený lístok a môžu dočerpávať svoj kredit prípadne si kúpiť časový lístok za plné cestovné. Dňom zápisu na inžinierske štúdium sa im po opätovnom priložení karty na terminál nastaví zľavnené cestovné.


  71. 15. 4. 2010 - Štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia AR 2009/2010
   V zmysle §63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, §18 Študijného poriadku TUKE a študijných plánov zodpovedajúcich študijných programov, na Leteckej fakulte sa uskutočnia v termíne 17.5. až 28.5.2010 štátne skúšky študentov denného a externého inžinierskeho štúdia podľa nasledujúceho harmonogramu:
   ING_SZS_AR_200910_org_pokyny_pre_studentov.pdf (102 kB)
   Potvrdenie_absolventa.pdf (63 kB)


  72. 8. 4. 2010 - Preskúšanie podľa Part 66 - ZMENA!
   Preskúšanie študentov zo základných teoretických vedomostí podľa tematického celku M15 Turbínový motor (Part 66), ktoré bolo naplánované na deň 15. 4. 2010 sa uskutoční v novom termíne - 12. a 13. 4. 2010.


  73. 31. 3. 2010 - Preskúšanie podľa Part 66
   Dňa 15.4.2010 bude vykonané preskúšanie študentov zo základných teoretických vedomostí podľa tematického celku M15 Turbínový motor (Part 66).

   Preskúšanie sa uskutoční v učebni B16-24A o 08.00 hod.

   Študenti, ktorí majú záujem o preskúšanie, sa môžu prihlásiť osobne na Dekanáte Leteckej fakulty TUKE, č. dv. 37, u Ing. Martiny Kolarčikovej, príp. e-mailom na adrese Martina.Semanova@tuke.sk.


  74. 23. 3. 2010 - Dekanské voľno - 6. 4. 2010
   Dekan Leteckej fakulty TUKE vyhlasuje na deň 6. 4. 2010 (utorok) dekanské voľno pre všetkých študentov Leteckej fakulty.


  75. 16. 3. 2010 - Preskúšanie podľa Part 66
   Dňa 23.3.2010 bude vykonané opakované preskúšanie študentov zo základných teoretických vedomostí podľa tematických celkov M9 Ľudské faktory a M10 Letecká legislatíva (Part 66), ktorí neuspeli na preskúšaní dňa 16.12.2009.

   Preskúšanie sa uskutoční v učebniach B16-24A a B16-25 o 09.00 hod.

   Študenti, ktorí majú záujem o opakované preskúšanie, sa môžu prihlásiť osobne na Dekanáte Leteckej fakulty TUKE, č. dv. 37, u Ing. Martiny Kolarčikovej, príp. e-mailom na adrese Martina.Semanova@tuke.sk.


  76. 12. 3. 2010 - Žiadosti o motivačné štipendiá
   V zmysle § 3 ods. 4 Štipendijného poriadku TUKE, žiadosti o motivačné štipendiá s doložením dosiahnutých vynikajúcich výsledkov je možné predkladať na Študijný referát LF TUKE do 31.3.2010.


  77. 11. 3. 2010 - Doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti
   Katedra inžinierskej pedagogiky TUKE otvára v AR 2010/2011 Doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti. Je určené najmä pre študentov 1.ročníka druhého stupňa, prípadne pre študentov v treťom ročníku prvého stupňa štúdia, pokiaľ plánujú pokračovať na druhom stupni štúdia.

   Viac informácií o obsahu a podmienkach štúdia nájdete na www.tuke.sk/kip.


  78. 24. 2. 2010 - Oznam pre študentov finálnych ročníkov AR 2009/2010
   Harmonogram a pokyny pre odovzdávanie záverečných prác, ich registráciu a elektronický zber nájdete na web stránke Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/?page=etd


  79. 12. 2. 2010 - Stretnutie študentov 1. ročníka s vedením fakulty
   Žiadame študentov 1. ročníka dennej a externej formy bakalárskeho štúdia, ktorí študujú v študijných programoch Riadenie leteckej dopravy (D/E), Prevádzka letísk, Prevádzka lietadiel, Avionické systémy, aby sa zúčastnili stretnutia s vedením fakulty z dôvodu podania informácii pre pokračovanie v štúdiu po ukončení komplexnej akreditácie - podľa priloženého harmonogramu.

   Keďže pôjde súčasne aj o riešenie administratívnych záležitostí (každý študent si prinesie so sebou index), účasť uvedených študentov je povinná!

   Harmonogram stretnutí:
   Študijný programRočníkStupeňForma štúdiaDátumČasUčebňa
   Riadenie leteckej dopravy11denná16.2.201008.00 hod.B16-70
   Riadenie leteckej dopravy11externá19.2.201012.00 hod.B14-06
   Prevádzka letísk11denná18.2.201008.00 hod.B16-23
   Prevádzka lietadiel11denná16.2.201009.45 hod.B16-70
   Avionické systémy11denná17.2.201010.35 hod.B16-39


  80. 28. 1. 2010 - Oznam pre účastníkov kurzu Galileo
   Kurz Galileo bude zahájený dňa 1. februára 2010 o 09.00 hod. v učebni č. 23, budova č. 19 (Katedra letovej prípravy).


  81. 21. 1. 2010 - Kurz Galileo pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia
   Po dohode so spoločnosťou Galileo organizuje Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach kurz Galileo pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Každý študent sa môže zapísať do základného päťdenného kurzu ukončeného skúškou a odovzdaním medzinárodne platného osvedčenia. Kurzy budú v slovenskom jazyku a povedie ich odborná lektorka firmy Galileo Česká a Slovenská republika (www.galileoczsk.cz).

   Študenti sa môžu hlásiť e-mailom na adrese Martina.Semanova@tuke.sk, alebo osobne na Dekanáte Leteckej fakulty. Zoznamy budú odovzdané spoločnosti Galileo, ktorá vyberie od každého študenta zľavnené kurzovné vo výške 200 Eur (bežná cena je 265 Eur). Pokiaľ úspešný absolvent kurzu vykoná na rezervačnom systéme Galileo rezerváciu 100 leteniek do konca roka 2010, Galileo mu vráti čiastku 133 Eur späť.

   Niekoľko slov o globálnom distribučnom systéme (GDS) Galileo:
   Jeho prostredníctvom je zaistený kompletný servis pre širokú sieť cestovných kancelárií a agentúr, ktoré môžu svojim klientom ponúknuť profesionálny servis pri plánovaní dovoleniek, služobných zahraničných a iných ciest. Je možné rezervovať lety, hotely a autá po celom svete.

   Počas desiatok rokov svojej existencie prešiel systém Galileo mnohými fázami vývoja a v dnešnej dobe je jedným z najpoužívanejších a najdôveryhodnejších zdrojov informácií a služieb pre cestovné agentúry po celom svete. Na českom a slovenskom trhu je využívaný od roku 1994.

   Podiel všetkých rezervácií realizovaných na Slovensku prostredníctvom systému Galileo je približne 35 %.
   Systém Galileo využíva viac ako 52 000 cestovných kancelárií celého sveta a je súčasťou svetových on-line systémov ako je napríklad Orbitz, CheapTickets a Ebookers.
   Úspešné absolvovanie kurzu Galileo rozšíri všetkým študentom možnosti ich praktického uplatnenia po dokončení štúdia. Znalosť jedného zo svetovo najrozšírenejších distribučných systémov je základným predpokladom uplatnenia sa v rámci širokého odvetvia "turistického ruchu", ktoré okrem cestovných kancelárií či agentúr zahŕňa letecké spoločnosti, hotely, požičovne áut.

   Kurz bude prebiehať v priestoroch Leteckej fakulty v Košiciach (B19-23).

   Najbližší termín 01.02. - 05.02.2010

   Pondelok - štvrtok: 09.00 - 17.00 hod.
   Piatok : 08.00 - 14.00 hod.
   Dôležitá poznámka:
   Kurz bude otvorený, ak bude počet prihlásených (vrátane zaplateného poplatku) minimálne 8 študentov v danom kurze.
   Pre zaradenie do kurzu je podmienkou, aby boli peniaze na účte TUKE do 25.01.2010.

   Pokyny k platbe:
   Výška poplatku: 200 Eur
   Číslo účtu: 7000201621/8180
   VS: 109037


  82. 18. 1. 2010 - Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov
   Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a vnútorným predpisom Technickej univerzity v Košiciach "Zásady výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na TU v Košiciach" výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do funkcií:

   Katedra manažmentu leteckej prevádzky
   1 profesor v študijnom odbore Manažment
   Všeobecné kritériá pre obsadzovanie funkcií a zároveň pracovných miest profesorov:
   • funkcia profesora sa viaže na študijný odbor, v ktorom sa udeľujú vedecko-pedagogické tituly profesor definované v § 75 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách,
   • nutným kvalifikačným predpokladom na zaradenie na funkciu profesora je vedecko-pedagogický titul profesor, resp. docent,
   • nutnou podmienkou na zaradenie na pracovné miesto profesora je preukázateľné plnenie pracovných povinností definovaných v § 75 ods. 4 citovaného zákona.

   Konkrétne podmienky a kvalifikačné požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
   • splnenie kritérií schválených Vedeckou radou Technickej univerzity v Košiciach,
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo príbuznom odbore,
   • získaný vedecko - pedagogický titul "profesor" v študijnom odbore Manažment,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť, riešenie grantových a rezortných vedeckých úloh,
   • tvorba a garantovanie študijných programov,
   • úspešné vedenie doktorandov,
   • minimálne 10 rokov pedagogickej praxe,
   • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

   1 odborný asistent v študijnom odbore Manažment
   Podmienky pre zaradenie do výberového konania:
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v oblasti manažmentu alebo ekonomických vied,
   • znalosti z projektového manažmentu a manažmentu kvality,
   • ukončené doplnkové pedagogické štúdium,
   • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
   • minimálne 4 roky pedagogickej praxe,
   • vedecká a publikačná činnosť, účasť na vedeckých konferenciách.

   1 odborný asistent v študijnom odbore Manažment
   Podmienky pre zaradenie do výberového konania:
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti manažmentu letectva, resp. v príbuznom odbore,
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v leteckom odbore,
   • aktívna znalosť anglického jazyka,
   • minimálne 4 roky pedagogickej praxe,
   • vedecká a publikačná činnosť.

   Katedra letovej prípravy
   1 odborný asistent v študijnom odbore Doprava
   Podmienky pre zaradenie do výberového konania:
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa leteckého zamerania,
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v leteckom odbore,
   • prax v oblasti riadenia letovej prevádzky,
   • aktívna znalosť anglického jazyka,
   • minimálne 4 roky pedagogickej praxe,
   • vedecká a publikačná činnosť.

   Katedra leteckého inžinierstva
   1 odborný asistent v študijnom odbore Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
   Podmienky pre zaradenie do výberového konania:
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore riadiaca technika a automatizácia,
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore automatizácia,
   • znalosti a praktické skúsenosti z oblasti leteckej techniky,
   • aktívna znalosť anglického jazyka,
   • minimálne 4 roky pedagogickej praxe,
   • vedecká a publikačná činnosť.

   Katedra avioniky
   1 odborný asistent v študijnom odbore Elektronika
   Podmienky pre zaradenie do výberového konania:
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v so zameraním na elektroniku,
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v technickom odbore so zameraním na leteckú elektroniku,
   • znalosti a praktické skúsenosti z oblasti integrovaných navigačných systémov,
   • skúsenosti s riešením vedeckých projektov v danej oblasti,
   • aktívna znalosť anglického jazyka,
   • minimálne 4 roky pedagogickej praxe,
   • vedecká a publikačná činnosť.

   Katedra aerodynamiky a simulácií
   2 odborných asistentov v študijnom odbore Matematika
   Podmienky pre zaradenie do výberového konania:
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa prírodovedného zamerania,
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore Matematika,
   • znalosť anglického jazyka,
   • minimálne 4 roky pedagogickej praxe,
   • vedecká a publikačná činnosť.

   Katedra leteckej technickej prípravy
   1 odborný asistent v študijnom odbore Elektronika
   Podmienky pre zaradenie do výberového konania:
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore letecká elektrotechnika alebo elektronika,
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore výzbroj a technika letectva resp. elektronika,
   • znalosti a praktické skúsenosti z oblasti, mikroprocesorov, senzoriky a automatizácie elektrických meraní,
   • znalosť anglického jazyka,
   • minimálne 4 roky pedagogickej praxe,
   • vedecká a publikačná činnosť.

   Predpokladaný termín nástupu: marec 2010

   Ku prihláške do výberového konania doložte: osobný dotazník, úradne overené kópie dokladov o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, profesijný životopis, prehľad odbornej praxe a zoznam publikačnej činnosti.

   Prihlášky do výberového konania zasielajte na adresu: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Personálny referát, Rampová 7, 041 21 Košice

   Uzávierka výberového konania je: 3. februára 2010

   doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
   dekan


  83. 9. 12. 2009 - Kontrola údajov v informačnom systéme "IS MAIS"
   Žiadame študentov Leteckej fakulty - všetky druhy a formy štúdia, aby si skontrolovali údaje v informačnom systéme "IS MAIS" (zápis povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov; druhý zápis predmetu, osobné údaje...) najneskôr do 31.12.2009.
   Prípadné nejasnosti a nezrovnalosti je potrebné riešiť na Študijnom referáte LF TUKE.


  84. 1. 12. 2009 - Zabezpečenie režimu vstupu do priestorov Leteckej fakulty TUKE na Rampovej 7 v Košiciach
   Z dôvodu prechodu správy majetku objektu bývalých Kukurelliho kasárni na Rampovej 7, ktorého súčasťou sú aj priestory Leteckej fakulty TUKE od MOSR pod MVSR upresňujem dňom 1.12.2009 režim vstupu do priestorov LF TUKE nasledovne:

   1. Pre vstup osôb a motorových vozidiel využívať výhradne hlavný vchod na Rampovej 7. Prísne zakazujem vstupovať do objektu cez peší vchod na Prešovskej a cez oplotenie objektu.
   2. Režim vstupu pre osoby:
    1. zamestnanci TUKE, ktorí majú pracovisko na Rampovej 7 ( príslušníci Leteckej fakulty, študentských domov a jedálni, odboru hospodárskej správy a energetiky), ako aj ostatní zamestnanci TUKE sa pri vstupe preukazujú „ zamestnaneckým preukazom TUKE“,
    2. študenti Leteckej fakulty TUKE, študenti ubytovaní na internáte Rampová 7, ako aj študenti ostatných fakúlt TUKE sa pri vstupe preukazujú „študentským preukazom TUKE“.
    3. externí učitelia a externí doktorandi sa pri vstupe preukazujú „povolením vstupu do priestorov LF TUKE“, Rampová 7, ktoré im na požiadanie bude vydané na sekretariáte dekana Leteckej fakulty.
    4. exkurzie a zahraničné delegácie si po predchádzajúcom oznámení na vchod dekanom, prodekanmi alebo tajomníkom LF vyzdvihne poverená osoba LF, ktorá zodpovedá za ich režim počas celej návštevy v objekte.
    5. vstup pre návštevy a hostí bude u presnený po dohovore s KRPZ Košice.
   3. Režim vstupu pre motorové vozidlá
    1. vstup do objektu „Rampová 7“ pre motorové vozidlá stálych zamestnancov TUKE, ktorí majú pracovisko na Rampovej 7, externých doktorandov LF, externých učiteľov LF a študentov ubytovaných na internáte Rampová 7 bude umožnený iba na základe „ povolenia na parkovanie a vstup do objektu „Rampová 7“ vydaného na konkrétnu osobu a konkrétne motorové vozidlo KRPZ Košice.
    2. vstup pre ostatných zamestnancov TUKE bude umožnený po predložení „zamestnaneckého preukazu TUKE“ vydaním jednorazového povolenia „návšteva“ priamo na vchode.
    3. vstup pre povolené návštevy bude umožnený po predložení preukazu totožnosti vydaním jednorazového povolenia „návšteva“ priamo na bráne.
    4. vstup pre dodávateľské firmy TUKE (Leteckej fakulty, študentských domovov a jedální, odboru hospodárskej správy, ústavu výpočtovej techniky) ako aj subdodávateľov, nájomcov priestorov TUKE na Rampovej 7 (bufet Albatros, práčovňa OMI, folklórny súbor „Borievka“, hudobná skupina „ v poriadku“, výskumné a vývojové družstvo „EDIS“) bude umožnený po predložení preukazu totožnosti vydaním jednorazového povolenia „ zásobovanie“ priamo na bráne. Aktualizovaný zoznam dodávateľských a subdodávateľských firiem budú mať pracovníci odboru ochrany objektov KRPZ k dispozícii na bráne podpísaný dekanom alebo tajomníkom LF.
   4. Parkovanie v objekte Rampová 7
    1. Parkovanie pre príslušníkov TUKE je možné len na týchto vyhradených miestach:
     • dekanát LF pri budove U1 na konci veľkého nástupišťa
     • návštevy za budovou č. 12 smerom k budove č. 14
     • KLI a KA v priestoroch pred budovou č. 16 a po dve miesta pri bočných vchodoch budovy č. 16
     • KLTP za budovou č. 15 a v uličke smerom k budove č. 10 po ľavej strane
     • KAaS pred a za budovou č. 25
     • KLP a KMLP za budovou č. 43 pri trafostanici a na ploche medzi budovou 36(sklad plynov) a skladovou halou č. 37
     • bufet Albatros v uličke smerom k budove č. 10 po pravej strane
     • zamestnanci ŠDaJ a študenti ubytovaní na internáte Rampová 7 na parkovisku medzi bránou a internátom
     • zamestnanci OHS pri budove č. 9
     • práčovňa OMI pri budove č. 8
     • folklórny súbor Borievka pred budovou č. 43
     • hudobná skupina „ v poriadku „ pred budovou č. 7
     • ostatní zamestnanci, návštevy, študenti, firmy na malom parkovisku
    2. Motorové vozidlá, ktoré parkujú v objekte Rampová 7 na vyhradených miestach pre TUKE musia byť pri parkovaní viditeľne označené „povolením“ za predným sklom vľavo.

   Parkovanie na inom ako vyhradenom mieste budú príslušníci KRPZ Košice klasifikovať ako porušenie „parkovacieho poriadku“ v objekte Rampová 7 a riešiť odobratím „povolenia“.

   V Košiciach 25.11.2009
   Spracoval: tajomník LF Ing. Jozef Drabiščák
   Schválil: dekan LF doc. RNDr. František Olejník, CSc.


  85. 25. 11. 2009 - Výberové konanie na funkcie vedecko-výskumných zamestnancov a vysokoškolských učiteľov
   Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a vnútorným predpisom Technickej univerzity v Košiciach "Zásady výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na TU v Košiciach" výberové konanie na funkcie vedecko-výskumných zamestnancov a vysokoškolských učiteľov:

   Katedra manažmentu leteckej prevádzky
   1 vedecko-výskumný zamestnanec
   Podmienky pre zaradenie do výberového konania
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v technickom odbore,
   • znalosti a praktické skúsenosti z oblasti letectva a leteckej techniky,
   • minimálne dva roky pedagogickej praxe,
   • vedecká a publikačná činnosť,
   • znalosť anglického jazyka.

   1 vedecko-výskumný zamestnanec
   Podmienky pre zaradenie do výberového konania
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
   • znalosti a praktické skúsenosti z oblasti prípravy personálu pre zabezpečenie leteckých činností,
   • vedecká a publikačná činnosť,
   • znalosť anglického jazyka.

   Katedra letovej prípravy
   1 vedecko-výskumný zamestnanec
   Podmienky pre zaradenie do výberového konania
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v leteckom technickom odbore,
   • znalosti a praktické skúsenosti z oblasti letectva a RLP,
   • minimálne 2 roky pedagogickej praxe,
   • vedecká a publikačná činnosť,
   • znalosť anglického jazyka.

   Katedra avioniky
   1 odborný asistent v študijnom odbore Elektronika
   Podmienky pre zaradenie do výberového konania
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v technickom odbore so zameraním na automatizáciu a riadenie,
   • znalosti a praktické skúsenosti z oblasti inteligentných systémov
   • minimálne 2 roky pedagogickej praxe,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť,
   • znalosť anglického jazyka.

   Katedra aerodynamiky a simulácií
   1 vedecko-výskumný zamestnanec
   Podmienky pre zaradenie do výberového konania
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore letecká elektrotechnika,
   • znalosti a praktické skúsenosti z oblasti IT využívaných v letectve,
   • minimálne 2 roky pedagogickej praxe,
   • vedecká a publikačná činnosť,
   • znalosť cudzieho jazyka.

   Predpokladaný termín nástupu: január 2010

   Katedra leteckého inžinierstva
   1 odborný asistent v študijnom odbore Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
   Podmienky pre zaradenie do výberového konania
   • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore prevádzka lietadiel,
   • znalosti a praktické skúsenosti z oblasti leteckej techniky,
   • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť,
   • znalosť anglického jazyka.

   Predpokladaný termín nástupu: marec 2010


   Ku prihláške do výberového konania doložte: osobný dotazník, úradne overené kópie dokladov o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, profesijný životopis, prehľad odbornej praxe a zoznam publikačnej činnosti.

   Prihlášky do výberového konania zasielajte na adresu: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Personálny referát, Rampová 7, 041 21 Košice

   Uzávierka výberového konania je: 14. decembra 2009

   doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
   dekan


  86. 20. 11. 2009 - Žiadosti o uznanie skúšok
   Študenti dennej formy štúdia /všetky študijné programy/, ktorí si podali žiadosť o uznanie skúšok si môžu prísť prevziať odpoveď a index na Študijný referát LF v čase úradných hodín.


  87. 10. 11. 2009 - Motivačné štipendiá priznané v akademickom roku 2009/2010 (aktualizovaný zoznam 11.11.2009)
   V zmysle §3 ods. 2 písm. a) Štipendijného poriadku TUKE dekan Leteckej fakulty priznáva motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností, t.j. za vynikajúci prospech (prospechové štipendium) nasledujúcim študentom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia "motivacne_stipendia_zoznam.pdf (35 kB)". Žiadame uvedených študentov, aby sa čo najskôr dostavili na Študijný referát LF (v úradných hodinách) nahlásiť/potvrdiť číslo svojho účtu.


  88. 4. 11. 2009 - Sociálne štipendiá (aktualizovaný zoznam 16.12.2009)
   Menovaní študenti "zoznam.doc (292 kB)" si môžu prevziať rozhodnutia o priznaní/nepriznaní sociálneho štipendia na Študijnom referáte LF počas úradných hodín.


  89. 30. 10. 2009 - Dekanské voľno - 16. 11. 2009
   Dekan Leteckej fakulty TUKE vyhlasuje na deň *16. 11. 2009* dekanské voľno pre všetkých študentov Leteckej fakulty.


  90. 13. 10. 2009 - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ LF - TUKE
   Dňa 16. októbra 2009 sa uskutoční od 9.00 hod. na Technickej univerzite DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.
   Jeho súčasťou bude od 11.15 hod. aj prehliadka priestorov Leteckej fakulty (odchod autobusu pre záujemcov je o 11.00 hod. od PK4 - pri Letnej ulici ), na ktorú záujemcov pozývame.
   * Pozvánka.pdf (223 kB) * Program.pdf (294 kB) * Mapa TUKE.pdf (139 kB) *


  91. 12. 10. 2009 - Vrátenie poplatkov spojených so štúdiom
   V súlade s ustanovením § 92 z. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia §12 Štatútu TUKE, študenti TUKE sú povinní uhrádzať zodpovedajúce poplatky spojené so štúdiom. Od akademického roku 2009/2010 sa bude pri žiadostiach o ich vrátenie postupovať nasledovne - žiadosti študentov o vrátenie poplatkov za vydanie dokladov o štúdiu (napr. poplatok za úkony spojené so zápisom, za vydanie preukazu študenta, za prijímacie konanie a pod.) podané po *31. 10.* príslušného akademického roka sa _zamietnu_.
   vratenie_poplatkov.pdf (64 kB)


  92. 5. 10. 2009 - OZNAM PRE STUDENTOV - Bc 1.ročník
   Žiadame študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia aby sa zapojili do ankety, ktorá je prístupná od 5.10. do 31.10.2009 v MAIS - ŠTUDENT.


  93. 2. 10. 2009 - Uznávanie absolvovaných skúšok
   Od akademického roku 2009/2010 sa bude pri uznávaní absolvovaných skúšok postupovať nasledovne:
   Uznavanie_absolvovanych_skusok.pdf (53 kB)


  94. 24. 9. 2009 - Výzva na úhradu školného za NDŠ v AR 2009/2010
   Informácie ohľadom výzvy na úhradu školného za nadštandardnú dĺžku štúdia v AR 2009/2010 pre študentov v 1. roku štúdia a v poslednom roku štúdia nájdete na http://www.tuke.sk/tuke/pre-studentov/uhrada-skolneho-za-nadstandardnu-dlzku-studia-v-akad-roku-2009-2010
   skolne_vyzva.pdf (61 kB)
   skolne_ziadost.doc (53 kB)


  95. 22. 9. 2009 - ISIC karty
   ISIC karty a lokálne preukazy si môžu študenti Leteckej fakulty dodatočne prevziať na Študijnom referáte od 23. 9. 2009 v čase úradných hodín.


  96. 21. 9. 2009 - Výberový predmet Anglický jazyk
   Všetci študenti Leteckej fakulty (patriaci do skupín viď tabuľka), ktorí sa prihlásili mailom u tajomníčky katedry jazykov Mgr. Zuzany Minarčíkovej na výberový predmet Anglický jazyk a majú ho pridelený v rozvrhu od pondelka do piatku,

   3-721-23-721-1 A,B3-721-1 C,D3-704-13-708-1
   3-721-1 E,F3-721-1 G,H2-821-13-708-23-704-2


   nech sa osobne dostavia na informatívne stretnutie na jeden z uvedených termínov (vyberte si jeden, ktorý Vám bude vyhovovať)
   Pondelok21.9.2009čas: 9.45, 11.25, 14.00miestnosť UB-101 Letecká fakulta
   Utorok22.9.2009čas: 9.45, 11.25miestnosť UB-101 Letecká fakulta
   Streda23.9.2009čas: 8.00, 9.45miestnosť UB-101 Letecká fakulta


   Mgr. Viktória Vráželová, Katedra jazykov TUKE


  97. 13. 9. 2009 - Slávnostné otvorenie akademického roku 2009/2010 - zmena
   Slávnostné otvorenie akademického roku organizované rektorátom TUKE sa uskutoční dňa 21.9.2009 o 13,00 v Aule Maxima.
   Výučba dňa 21. 9. 2009 bude prebiehať podľa rozvrhu. Študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia udeľuje dekan LF v dobe 12.00 - 15.00 hod. dekanské voľno z výučby, aby sa mohli zúčastniť slávnostného otvorenia nového akademického roka - pozvánka


  98. 7. 9. 2009 - MAIS - verejný portál
   Bol spustený verejný portál systému MAIS: https://mais.tuke.sk/index.php.
   Nájdete tam aktuálne informácie priamo generované z MAIS - študijné plány programov, informačné listy predmetov, ...


  99. 4. 9. 2009 - Anglický jazyk - informácia k zápisom v AR 2009/2010
   Prosíme všetkých študentov Leteckej fakulty, ktorí si do indexu na zimný semester 2009/10 zapísali výberový predmet - Anglický jazyk, aby sa nahlásili mailom (nie telefonicky) na adresu Zuzana.Minarcikova@tuke.sk (tajomníčka KJ TUKE) a uviedli meno a priezvisko, fakultu, študijný program, ročník štúdia a prvý ročník aj dosiahnutú úroveň v anglickom jazyku (počet rokov štúdia angličtiny).
   PhDr.Anna Čekanová


  100. 1. 9. 2009 - Telesná výchova - informácia k zápisom v AR 2009/2010
   Predmet Telesná výchova (zabezpečuje Katedra telesnej výchovy,
   Vysokoškolská č.4, Košice (budova Stavebnej fakulty TUKE).

   Povinná TV: Študenti s predmetom Telesná výchova – povinná, si predmet (šport) vyberajú a zapisujú prostredníctvom modulárneho akademického systému MAIS. K dispozícii je 25 športov 5 dní v týždni, v rámci výuky sa uskutočňuje aj bloková forma vyučovania prostredníctvom telovýchovných kurzov v zimnom a letnom semestri, ktorá plnohodnotne nahrádza periodické štúdium.

   Výberová TV: Študenti s predmetom Telesná výchova – výberová, si predmet (šport) vyberajú a zapisujú prostredníctvom modulárneho akademického systému MAIS.

   Zápis predmetu telesná výchova sa začína 1. týždeň pred začiatkom semestrálnej výuky.
   V súčasnosti prebieha aktualizácia MAIS pre potreby Katedry telesnej výchovy, momentálne nie je možné vykonávať zápis a predzápis predmetu. Všetky aktuálne informácie sa nachádzajú na oficiálnom webe KTV TUKE: www.tuke.sk/ktv


  101. 4. 8. 2009 - Oznam pre študentov LF - TSEA
   Zaujímate sa o oblasť informačno-komunikačných technológií? Chcete si prehĺbiť vedomosti v tejto oblasti?
   Neváhajte a začnite s T-Systems Education Academy (TSEA). Viac informácií nájdete v ...
   http://www.tuke.sk/tuke/pre-studentov/oznamy/prilohy/Poziadavky-na-zapis-predmetov.pdf


  102. 14. 7. 2009 - Harmonogram zápisov v AR 2009/2010
   Zápisy študentov na štúdium/do nasledujúceho obdobia štúdia sa uskutočnia v Aule Leteckej fakulty (UB 504 - učebný blok v areáli LF – Rampová 7) so začiatkom vždy od 8.00 hod., s rozdelením po študijných skupinách (študijných programoch) podľa nasledujúceho harmonogramu...
   harmonogram_zapisov_2009_10.pdf (160 kB)


  103. 13. 7. 2009 - Platnosť preukazu študenta-bakalára do 31.8.
   Na základe listu od syst.integrátora kariet EMtest, ktorý je v prílohe, môžu skončení bakalári cestovať za zľavnené cestovné do 31.8. - je však potrebné aby si svoju identifikačnú kartu priložili na univerzitný terminál (hlav.budova alebo UVT plus Prešov)

   Ing. Zuzana Dzurňáková, PhD.
   Ústav výpočtovej techniky
   Technická univerzita Košice
   B. Němcovej 3
   042 00 Košice

   platnost_preukazu_studenta-bakalara.doc (108 kB)


  104. 13. 7. 2009 - Výsledky prijímacieho konania na inžinierske štúdium v AR 2009/2010
   Výsledky prijímacieho konania na štúdium inžinierskych študijných programov sú zverejnené formou evidenčných čísel jednotlivých uchádzačov.
   V zmysle §58 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §9 a §10 Poriadku prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach, všetci uchádzači dostanú Rozhodnutie dekana o prijatí/neprijatí na štúdium listom do vlastných rúk, so zodpovedajúcim odôvodnením a poučením do 30 dní.
   Náhradné doručenie rozhodnutí (§16 Poriadku prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach) sa vykoná formou zverejnenia zoznamu adresátov rozhodnutí vrátených poštou na úradnej výveske Leteckej fakulty na dobu 15 dní. Dňom doručenia je posledný deň 15-dňovej lehoty.
   Prijatí uchádzači na inžinierske študijné programy sú povinní podať informáciu, či sa zapíšu na štúdium najneskôr do 7. 8. 2009 (písomne - návratkou, ktorú dostanú spolu s rozhodnutím o prijatí), ináč im zaniká právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a fakulta ponúkne miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí, podľa výsledkov prijímacieho konania.
   Výsledky prijímacieho konania na inžinierske štúdium v AR 2009/2010


  105. 8. 7. 2009 - Oznam pre študentov LF - ankety
   Ankety na hodnotenie štúdia v letnom semestri 2008/2009 sú dostupné v Maise v rozhraní študenta v období 25.6.2009-31.8.2009


  106. 7. 7. 2009 - Oznam pre absolvetov bakalárskeho štúdia
   Pokiaľ chcú využívať na cestovanie ISIC kartu, je potrebné aby si ju priložili na univerzitný terminál (hlav. budova alebo UVT plus Prešov). Nastaví sa im nezľavnený lístok a môžu dočerpávať svoj kredit, prípadne si kúpiť časový lístok za plné cestovné.
   Dňom zápisu na inžinierske štúdium sa im po opätovnom priložení karty na terminál nastaví zľavnené cestovné.


  107. 30. 6. 2009 - Výsledky prijímacieho konania na bakalárske štúdium v AR 2009/2010
   Výsledky prijímacieho konania na štúdium bakalárskych študijných programov sú zverejnené formou evidenčných čísel jednotlivých uchádzačov.
   V zmysle §58 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §9 a §10 Poriadku prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach, všetci uchádzači dostanú Rozhodnutie dekana o prijatí/neprijatí na štúdium listom do vlastných rúk, so zodpovedajúcim odôvodnením a poučením do 30 dní.
   Náhradné doručenie rozhodnutí (§16 Poriadku prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach) sa vykoná formou zverejnenia zoznamu adresátov rozhodnutí vrátených poštou na úradnej výveske Leteckej fakulty na dobu 15 dní. Dňom doručenia je posledný deň 15-dňovej lehoty.
   Prijatí uchádzači na bakalárske študijné programy sú povinní podať informáciu, či sa zapíšu na štúdium najneskôr do 24. 7. 2009 (písomne - návratkou, ktorú dostanú spolu s rozhodnutím o prijatí), ináč im zaniká právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a fakulta ponúkne miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí, podľa výsledkov prijímacieho konania.
   Výsledky prijímacieho konania na bakalárske štúdium v AR 2009/2010


  108. 29. 6. 2009 - Promócie absolventov bakalárskeho štúdia - upresnenie
   Dňa 9. 7. 2009 sa uskutočnia v Štátnom divadle Košice promócie absolventov bakalárskeho štúdia. Bližšie informácie k distribúcii vstupeniek a k nácviku promočného ceremoniálu nájdete v
   promocie_Bc.pdf (50 kB)

   Upozorňujeme absolventov, ktorí potvrdili svoju účasť na promócii, že ich účasť na nácviku je z organizačných dôvodov POVINNÁ! Nedodržanie tejto požiadavky bude mať za následok, že sa nebudú môcť zúčastniť promócie!

   Žiadame absolventov, ktorí sa zúčastnia promócie, ale nemôžu stáť počas promočného ceremoniálu na javisku (budúce mamičky, zdravotné obmedzenia, ...), aby to čo najskôr telefonicky oznámili na Študijnom referáte LF. Foto/video LF nezabezpečuje.

   Podpísané formuláre "Potvrdenie absolventa" (o pozdĺžnostiach) sú povinní absolventi odovzdať na nácviku promócie 8.7.2009 v ŠD Košice. Absolventi, ktorí sa nezúčastnia na promócii, si môžu vybaviť administratívne záležitosti spojené s ukončením štúdia na Študijnom referáte LF dňa 10.7.2009 (9.00-12.00 hod).


  109. 22. 6. 2009 - Skúška z matematiky
   Študenti - EXTERNÉ štúdium, RLD-Ing., Predmet-APLIKOVANÁ MATEMATIKA, môžu prísť na skúšku dňa 24.6.2009 bez prihlásenia, pretože systém MAIS nefunguje správne.


  110. 14. 6. 2009 - Inaugurácia dekana Leteckej fakulty
   Akademický senát Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach mal na svojom zasadnutí 29. 1. 2009 v programe jeden z najdôležitejších bodov, o ktorom môže senát fakulty rozhodovať a to voľby dekana. Výsledok týchto tajných volieb predložila vtedajšia predsedkyňa senátu Leteckej fakulty PhDr. Anna Čekanová rektorovi univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Antonovi Čižmárovi, CSc., ktorý tento návrh prijal.
   Dekanom fakulty sa stal doc. RNDr. František Olejník, CSc.
   K uvedeniu dekana do funkcie patrí aj slávnostná inaugurácia, spojená s odovzdaním insígnií fakulty. Tento slávnostný akt, ktorý sa uskutočnil 11. 6. 2009, viedol nový predseda Akademického senátu Leteckej fakulty Ing. Luboš Socha, PhD. Zúčastnili sa na ňom predstavitelia univerzity, Leteckej fakulty a významní hostia z partnerských univerzít zo Slovenska a Poľska. Pri tejto príležitosti boli uvedení do funkcie prodekani Leteckej fakulty:
   prodekan pre pedagogickú činnosť - doc. Ing. František Adamčík, CSc.,
   prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky - Ing. Ján Piľa, PhD.
   Fotografie zo slávnostnej inaugurácie sú v sekcii Fotoalbum.


  111. 5. 6. 2009 - PROMÓCIE absolventov inžinierskeho štúdia
   Dňa 12. 6. 2009 sa uskutočnia v Štátnom divadle Košice promócie absolventov inžinierskeho štúdia. Bližšie informácie k distribúcii vstupeniek a k nácviku promočného ceremoniálu nájdete v
   promocie_ING_zoznamy.pdf (133 kB)
   Účasť absolventov na nácviku, ktorí potvrdili svoju účasť na promócii je povinná. Prosíme absolventov, ktorí sa zúčastnia promócie, ale nemôžu stáť počas promočného ceremoniálu na javisku (budúce mamičky, zdravotné obmedzenia, ...), aby to čo najskôr telefonicky oznámili na Študijnom referáte LF.


  112. 4. 6. 2009 - Štátne skúšky študentov bakalárskeho štúdia - harmonogram
   V zmysle § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 18 Študijného poriadku Technickej univerzity v Košiciach a študijných plánov zodpovedajúcich študijných programov, na Leteckej fakulte sa uskutočnia v termíne 15. 6. - 23. 6. 2009 štátne skúšky študentov denného a externého bakalárskeho štúdia podľa nasledujúceho harmonogramu:
   organizacne_pokyny_SZS_bc.pdf (117 kB)
   Spoločný nástup k otvoreniu štátnych skúšok sa neuskutoční.
   Štátne skúšky v jednotlivých skúšobných komisiách začnú 15. 6. 2009 v uvedených miestnostiach, podľa zverejneného harmonogramu (od 8.00 hod.).
   Detailný časový harmonogram štátnych skúšok s menovitým poradím študentov je zverejnený na úradných výveskách/webových stránkach jednotlivých finálnych katedier Leteckej fakulty. Podrobné pokyny k organizácii štátnych skúšok sú v kompetencii predsedov skúšobných komisií a zodpovedajúcich vedúcich katedier, na ktorých sa štátne skúšky konajú.


  113. 4. 6. 2009 - Oznam pre záujemcov o kurz Galileo
   Oznamujeme študentom, ktorí majú záujem o kurz Galileo v termíne 29.06 - 03.07.2009, že sumu 200 Eur je nutné zaplatiť na účet 7000201621/8180 do 10.6.2009.


  114. 28. 5. 2009 - Študentská súťaž o účasť na Svetovom fóre mládeže 2009 v Ženeve
   Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyhlasuje študentskú súťaž o účasť na Svetovom fóre mládeže 2009 v Ženeve.
   Bližšie informácie nájdete v svetove_forum_mladeze.pdf (1,3 MB)
   Prihlášky do súťaže je potrebné odovzdať na Študijný referát LF do 11. 6. 2009.


  115. 19. 5. 2009 - ANKETA pre študentov
   Po prihlásení sa do MAIS - študent, v hornej lište nájdete ponuka anonymnej ANKETY, v rámci ktorej môžete vyjadriť svoj názor ku:
   • kvalite výučby,
   • spôsobu hodnotenia
   • a študentskému životu na TUKE a ŠD.

   Anketa je študentom k dispozícii v období - hodnotenie ZS 2008/2009 od 4.5 - 30.5.2009.


  116. 18. 5. 2009 - Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov
   Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do funkcií:

   Katedra leteckého inžinierstva
   1 odborný asistent v študijnom odbore Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
   Podmienky pre zaradenie do výberového konania
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa leteckého strojného zamerania,
   • získaný titul PhD. v leteckom technickom odbore,
   • znalosti a praktické skúsenosti z teórie, konštrukcie a prevádzky lietadiel a leteckých motorov,
   • pedagogická prax v odbore minimálne 5 rokov,
   • znalosť anglického jazyka, vrátane odbornej leteckej terminológie,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť.

   1 odborný asistent v študijnom odbore Doprava
   Podmienky pre zaradenie do výberového konania
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa leteckého strojného zamerania,
   • získaný titul PhD. v leteckom technickom odbore,
   • znalosti a praktické skúsenosti z oblasti konštrukcie a obsluhy letiskovej a zabezpečovacej techniky a údržby letísk,
   • pedagogická prax v odbore minimálne 5 rokov,
   • znalosť anglického jazyka, vrátane odbornej leteckej terminológie,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť.

   Katedra letovej prípravy
   2 odborní asistenti v študijnom odbore Doprava
   Podmienky pre zaradenie do výberového konania
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa leteckého zamerania,
   • získaný titul PhD. v leteckom odbore alebo predpoklad jeho získania,
   • aktívna letová prax alebo prax v RLP,
   • pedagogická prax v odbore minimálne 5 rokov,
   • znalosť anglického jazyka, vrátane odbornej leteckej terminológie,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť.

   Výberové konanie na obsadenie funkcií a pracovných miest vysokoškolských učiteľov sa v zmysle zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov riadi vnútorným predpisom Technickej univerzity v Košiciach "Zásady výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na TU v Košiciach".

   Predpokladaný termín nástupu: 1. 9. 2009

   • Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie: osobný dotazník, overené kópie dokladov o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, profesijný životopis, prehľad odbornej praxe a zoznam publikačnej činnosti.
   • Prihlášky do výberového konania zasielajte na adresu: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Personálny referát, Rampová 7, 041 21 Košice
   • Uzávierka výberového konania je: 2. 6. 2009

   doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
   dekan


  117. 5. 5. 2009 - Štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia - harmonogram
   V zmysle § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 18 Študijného poriadku Technickej univerzity v Košiciach a študijných plánov zodpovedajúcich študijných programov a študijných špecializácií, na Leteckej fakulte sa uskutočnia v termíne 25.5. až 29.5. 2009 štátne skúšky študentov denného a externého inžinierskeho štúdia podľa nasledujúceho harmonogramu:
   organizacne_pokyny_SZS_ing.pdf (49 kB)


  118. 4. 5. 2009 - Oznam pre študentov finálnych ročníkov denného Bc. štúdia
   V týždni 15. - 19. 6. 2009 sa pre záujemcov z radov študentov finálnych ročníkov denného bakalárskeho štúdia (ŠP "prevádzka lietadiel" a "avionické systémy") uskutoční preskúšanie z jednotlivých modulov podľa požiadaviek leteckej legislatívy EÚ (PART 66) pod dohľadom zástupcu Leteckého úradu SR.

   Žiadame záujemcov o preskúšanie, aby sa nahlásili na Referáte pre certifikované kurzy LF u Ing. Semanovej najneskôr do 15. 5. 2009 telefonicky, e-mailom alebo osobne (tel. 0918 691 179, e-mail: Martina.Semanova@tuke.sk, Dekanát LF - č. dv. 37) s uvedením modulov, z ktorých majú záujem o preskúšanie.

   Presný termín, miesto konania a podrobnosti o platbe za preskúšanie budú ešte upresnené.


  119. 28. 4. 2009 - Oznam pre študentov
   Dňa 7.5.2009 (štvrtok) bude rozvrh hodín ako v piatok.


  120. 15. 4. 2009 - Výberové konanie na pracovné miesto vedecko-výskumného zamestnanca
   Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a vnútorným predpisom Technickej univerzity v Košiciach "Zásady výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na TU v Košiciach" výberové konanie na pracovné miesto vedecko-výskumného zamestnanca:
   Katedra avioniky
   1 vedecko - výskumný zamestnanec

   Podmienky pre zaradenie do výberového konania
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na elektroniku,
   • získaný titul PhD. v technickom odbore so zameraním na automatizáciu a riadenie,
   • znalosti a praktické skúsenosti z oblasti inteligentných systémov,
   • minimálne dva roky pedagogickej praxe,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť,
   • znalosť cudzieho jazyka.
   Predpokladaný termín nástupu: 1. 6. 2009

   Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie: osobný dotazník, overené kópie dokladov o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, profesijný životopis, prehľad odbornej praxe a zoznam publikačnej činnosti.
   Prihlášky do výberového konania zasielajte na adresu:
   Technická univerzita v Košiciach,
   Letecká fakulta, Personálny referát,
   Rampová 7,
   041 21 Košice

   Uzávierka výberového konania je: 30. apríla 2009

   doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
   dekan


  121. 7. 4. 2009 - Výzva pre študentov LF - kontrola správnosti údajov v MAIS-e
   Od 6. apríla 2009 prešla TUKE k používaniu nového akademického informačného systému MAIS.
   Obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste si dôkladne a čo najskôr skontrolovali správnosť všetkých vlastných údajov v novom systéme MAIS.
   Viac informácií nájdete na vstupnej stránke systému info2.tuke.sk
   Zistené vážne nedostatky oznámte, prosím, na adresu helpdesku Ústavu výpočtovej techniky is.mais@tuke.sk.


  122. 1. 4. 2009 - Študenti finálnych ročníkov - ŠZS a promócie

   Organizačné pokyny k priebehu štátnych záverečných skúšok a k promóciám študentov inžinierskeho štúdia v AR 2008/2009 nájdete v ing_pokyny_pre_studentov.pdf (41 kB)

   Organizačné pokyny k priebehu štátnych záverečných skúšok a k promóciám študentov bakalárskeho štúdia v AR 2008/2009 nájdete v bc_pokyny_pre_studentov.pdf (41 kB)

   Doplnok:
   Výstupný lístok absolventa LF (Formulár - potvrdenie) (35 kB)


  123. 25. 3. 2009 - Výzva pre študentov 2-821-2EŠ
   Katedra manažmentu leteckej prevádzky
   V súlade so študijným programom sú študenti 2-821-2EŠ povinní zvoliť si jeden z troch voliteľných štátnicových predmetov:
   1. Riadenie ľudských zdrojov
   2. Systémy zabezpečenia a riadenia leteckej prevádzky
   3. Logistika a údržba letísk
   Svoje rozhodnutie oznámte do 1.4.2009 osobne, e-mailom alebo telefónom na KMLP.
   e-mail: helena.timkova@tuke.sk
   telefón: 0918 717 455


  124. 23. 3. 2009 - Doplňujúce pedagogické štúdium - súbežná forma pre študentov TUKE
   Informácie o Doplňujúcom pedagogickom štúdiu - súbežná forma pre študentov TUKE nájdete na:
   http://web.tuke.sk/kip/main.php?om=1000&res=high&menu=1000&d_02=1


  125. 23. 3. 2009 - Kurz vysokoškolskej pedagogiky pre učiteľov TUKE
   Informácie o Kurze vysokoškolskej pedagogiky pre učiteľov TUKE nájdete na:
   http://web.tuke.sk/kip/main.php?om=1000&res=high&menu=1000&d_03=1


  126. 9. 3. 2009 - Termín volieb študentskej časti do AS LF TUKE
   VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU LETECKEJ FAKULTY TUKE - ŠTUDENTSKÁ VOLEBNÁ ČASŤ
   Voľby sa uskutočnia dňa 10. marca 2009 od 8:00 do 15:00 hod.
   V budove internátu Leteckej fakulty TUKE, Rampová 7, Košice
   1. poschodie, miestnosť číslo 107


  127. 6. 3. 2009 - Pokyny k odovzdávaniu ZP pre študentov - finalistov LF TUKE v AR 2008/2009
   Harmonogram zaväzných termínov pre príjem licenčných zmlúv (LZ) a vydávanie Potvrdení o odovzdaní LZ ...LF_harmonogram_09.pdf... (99 kB).
   Ďalšie informácie - http://www.etd.sk/tuke/dokumenty.html


  128. 4. 3. 2009 - Pozvánka na rozšírené zasadnutie Akademického senátu LF TUKE
   Dňa 12. marca 2009 o 13:30 hod. v budove č. 16 (KLI) v miestnosti č. 25 sa uskutoční rozšírené zasadnutie Akademického senátu Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach s týmto programom:

   1. Výročná správa dekana Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach za rok 2008
   2. Správa o činnosti Akademického senátu Leteckej fakulty od marca 2008 do marca 2009
   3. zverejnenie výsledkov volieb do Akademického senátu Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

   kandidáti na člena AS Volby 09 študenti.doc (25 kB)
   kandidáti na člena AS Volby 09 katedry.doc (25 kB)
   volebná komisia pre volby do Akademického senátu.doc (21 kB)


  129. 26. 2. 2009 - Zoznamy členov akademickej obce Leteckej fakulty
   Členovia akademickej obce Leteckej fakulty oprávnení zúčastniť sa na voľbách do Akademického senátu Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach:

   • študenti denného inžinierskeho štúdia
   • študenti denného bakalárskeho štúdia
   • študenti externého inžinierskeho štúdia
   • študenti externého bakalárskeho štúdia
   • doktorandi
   • zamestnanci LF

   Zoznamy členov akademickej obce si môžete pozrieť u PhDr. Anny Čekanovej - predsedníčky AS LF TUKE, alebo na úradnej výveske dekanátu Leteckej fakulty.


  130. 12. 2. 2009 - Voľné pracovné miesto na LF TUKE - referent študijného referátu
   Týmto oznamujem, že na Leteckej fakulte TU v Košiciach - je voľné pracovné miesto:
   Referent študijného referátu

   K obsadeniu uvedeného pracovného miesta sú stanovené tieto požiadavky:
   • Vzdelanie - úplné stredoškolské
   • Aktívna znalosť anglického jazyka
   • Zručnosti v práci na PC - databázové a informačné systémy, MS Office,
   • Spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť

   Platové podmienky: dohodnuté osobitne v súlade so zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme.
   Predpokladaný termín nástupu: marec 2009
   Termín doručenia žiadostí: do 19. 2. 2009

   Žiadosť do pracovného pomeru doloženú osobným dotazníkom, profesijným životopisom, dokladom o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace) a overené fotokópie dokladov o vzdelaní zasielajte na adresu:
   Technická univerzita
   Letecká fakulta
   Personálny referát
   Rampová 7, 041 21 Košice

   Kontaktovaní budú len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky.

   doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
   dekan


  131. 12. 2. 2009 - Informácia pre študentov LF - možnosť získania dánskeho štipendia
   Informácie o možnosti získať dánske štipendium na 2-ročné štúdium na dánskych univerzitách nájdete v Press release from the Danish Ministry of Foreign Affairs and the Danish Ministry of Science.doc (41 kB)


  132. 10. 2. 2009 - Vyhlásenie volieb do Akademického senátu Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
   Akademický senát Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje voľby do akademického senátu, ktoré sa uskutočnia

   10. marca 2009 v budove č. 25 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.

   s nasledujúcim záväzným harmonogramom:
   • 10.02.2009 vyhlásenie volieb do AS LF TUKE,
   • 26.02.2009 dekan LF odovzdá zoznamy voličov predsedníčke AS;
   • 03.03.2009 do 13:00 hod. uzávierka návrhov na kandidátov za členov Akademického senátu LF s písomným súhlasom kandidáta;
   • 03.03.2009 do 13:30 hod. uzávierka návrhov kandidátov na členov hlavnej volebnej komisie a čiastkových volebných komisií;
   • 03.03.2009, 14:00 hod. zasadnutie AS LF TUKE - schválenie kandidátov na členov hlavnej volebnej komisie a čiastkových volebných komisií;
   • 06.03.2009 predsedníčka senátu zverejní mená zamestnancov a študentov, ktorí kandidujú do senátu;
   • 10.03.2009 voľby do Akademického senátu LF TUKE.

   Zásady volieb do Akademického senátu LF (88 kB)
   tlačivo - kandidát na člena AS.doc (26 kB)
   tlačivo - kandidát na člena komisie.doc (26 kB)

   PhDr. Anna Čekanová
   Predsedníčka AS LF TUKE
   Tel.: 0918 691 175


  133. 30. 1. 2009 - Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov
   Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do funkcie:

   Katedra leteckého inžinierstva

   1 odborný asistent v študijnom odbore Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá

   Podmienky pre zaradenie do výberového konania:
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa leteckého strojného, resp. príbuzného zamerania,
   • získaný titul PhD. v technickom odbore,
   • znalosti a praktické skúsenosti z oblasti leteckej techniky,
   • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť,
   • znalosť cudzieho jazyka.

   Predpokladaný termín nástupu: 1. 3. 2009

   • Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie: osobný dotazník, overené kópie dokladov o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, profesijný životopis, prehľad odbornej praxe a zoznam publikačnej činnosti.
   • Prihlášky do výberového konania zasielajte na adresu: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Personálny referát, Rampová 7, 041 21 Košice
   • Uzávierka výberového konania je: 13. 2. 2009

   doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
   dekan


  134. 20. 1. 2009 - OZNAM PRE STUDENTOV LF - Testovacia prevádzka modulárneho akademického informačného systému MAIS
   Od 19.1.2009 bola spustená testovacia prevádzka modulárneho akademického informačného systému MAIS, určená pre samotestovanie študentami na TUKE (prvé nepovinné oboznámenie sa so systémom).

   Systém je prístupný na https://sun-j.uvt.tuke.sk/studentldap/,
   odporúčaný prehliadač: Mozilla Firefox,
   meno a heslo: overovanie oproti LDAP TUKE (meno zadať v tvare TXxxxxxx a heslo ako do el. pošty TUKE).

   V tomto režime systému MAIS sú prenesené údaje z IS Študent z konca septembra 2008. Každý študent si ich môže skontrolovať. Prípadné otázky a pripomienky je možné posielať na is.mais@tuke.sk. Keďže systém ešte nie je v ostrej prevádzke, ÚVT bude hlavne sumarizovať pripomienky. Pre časovú zaneprázdnenosť počas nábehu ostrého systému bude na otázky odpovedať podľa ich dôležitosti. Tento oznam bol doručený každému študentovi TUKE do jeho TUKE mailovej schránky.


  135. 19. 1. 2009 - Zmena termínu skúšky: Rádiotechnické systémy lietadiel I. 3-708-3
   Skúška z predmetu Rádiotechnické systémy lietadiel I., 3-708-3 sa uskutoční dňa 20.1.2009 o 14.00 hod.
   Skúšajúci: Ing. Rudolf KLECUN, PhD.


  136. 13. 1. 2009 - Voľby dekana Leteckej fakulty - navrhovaný kandidát
   Navrhovaným kandidátom na dekana Leteckej fakulty sa stal
   doc. RNDr. František Olejník, PhD.
   Akademický senát Leteckej fakulty TUKE pozýva všetkých zamestnancov a študentov na nominačné zhromaždenie pre verejné vystúpenie kandidáta na dekana, ktoré sa uskutoční 15.1.2009 o 10.00 hod. v budove č. 16 v miestnosti č. 25.
   Voľby sa uskutočnia 29.1.2009 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti dekanátu Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.


  137. 18. 12. 2008 - Voľby dekana Leteckej fakulty
   Akademický senát Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach dňom 19.12.2008 vyhlasuje voľby na dekana Leteckej fakulty.
   Voľby sa uskutočnia 29.1.2009 v areáli Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.
   Uzávierka pre podanie návrhov na kandidátov na dekana je 12.1.2009 o 15.00 hod.
   Písomné návrhy na kandidátov na dekana z radov profesorov a docentov LF môžu predsedníčke Akademického senátu Leteckej fakulty TUKE PhDr. Anne ČEKANOVEJ - Katedra letovej prípravy, podávať:
   1. členovia AS LF;
   2. volebné časti zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce, v zmysle Zásad volieb do AS LF;
   3. ostatní zamestnanci alebo študenti školy, ktorí pre svojho kandidáta získajú podporu aspoň 20% zamestnancov alebo študentov LF. Podporné listiny v tomto prípade musia na každom liste obsahovať meno a priezvisko navrhovaného kandidáta a meno, priezvisko, pracovisko alebo ročník a podpis podporujúceho.

   Nominačné zhromaždenie pre verejné vystúpenia kandidátov na dekana sa uskutoční 15.1.2009 o 10.00 hod. v budove č. 16 v miestnosti č. 25.


  138. 16. 12. 2008 - Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov
   Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do funkcií:

   Katedra manažmentu leteckej prevádzky

   1 profesor v študijnom odbore Doprava

   Všeobecné kritériá pre obsadzovanie pracovných miest a zároveň funkcií profesorov:
   • funkcia profesora sa viaže na študijný odbor, v ktorom sa udeľujú vedecko-pedagogické tituly profesor definované v § 75 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách,
   • nutným kvalifikačným predpokladom na zaradenie na funkciu profesora je vedecko-pedagogický titul profesor, resp. docent,
   • nutnou podmienkou na zaradenie na pracovné miesto profesora je preukázateľné plnenie pracovných povinností definovaných v § 75 ods. 4 citovaného zákona.

   Konkrétne podmienky a kvalifikačné požiadavky na obsadenie funkčných miest profesorov na LF TU
   • splnenie kritérií schválených Vedeckou radou Technickej univerzity v Košiciach,
   • vysokoškolské vzdelanie v danom, alebo príbuznom odbore,
   • získaný vedecko - pedagogický titul profesor alebo docent,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť, riešenie grantových a rezortných vedeckých úloh,
   • preukázateľné významné inžinierske diela,
   • tvorba a garantovanie študijných programov,
   • úspešné vedenie doktorandov,
   • minimálne 10 rokov pedagogickej praxe,
   • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
   • morálna bezúhonnosť.

   1 odborný asistent v študijnom odbore Manažment

   Podmienky pre zaradenie do výberového konania:
   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti manažmentu letectva,
   • získaný titul PhD. v oblasti manažmentu letectva alebo ekonomických vied, resp. predpoklad jeho získania,
   • znalosť problematiky ekonomiky a manažmentu leteckej prevádzky,
   • minimálne 10 rokov pedagogickej praxe,
   • znalosť cudzieho jazyka,
   • aktívna vedecká a publikačná činnosť.

   Výberové konanie na obsadenie funkcií a pracovných miest vysokoškolských učiteľov sa v zmysle zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov riadi vnútorným predpisom Technickej univerzity v Košiciach "Zásady výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na TU v Košiciach".

   Predpokladaný termín nástupu: 1.2.2009

   Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie: osobný dotazník, overené kópie dokladov o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, profesijný životopis, prehľad odbornej praxe a zoznam publikačnej činnosti.

   Prihlášky do výberového konania zasielajte na adresu:
   Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Personálny referát, Rampová 7, 041 21 Košice
   Uzávierka výberového konania je: 9.1.2009

   doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
   dekan   Platné kritériá schválené vo VR TU v Košiciach 15. 10. 2004


  139. 3. 12. 2008 - Sociálne štipendium - rozhodnutia
   Študenti, ktorí podali žiadosť o priznanie sociálneho štipendia pre akademický rok 2008/2009 v septembri, októbri a novembri si môžu prevziať rozhodnutia o priznaní/nepriznaní na študijnom referáte počas úradných hodín.


  140. 24. 11. 2008 - Sociálne štipendium - rozhodnutia
   Študenti, ktorí podali žiadosť o priznanie sociálneho štipendia pre akademický rok 2008/2009 v septembri si môžu prevziať rozhodnutia o priznaní/nepriznaní na študijnom referáte počas úradných hodín.


  141. 20. 11. 2008 - Motivačné štipendium za rok 2008
   Motivačné štipendiá za rok 2008 v zmysle § 3 Štipendijného poriadku TUKE boli priznané nasledujúcim študentom Leteckej fakulty:

   060462, 060481, 080839, 070150, 040048, 060586, 040076, 080334, 040088, 070333, 070336, 070896, 080928, 040131, 040136, 070498, 083192, 040186, 060405,

   Žiadame uvedených študentov, aby sa čo najskôr dostavili (v úradných hodinách) na Študijný referát Leteckej fakulty a nahlásili/prekontrolovali číslo bankového účtu, keďže štipendium bude vyplatené na osobný účet študenta.


  142. 14. 11. 2008 - Zmena úradných hodín na Študijnom referáte
   Upozorňujeme študentov na zmenu úradných hodín:

   pondelok
   09.00 – 12.00 hod.
   -
   utorok
   -
   -
   streda
   09.00 – 12.00 hod.
   13.00 – 14.00 hod.
   štvrtok
   -
   -
   piatok
   09.00 – 12.00 hod.
   -

   Prosíme o dodržiavanie uvedeného časového rozvrhu.


  143. 10. 11. 2008 - Kontrola údajov v informačnom systéme "IS Študent"
   Žiadame študentov Leteckej fakulty - všetky druhy a formy štúdia, aby si skontrolovali údaje v informačnom systéme "IS Študent" (zápis povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov; druhý zápis predmetu, osobné údaje...) najneskôr do 19.11.2008.
   Prípadné nejasnosti a nezrovnalosti je potrebné riešiť na Študijnom referáte LF TUKE.


  144. 3. 11. 2008 - Štipendiá za vynikajúce študijné výsledky v AR 2007/2008
   Štipendiá za vynikajúce študijné výsledky v akademickom roku 2007/2008, t.j. podľa váženého študijného priemeru, boli priznané v zmysle Štipendijného poriadku TUKE nasledujúcim študentom Leteckej fakulty:
   zoznam_prospechove_stipendium_10_08.pdf (49 kB)
   Žiadame uvedených študentov, aby sa čo najskôr dostavili (v úradných hodinách) na Študijný referát Leteckej fakulty, kde im budú odovzdané rozhodnutia o priznaní štipendia. Súčasne bude potrebné nahlásiť/prekontrolovať číslo bankového účtu, keďže štipendium bude vyplatené na osobný účet študenta.


  145. 22. 10. 2008 - Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom v akademickom roku 2009/2010
   - Príkaz rektora 6/2008 (194 kB)


  146. 20. 10. 2008 - Výzva pre študentov - Global Entrepreneurs Week
   MŠ SR nás informovalo o výzve pre študentov na zapojenie sa do medzinárodného projektu na podporu podnikania - Global Entrepreneurs Week.

   Cieľom projektu je podpora osvojovania si podnikateľských aktivít mladými ľuďmi, a to prostredníctvom inovatívnych nápadov mladých ľudí a prepojením na jestvujúce podnikateľské subjekty.
   Témou roka je Energia a transport pre 21. storočie. Študenti sa môžu do projektu zapojiť do 25. 10. 2008 cez internetovú stránku: http://www.unleashingideas.org/country/xx

   Žiadame študentov, ktorí sa prihlásili do uvedeného projektu, aby to oznámili na Študijnom referáte LF (emailom na adresu: frantisek.adamcik@tuke.sk)


  147. 14. 10. 2008 - Motivačné štipendium za rok 2008
   Žiadame študentov, ktorí spĺňajú kritériá na udelenie motivačného štipendia v zmysle Štipendijného poriadku TUKE (za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu alebo vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti, alebo pri reprezentácii TUKE, fakulty alebo SR v súlade s §3, ods. 2, písm. b) až e) a §7, ods. 3 až 6, aby predložili svoje písomné žiadosti na Študijný referát LF do 17. 10. 2008 do 12.00 hod.
   stipendijny_poriadok_TUKE.pdf (192 kB)


  148. 6. 10. 2008 - SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA ŠTUDENTOV 1. ROČNÍKA - Bakalárske štúdium
   Dňa 28. 10. 2008 sa na Leteckej fakulte uskutoční slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka - DENNEJ formy bakalárskeho štúdia s nasledujúcim harmonogramom:

   Začiatok o 11.30 hod. (študenti - nástup o 11.10 hod.)
   študijná skupina 721 denné štúdium (Bc ŠP Riadenie leteckej dopravy)

   Začiatok o 14.00 hod. (študenti - nástup o 13.40 hod.)
   študijná skupina 719 denné štúdium (Bc ŠP Profesionálny pilot)
   študijná skupina 722 denné štúdium (Bc ŠP Pracovník riadenia letovej prevádzky)
   študijná skupina 725 denné štúdium (Bc ŠP Prevádzka letísk)
   študijná skupina 704 denné štúdium (Bc ŠP Prevádzka lietadiel)
   študijná skupina 708 denné štúdium (Bc ŠP Avionické systémy)

   Akademická slávnosť sa uskutoční v kinosále Klubu OVŠL (Rampová 7 - hlavný vchod do objektu - vpravo).
   Žiadame študentov o dodržanie uvedených časov nástupu a o primerané spoločenské oblečenie.


  149. 24. 9. 2008 - Preukazy ISIC
   Preukazy ISIC a lokálne preukazy pre externé štúdium je možné si vyzdvihnúť na Študijnom referáte LF TUKE v čase úradných hodín.
   pondelok
   09.00 – 12.00 hod.
   -
   utorok
   09.00 – 12.00 hod.
   -
   streda
   09.00 – 12.00 hod.
   13.00 – 15.00 hod.
   štvrtok
   -
   -
   piatok
   09.00 – 12.00 hod.
   -


  150. 12. 9. 2008 - Informácia k predmetu Telesná výchova na LF TUKE
   Študenti odboru profesionálny pilot 3-719-1 a 3-719-2 absolvujú špeciálnu telesnú výchovu lietajúceho personálu podľa zadania KTV TUKE, garant predmetu Mgr. Rastislav Lipták.
   Informačné stretnutie k predmetu je vždy na prvej hodine podľa rozvrhu na Vysokoškolskej č.4 na Katedre telesnej výchovy TUKE.
   Povinná TV - 3-722-1, 3-722-2 a 5. ročník (všetky odbory) - zápis predmetu prebieha cez informačný systém. Zápis je možný od 15.9. 2008. Študenti s povinnou TV sú povinní si zapísať jeden z ponúkaných športov prípadne zimný kurz v zimnom semestri AR 2008/2009 a absolvovať ho v plnom rozsahu podľa požiadaviek KTV TUKE.
   Výberová TV - študenti s výberovou TV si môžu zapísať predmet a absolvovať ho v ZS AR 2008/2009.

   Všetky informácie ohľadom predmetu Telesná výchova sa nachádzajú na webovej stránke KTV http://www.tuke.sk/ktv/ (aktuality, turnaje, akcie pre študentov a zamestnancov, zmeny, rozvrh a pod.)

   Mgr. Rastislav Lipták
   Odborný asistent KTV TU KE
   Vysokoškolská 4
   Košice


  151. 11. 9. 2008 - Doplnkové voľby do akademického senátu LF TUKE
   Akademický senát Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje doplnkové voľby do volebnej časti č. 9 - študenti externého štúdia.
   Voľby sa uskutočnia na Leteckej fakulte TUKE v stredu 1. októbra 2008 v budove č. 14 od 8.00 hod. do 15.00 hod.
   Volieb sa zúčastnia študenti externého štúdia:
   2 - 821 - 1 E
   2 - 821 - 2 E
   3 - 721 - 1 E
   3 - 721 - 2 E
   3 - 721 - 3 E
   3 - 725 - 1 E
   5 - 400 - 5 E
   Návrhy na kandidáta za člena Akademického senátu a písomný súhlas kandidáta je potrebné odovzdať písomne predsedníčke AS LF TUKE 24.9.2008 do 14.00 hod.

   PhDr. Anna Čekanová
   Predsedníčka AS LF TUKE


  152. 30. 7. 2008 - Nový študijný poriadok TUKE
   S účinnosťou od 14. 7. 2008 platí nový Študijný poriadok TUKE. (672 kB)


  153. 9. 7. 2008 - Výsledky prijímacieho konania na inžinierske štúdium na Leteckej fakulte v AR 2008/2009

   Výsledky prijímacieho konania na štúdium inžinierskeho študijného programu sú zverejnené formou evidenčných čísiel jednotlivých uchádzačov.
   V zmysle §58 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §9 a §10 Poriadku prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach, všetci uchádzači dostanú Rozhodnutie dekana o prijatí/neprijatí na štúdium na Leteckej fakulte listom do vlastných rúk, so zodpovedajúcim odôvodnením a poučením, najneskôr do 25. 7. 2008. Náhradné doručenie rozhodnutí (§14 Poriadku prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach) sa vykoná formou zverejnenia zoznamu adresátov rozhodnutí vrátených poštou, na úradnej výveske Leteckej fakulty na dobu 15 dní.

   Prijatí uchádzači na bakalárske študijné programy sú povinní podať informáciu, či sa zapíšu na štúdium najneskôr do 8. 8. 2008 (písomne - návratkou, ktorú dostanú spolu s rozhodnutím o prijatí), inak im zaniká právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu.

   vysledky_prijimacieho_konania_ing_2008_9.html


  154. 7. 7. 2008 - Harmonogram štúdia v AR 2008/2009
   Bližšie informácie k harmonogramu štúdia v akademickom roku 2008/2009 nájdete v "harmonogram_studia_20089.pdf" (47 kB)


  155. 3. 7. 2008 - Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov
   Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do funkcií:

   - 1 profesor v študijnom odbore Manažment
   - 2 odborných asistentov v študijnom odbore Doprava
   - 5 odborných asistentov v študijnom odbore Manažment
   - 2 odborných asistentov v študijnom odbore Matematika
   - 1 odborný asistent v študijnom odbore Informatika

   Predpokladaný termín nástupu: 1. 10. 2008
   Uzávierka výberového konania je: 22. 7. 2008
   Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie: osobný dotazník, overené kópie dokladov o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, profesijný životopis, prehľad odbornej praxe a zoznam publikačnej činnosti.
   Prihlášky do výberového konania zasielajte na adresu: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Personálny referát, Rampová 7, 041 21 Košice
   Bližšie informácie nájdete v: vk_oktober08.doc (585 kB)


  156. 24. 6. 2008 - Výsledky prijímacieho konania na bakalárske štúdium na Leteckej fakulte v AR 2008/2009

   Výsledky prijímacieho konania na štúdium bakalárskych študijných programov sú zverejnené formou evidenčných čísel jednotlivých uchádzačov.
   V zmysle §58 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §9 a §10 Poriadku prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach, všetci uchádzači dostanú Rozhodnutie dekana o prijatí/neprijatí na štúdium na Leteckej fakulte listom do vlastných rúk, so zodpovedajúcim odôvodnením a poučením, najneskôr do 21. 7. 2008. Náhradné doručenie rozhodnutí (§14 Poriadku prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach) sa vykoná formou zverejnenia zoznamu adresátov rozhodnutí vrátených poštou, na úradnej výveske Leteckej fakulty na dobu 15 dní.

   Prijatí uchádzači na bakalárske študijné programy sú povinní podať informáciu, či sa zapíšu na štúdium najneskôr do 25. 7. 2008 (písomne - návratkou, ktorú dostanú spolu s rozhodnutím o prijatí), ináč im zaniká právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a fakulta, môže ponúknuť miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

   vysledky_prijimacieho_konania_bc_2008_9.html


  157. 18. 6. 2008 - Promócie absolventov bakalárskeho štúdia 2008
   Dňa 11.7. 2008 sa uskutočnia v Štátnom divadle Košice slávnostné promócie absolventov bakalárskeho štúdia AR 2007/2008.
   Ich organizácia sa uskutoční podľa nasledujúceho harmonogramu: promocie_Bc_studium_zoznamy_2008.pdf (79 kB)


  158. 11. 6. 2008 - Zápisy študentov Leteckej fakulty v akademickom roku 2008/2009
   Zápisy študentov Leteckej fakulty sa uskutočnia v aule LF UB 504 (učený blok v areáli LF – Rampová 7) so začiatkom vždy od 8.00 hod, s rozdelením po študijných skupinách (študijných programoch) podľa nasledujúceho harmonogramu:

   TERMÍN ROČNÍK ŠTÚDIUM ŠTUDIJNÝ PROGRAM
   27. 8. 2008 1. ročník Bc - denné 721 - Riadenie leteckej dopravy
   28. 8. 2008 1. ročník Bc - denné 721 - Riadenie leteckej dopravy
   719 - Profesionálny pilot
   722 - Pracovník RLP
   704 - Prevádzka lietadiel
   708 - Avionické systémy
   3. 9. 2008 1. ročník Ing - denné 821 - Riadenie leteckej dopravy
   804 - Prevádzka lietadiel
   808 - Avionické systémy
   4. 9. 2008 1. ročník Bc - denné 725 - Prevádzka letísk
   4. 9. 2008 1. ročník Bc - externé 721 - Riadenie leteckej dopravy
   725 - Prevádzka letísk
   5. 9. 2008 1. ročník Ing - externé 821 - Riadenie leteckej dopravy
   9. 9. 2008 5. ročník Ing - denné 400 - Riadenie, prevádzka a automatizácia v letectve
   409 - Riadenie letovej prevádzky
   430 - Prevádzka, údržba a opravy lietadiel a LM
   434 - Rádiové a rádiotechnické systémy lietadiel
   9. 9. 2008 5. ročník Ing - externé 400 - Riadenie, prevádzka a automatizácia v letectve
   9. 9. 2008 2. ročník Ing - externé 821 - Riadenie leteckej dopravy
   10. 9. 2008 3. ročník Bc - denné 721 - Riadenie leteckej dopravy
   11. 9. 2008 2. ročník Bc - denné 721 - Riadenie leteckej dopravy
   12. 9. 2008 2. - 3. ročník Bc - denné 719 - Profesionálny pilot
   722 - Pracovník RLP
   704 - Prevádzka lietadiel
   708 - Avionické systémy
   17. 9. 2008 3. ročník Bc - externé 721 - Riadenie leteckej dopravy
   18. 9. 2008 2. ročník Bc - externé 721 - Riadenie leteckej dopravy

   Viac informácií k zápisom študentov a poplatkov spojených so štúdiom nájdete v Harmonogram_zapisov_20089_prehlad.pdf (162 kB)


  159. 29. 5. 2008 - Úhrada školného v akademickom roku 2008/2009
   V súlade s § 92, ods. 6 zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je študent verejnej vysokej školy, teda aj Technickej univerzity v Košiciach, povinný uhradiť vysokej škole ročné školné za každý ďalší rok štúdia, ak študuje študijný program dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia. Do štandardnej dĺžky štúdia sa podľa § 113a, ods. 8 cit. zákona počíta aj ustanovená dĺžka štúdia podľa predchádzajúcich predpisov.

   Výška školného bola schválená uzneseniami Akademického senátu TUKE číslo 37/2007 zo dňa 10.12.2007 a číslo 4/2008 zo dňa 3.3.2008, ktoré boli následne spracované v Príkaze rektora č. 1/2008 a je zverejnená na http://www.astu.tuke.sk.

   V zmysle § 12, ods. 6 Štatútu TUKE sú študenti, ktorým bola zaslaná výzva na úhradu školného povinní uhradiť stanovené ročné školné v termíne do 24.8.2008 - pred zápisom na akademický rok 2008/2009 a pri zápise predložiť doklad o zaplatení.

   V súlade s § 92, ods. 16 cit. zákona o vysokých školách a § 12, ods. 8 Štatútu TUKE rektor univerzity môže na základe písomnej žiadosti študenta doloženej príslušnými dokladmi a vyjadrením dekana fakulty školné znížiť, odpustiť alebo odložiť termín jeho splatnosti z dôvodov uvedených v spomínaných ustanoveniach zákona a štatútu.

   Formuláre žiadosti sa nachádzajú na Študijnom referáte fakulty.
   formulár - SKOLNE_ZIADOST_2008.pdf (128 kB)

   Termín pre podanie žiadosti je najneskôr do 8 dní od doručenia výzvy na úhradu školného.


  160. 28. 5. 2008 - Harmonogram štátnych skúšok v AR 2007/2008 - BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
   V zmysle § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (po novelizácii zákonom č. 363/2007 Z.z.) a študijných plánov zodpovedajúcich študijných programov, v dňoch 16.6. až 25.6. 2008 sa uskutočnia na Leteckej fakulte štátne skúšky študentov denného a externého bakalárskeho štúdia.
   Detailný časový harmonogram štátnych skúšok s menovitým poradím študentov bude zverejnený na úradných výveskách a webových stránkach katedier najneskôr 10 dní pred konaním štátnych skúšok. Podrobnejšie pokyny k organizácii štátnych skúšok sú v kompetencii zodpovedajúcich katedier, na ktorých sa štátne skúšky konajú.
   Štátne skúšky na Leteckej fakulte sa začnú spoločným nástupom študentov a skúšobných komisií dňa 16. 6. 2008 o 9.00 hod v aule UB-504 na učebnom bloku Leteckej fakulty.
   SZS_Bc_harmonogram_web.doc (92 kB)


  161. 22. 5. 2008 - Výberové konanie
   Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa do funkcie docent:

   Katedra aerodynamiky a simulácií
   - 1 docent v študijnom odbore Fyzika kondenzovaných látok a akustika

   Prihlášky do výberového konania zasielajte na adresu:
   Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, personálny referát, Rampová 7, 041 21 Košice.
   Uzávierka výberového konania je: 6. 6. 2008
   Viac informácií k výberovému konaniu nájdete tu. (výberové_konanie.doc) (567 kB)


  162. 21. 5. 2008 - Oznam KMLP pre študentov končiaceho štúdia - inžinier
   Pokyny pre spracovanie obhajoby záverečnej práce pri štátnych záverečných skúškach:
   - obhajobu spracovať v programe MS Power Point, verzia 2003 v dĺžke trvania do 10 minút
   - po obhajobe vlastnej záverečnej práce počítať s časom na otázky komisie a zodpovedať otázky vedúceho a recenzenta (odpovede na otázky vedúceho a recenzenta spracovať tiež v Power Pointe)
   - obhajobu priniesť v deň konania ŠZS pred ich zahájením na USB kľúči alebo CD médiu a prekopírovať do PC v miestnosti ŠZS.


  163. 19. 5. 2008 - Všeobecné právo - výsledky zápočtových písomiek
   Výsledky zápočtových písomiek pre 1. ročník denné štúdium 1 - 6 skupina si môžete pozrieť tu (33 kB).
   Podmienky udelenia klasifikovaného zápočtu.doc (28 kB)


  164. 11. 5. 2008 - Harmonogram štátnych skúšok v AR 2007/2008 - INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
   V dňoch 26.5. až 30.5. 2008 sa uskutočnia na Leteckej fakulte štátne skúšky študentov denného a externého inžinierskeho štúdia.
   Detailný časový harmonogram štátnych skúšok s menovitým poradím študentov bude zverejnený na úradných výveskách a webových stránkach katedier najneskôr 10 dní pred konaním štátnych skúšok.
   Podrobnejšie pokyny k organizácii štátnych skúšok sú v kompetencii zodpovedajúcich katedier, na ktorých sa štátne skúšky konajú.
   Štátne skúšky na Leteckej fakulte sa začnú spoločným nástupom študentov a skúšobných komisií dňa 26. 5. 2008 o 9.00 hod v aule UB-504 na učebnom bloku Leteckej fakulty.
   SZS_ING_harmonogram_web.doc (94 kB)


  165. 6. 5. 2008 - Oznam pre študentov – štipendiá za vynikajúce študijné výsledky v AR 2006/2007
   Štipendiá za vynikajúce študijné výsledky v akademickom roku 2006/2007, t.j. podľa váženého študijného priemeru, boli priznané v zmysle Štipendijného poriadku TUKE nasledujúcim študentom Leteckej fakulty: zoznam (76 kB)
   Žiadame uvedených študentov, aby sa čo najskôr dostavili (počas úradných hodín!) na Študijný referát Leteckej fakulty, kde im budú odovzdané rozhodnutia o priznaní štipendia. Súčasne bude potrebné prekontrolovať číslo bankového účtu, keďže štipendium bude vyplatené formou splátky na osobný účet študenta.


  166. 17. 4. 2008 - Ukončenie štúdia v AR 2007/08 finálnych ročníkov BC a ING štúdia
   Ukončenie štúdia študentov finálnych ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia prebehne v zmysle § 65 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (po novelizácii zákonom č. 363/2007 Z.z.), Študijného poriadku TUKE a Organizačnej smernice TUKE Vzdelávanie OS/TUKE/H1/01.
   Pri ukončení štúdia je študent povinný vyrovnať si všetky svoje podlžnosti voči fakulte a jej pracoviskám, študentskému domovu, univerzitnej knižnici a pod.
   Po ich vyrovnaní je študent povinný, po predložení potvrdenia o vyrovnaní podlžností absolventa, (44 kB)
   osobne si prevziať na Študijnom referáte LF TUKE doklady, ktoré fakulta vydáva pri ukončení štúdia (index, vysvedčenie o štátnej skúške, potvrdenie o vykonaných skúškach, potvrdenie o návšteve školy).

   Termíny odovzdávania dokumentov na Študijnom referáte LF TUKE:
   absolventi inžinierskeho štúdia 12. 6. 2008 8.00 - 11.00 hod.
   absolventi bakalárskeho štúdia - denné štúdium 9. 7. 2008 8.00 - 12.00 hod.
   absolventi bakalárskeho štúdia - externé štúdium 10. 7. 2008 8.00 - 11.00 hod.

   Študenti bakalárskeho štúdia pri odovzdávaní indexov na Študijnom referáte (do 16.5.2008) záväzne potvrdia svoju účasť na slávnostnej promócii. V prípade záujmu o slovensko-anglickú verziu Dodatku k diplomu (o vystavenie je potrebné požiadať písomne) je schválený poplatok spojený so štúdiom vo výške 800.- Sk.

   Organizácia opravných termínov štátnych skúšok prebehne v zmysle Študijného poriadku TUKE.
   Potvrdenie o vyrovnaní podlžností absolventa - formulár (44 kB)


  167. 17. 4. 2008 - Zmena termínu pre podávanie prihlášok na inžinierske štúdium v AR 2008/09
   V zmysle pokynu dekana 1/2008 LF TUKE, mení sa termín uzávierky prihlášok pre študentov Leteckej fakulty TUKE na inžinierske štúdium v akademickom roku 2008/09 z pôvodného termínu 31.5.2008 na 30.6.2008.
   Súčasťou prihlášky je životopis, ústrižok o uhradení administratívneho poplatku vo výške 700.-Sk
   na číslo účtu 7 000 20 16 21 / 8180,
   Variabilný symbol 55903,
   Konštantný symbol 0308.
   Od absolventov bakalárskeho štúdia LF TUKE sa nevyžaduje doloženie výpisu o úspešnom absolvovaní predmetov, overených fotokópií vysvedčenia a diplomu.


  168. 17. 3. 2008 - Harmonogram slávnostných promócií 2008
   Organizácia slávnostných promócií pre všetkých úspešných absolventov štúdia v AR 2007/2008 bude prebiehať podľa nasledujúceho harmonogramu: promocie_2008_harmonogram.pdf (80 kB)


  169. 17. 3. 2008 - Oznam pre študentov - dekanské voľno
   Dekan Leteckej fakulty TUKE vyhlasuje na deň 25.3.2008 (utorok) dekanské voľno.


  170. 14. 3. 2008 - Oznam pre študentov - zmena rozvrhu hodín v mesiaci máj 2008
   Oznamujeme, že v súvislosti s voľnými dňami 1. 5. a 8. 5. 2008 (štátne sviatky) dochádza k nasledujúcej zmene v rozvrhu hodín: dňa 7. 5. 2008 (streda) bude prebiehať výučba ako vo štvrtok.


  171. 4. 3. 2008 - Oznam pre študentov Leteckej fakulty - končiace ročníky v AR 2007/2008
   Študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2.(5.) ročníka inžinierskeho štúdia sú povinní po spracovaní svojej záverečnej práce zaregistrovať ju v IS ETD TUKE s dôsledným dodržaním nasledujúcich termínov...
   etd_harmonogram_08_v2LF_titl.pdf (210 kB)
   Keďže v tomto AR bude končiť na TUKE cca 4300 študentov, bude si to vyžadovať mimoriadne kapacitné nároky na zber ETD v Univerzitnej knižnici a dobrú vzájomnú spoluprácu.
   Všetky informácie k tvorbe, konverzii a registrácii záverečnej práce sú dostupné na stránke: www.etd.sk/tuke


  172. 29. 2. 2008 - Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do funkcie profesor
   Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do funkcie profesor:

   študijný odbor Doprava
   1 miesto s predpokladaným termínom nástupu máj 2008
   študijný odbor Doprava alebo Manažment
   1 miesto s predpokladaným termínom nástupu jún 2008

   Výberové konanie na obsadenie funkcií a pracovných miest vysokoškolských učiteľov sa v zmysle zákona č.131/2002 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov riadi vnútorným predpisom Technickej univerzity v Košiciach „Zásady výberového konania na obsadzovanie miest a funkcií na TU v Košiciach“.

   Všeobecné kritériá pre obsadzovanie funkcií a zároveň pracovných miest profesorov:
   - funkcia profesora sa viaže na študijný odbor, v ktorom sa udeľujú vedecko- pedagogické tituly profesor definované v § 75 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách,
   - nutným kvalifikačným predpokladom na zaradenie na funkciu profesora je vedecko-pedagogický titul profesor, resp. docent,
   - nutnou podmienkou na zaradenie na pracovné miesto profesora je preukázateľné plnenie pracovných povinností definovaných v § 75 ods. 4 citovaného zákona.

   Konkrétne podmienky a kvalifikačné požiadavky na obsadenie funkčných miest profesorov na LF TU
   - splnenie kritérií schválených Vedeckou radou Technickej univerzity v Košiciach (www.tuke.sk/lf),
   - vysokoškolské vzdelanie v danom, alebo príbuznom odbore,
   - získaný vedecko – pedagogický titul profesor alebo docent,
   - aktívna vedecká a publikačná činnosť, riešenie grantových a rezortných vedeckých úloh,
   - tvorba a garantovanie študijných programov,
   - úspešné vedenie doktorandov,
   - minimálne 10 rokov pedagogickej praxe,
   - aktívna znalosť cudzieho jazyka,
   - morálna bezúhonnosť.

   Uzávierka výberového konania je: 20. 3. 2008

   Prihlášku do výberového konania doloženú osobným dotazníkom, overenými kópiami dokladov o vzdelaní, výpisom z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), profesijným životopisom, zoznamom publikačnej činnosti a prehľadom o odbornej praxi zasielajte na adresu:
   Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Košiciach, Rampová 7, 041 21 Košice.

   doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
   dekan
   Platné kritériá schválené vo VR TU v Košiciach 15. 10. 2004


  173. 28. 2. 2008 - Rozšírené zasadnutie Akademického senátu Leteckej fakulty
   Rozšírené zasadnutie Akademického senátu Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach sa uskutoční 4. marca 2008 t.j. utorok o 13:30 hod. v učebni č. 108 v budove Akademickej knižnice Leteckej fakulty.

   Program:
   1.Otvorenie
   2.Výročná správa o činnosti Leteckej fakulty
   3.Výročná správa o hospodárskej činnosti LF
   4.Správa o činnosti AS LF
   5.Rôzne


  174. 20. 2. 2008 - Vykonávanie skúšok za ZS AR 2007/2008
   Dekan Leteckej fakulty povoľuje vykonávanie skúšok za zimný semester AR 2007/2008 (v dennej aj externej forme štúdia) do 29.2.2008.
   Zápis do IS Študent a skúšobné správy je potrebné uzatvoriť do 5.3.2008 (do 12.00 hod).


  175. 18. 2. 2008 - Zápis predmetu TV v LS 2007/2008
   Zápis predmetu TV v LS 2007/2008 prebieha priebežne v 1. a 2. týždni LS 2007/2008.
   Študijná skupina 722-1 a 722-2 ročník povinná TV si v LS 2007/2008 zapisuje predmet TV cez IS Student a vyberá si z ponuky športov KTV.
   Zmena v rozvrhu pre št. skupiny 719-1 a 719-2 Špeciálna TV lietajúceho personálu.
   Študijná skupina 719-1 pôvodný stav štvrtok 14.00 - 15.30 zmena na utorok 9.00 - 10.30 hod telocvičňa Boženy Nemcovej.
   Študijná skupina 719-2 pôvodný stav pondelok 14.00 - 15.30 zmena posun na 13.30 - 15.00 hod. telocvičňa Watsonova.
   Mgr. Rastislav Lipták


  176. 30. 1. 2008 - Obchodné a správne právo - opravný termín
   Opravný termín z predmetov obchodné a správne právo pre všetky formy štúdia bude 5. 2. 2008 o 9.00 hod. v učebni č.121.


  177. 10. 1. 2008 - prijímacie konanie na 3. stupeň vysokoškolského štúdia
   Technická univerzita v Košiciach oznamuje termín prijímacieho konania na 3. stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium v dennej forme) na Leteckej fakulte v akademickom roku 2007/2008:

   Zoznam študijných programov doktorandského štúdia:
   - prevádzka lietadiel v študijnom odbore 5.2.4. Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá, trojročné štúdium
   - letecké a priemyselné elektronické systémy v študijnom odbore 5.2.13 Elektronika, trojročné štúdium

   Podmienky prijatia: ukončené vysokoškolské štúdium 2. stupňa
   Doklady k prihláške: životopis, kópia diplomu overená notárom, súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác, odborné posudky o týchto prácach, ak boli vypracované a súpis výsledkov odbornej činnosti.
   Prihlášky: na dekanáte Leteckej fakulty
   Témy DDP: k nahliadnutiu na referáte pre vedu, výskum a zahraničné styky ( 0918 717 404 )
   Každý záujemca bude na pohovor pozvaný písomne.
   Súčasťou prijímacieho pohovoru bude overenie odborných jazykových znalostí z anglického jazyka.
   Miesto podania prihlášky: Dekanát Leteckej fakulty, Referát pre vedu, výskum a zahraničné styky, Rampová 7, 041 21 Košice
   Lehota na podanie prihlášky: do 31. 1. 2008
   Termín a miesto prijímacích pohovorov: 12. 2. 2008 o 10.00 zasadačka dekanátu, Rampová 7, 041 21 Košice
   Telefón: 055 / 6333968, 0918717404
   Začiatok štúdia: 1. 3. 2008
   Ukončenie štúdia: 28. 2. 2011


  178. 9. 1. 2008 - Anglický jazyk - študenti PhDr. Saulichovej
   2. ročník - denné a externé štúdium
   3. ročník - denné a externé štúdium
   Zapisovanie zápočtov pre 2. ročníky a termíny opravných KZ pre 3. ročník je v dňoch:
   8.1., 10.1., 17.1., 22.1., 24.1. a 29.1 od 9.30 do 13.00 hod. na LF.
   Okrem uvedených termínov sa zapisovanie, či oprava KZ (poprípade písanie testu) neuskutoční.


  179. 19. 12. 2007 - Školné a poplatky spojené so štúdiom na TUKE v AR 2008/2009
   Akademický senát Technickej univerzity v Košiciach schválil školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2008/2009:
   (uznesenie č. 37/2007 AS TUKE zo dňa 10.12.2007) (133 kB)


  180. 13. 12. 2007 - Mimoriadne štipendiá v AR 2007/2008
   Vedenie TUKE priznalo mimoriadne štipendiá v akademickom roku 2007/2008 nasledujúcim študentom Leteckej fakulty:
   zoznam (33 kB)

   Mimoriadne štipendiá boli priznané uvedeným študentom za vynikajúce výsledky podľa § 96 ods. 9 Zákona o vysokých školách.
   Žiadame uvedených študentov, aby sa dostavili čo najskôr na Študijný referát Leteckej fakulty a nahlásili číslo účtu, na ktorý bude štipendium poukázané.


  181. 28. 11. 2007 - Štipendiá za vynikajúce študijné výsledky v AR 2006/2007
   Štipendiá za vynikajúce študijné výsledky v akademickom roku 2006/2007, t.j. podľa váženého študijného priemeru,
   boli priznané v zmysle pravidiel pre priznanie štipendia (664 kB)
   nasledujúcim študentom Leteckej fakulty: zoznam (84 kB)

   Žiadame uvedených študentov, aby sa dostavili dňa 5. 12. 2007 o 13.10 do posluchárne č. 70 (budova č. 16), kde im budú odovzdané rozhodnutia o priznaní štipendia. Súčasne bude potrebné nahlásiť číslo bankového účtu, keďže štipendium bude vyplatené formou splátky na osobný účet študenta.
   Účasť uvedených študentov je v ich vlastnom záujme nevyhnutná.


  182. 21. 11. 2007 - výberové konania
   Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konania na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do funkcií: profesor, docent a odborný asistent.
   Viac informácií k výberovému konaniu nájdete tu. (vk_01_2008.doc) (598 kB)

   KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE MIEST PROFESOROV A DOCENTOV
   Podmienkou prihlasovania sa na obsadenie funkcie profesora a funkcie docenta je splnenie kritérií schválených Vedeckou radou TUKE.
   Viac informácií ku kritériám nájdete tu. (vk_konkretne_kriteria.doc) (596 kB)

   Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovného miesta Vedúci Katedry manažmentu leteckej prevádzky. Viac informácií k výberovému konaniu nájdete tu. (vk_kmlp.doc) (575 kB)


  183. 23. 10. 2007 - Rozhodnutie o priznaní/nepriznaní štipendia
   Menovaní študenti /viď zoznam/ (15 kB), nech sa dostavia prevziať rozhodnutia o priznaní/nepriznaní sociálneho štipendia pre AR 2007/2008 na Študijný referát LF TUKE počas úradných hodín!!!


  184. 22. 10. 2007 - Oznam pre študentov - výzva na úhradu školného
   V súlade s ust. §-u 113a, ods. 10 zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je študent vysokej školy (teda aj Technickej univerzity v Košiciach) povinný uhradiť vysokej škole ročné školné za každý rok štúdia, ak študuje študijný program dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka. Do štandardnej dĺžky štúdia sa podľa ust. §-u 113a, ods. 8 cit. zákona počíta aj ustanovená dĺžka štúdia podľa predchádzajúcich predpisov.
   Ďaľšie informácie ... Výzva (70 kB), Žiadosť (formulár) (300 kB), Zoznam Bc (34 kB), Zoznam Ing (34 kB)


  185. 16. 10. 2007 - Publicistická súťaž v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2007
   Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vyhlasuje v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku publicistická súťaž, o ktorej sa mozete dozvedieť viac na... http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1341


  186. 9. 10. 2007 - Turnaj o majstra TU v šachu
   Šachový klub Akademik TU Košice usporiada dňa 18.10.2007 Turnaj o majstra TU v šachu.
   Miesto: Košice, Vysokoškolská 4, KTV
   Termín: 18. 10. 2007
   Prezentácia: 16.00 - 16:30
   Právo účasti: Študenti a zamestnanci TU, členovia šachového oddielu TU
   Systém: Podľa počtu prihlásených
   Prihlášky: Priamo na mieste
   Doba trvania: 16:30 - 21:00
   Vklad: 0 Sk
   Cenový fond: 1 000 Sk
   Občerstvenie: zabezpečené
   Informácie: Roman Juhar, tel. číslo 0949 567052
   Radi privítame všetkých záujemcov o šach z radov študentov a zamestnancov TU, tí lepší môžu reprezentovať TU v súťaži družstiev - v 2.lige alebo v 4.lige.


  187. 5. 10. 2007 - Oznam pre študentov 1.ročníka - ANKETA
   Oznamujeme študentom 1.ročníka, že sa cez IS Študent sprístupnila anketa. Spustiť ju môže každý prvák.
   Anketa je prístupná od 3. 10. 2007 do 1. 11. 2007.
   V prípade nezrovnalostí je kontaktnou osobou Ing. Marta Dupkalová (klapka 5150, e-mail: marta.dupkalova@tuke.sk)


  188. 5. 10. 2007 - Oznam pre študentov Leteckej fakulty – úradná komunikácia cez e-mailovú adresu študenta
   V nasledujúcom období sa predpokladá intenzívnejšia úradná komunikácia so študentmi, pre ktorú už nebude nevyhovovať doteraz využívaná forma oznamov na internetovej stránke Leteckej fakulty.
   Upozorňujeme študentov, aby začali intenzívne kontrolovať/sledovať svoju e-mailovú adresu, automaticky pridelenú ÚVT.
   Adresa má tvar:(osobné číslo študenta)@tuke.sk , heslo je rovnaké, ako pre vstup do IS študent. Uvedený spôsob komunikácie umožní kontrolu doručenia správ, resp. evidenciu úradnej komunikácie.


  189. 4. 10. 2007 - Zapojte sa do študentskej súťaže IYPE
   Dňa 22. decembra 2005 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN rok 2008 za Medzinárodný rok planéty Zem.
   UNESCO spolu s Medzinárodnou úniou vied o Zemi a výkonným sekretariátom pre koordináciu aktivít k Medzinárodnému roku planéty Zem organizuje celosvetovú študentskú súťaž, ktorej propozície nájdete na www.ulib.sk


  190. 2. 10. 2007 - Oznam pre študentov 1. ročníka - Slávnostná imatrikulácia
   Dňa 30. 10. 2007 sa na Leteckej fakulte uskutoční slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka - dennej formy štúdia s nasledujúcim harmonogramom:
   * Začiatok o 11.30 hod. (študenti - nástup o 11.10 hod.)
   - študijná skupina 721 A denné štúdium (Bc ŠP Riadenie leteckej dopravy)
   - študijná skupina 704 denné štúdium (Bc ŠP Prevádzka lietadiel)
   * Začiatok o 14.00 hod (študenti - nástup o 13.40 hod.)
   - študijná skupina 721 B denné štúdium (Bc ŠP Riadenie leteckej dopravy)
   - študijná skupina 719 denné štúdium (Bc ŠP Profesionálny pilot)
   - študijná skupina 722 denné štúdium (Bc ŠP Pracovník riadenia letovej prevádzky)
   - študijná skupina 708 denné štúdium (Bc ŠP Avionické systémy)
   Akademická slávnosť sa bude konať v priestoroch Detašovaného pracoviska VÚ1305 - v kinosále Klubu OVŠL (Rampová 7 - hlavný vchod do objektu -- vpravo).
   Žiadame študentov o dodržanie uvedených časov nástupu a o primerané spoločenské oblečenie.


  191. 27. 9. 2007 - Medzinárodný maratón mieru Košice 2007 - spolupráca študentov
   Letecká fakulta TU v Košiciach, v spolupráci s organizačným výborom MMM v Košiciach, ponúka študentom LF TUKE možnosť stráviť príjemný víkend v neopakovateľnej športovej a spoločenskej atmosfére počas MMM 2007 6. - 7. 10. 2007.
   Hľadáme študentov pre výpomoc v technickej skupine počas príprav MMM 2007, ako aj počas samotných pretekov. Ak máte záujem stráviť jedinečný októbrový víkend s hviezdami atletického neba, môžete sa prihlásiť u odborných asistentov:
   PaedDr. Jozef POHOVEJ - katedra manažmentu leteckej prevádzky, resp. u Mgr. Rastislava Liptáka KTV TUKE.
   e-mail: rastislav.liptak@tuke.sk
   Ďakujeme za podporu.


  192. 27. 9. 2007 - Zápis študentov 2. ročníka na Anglický jazyk
   Zápis predmetu AJ3 pre študentov 2. ročníka sa uskutoční na Učebnom bloku - učebňa č. 101 nasledovne:
   Pondelok ( 1. 10. ) o 11.30 3-721-2 A,B
   Utorok ( 2. 10. ) o 09.45 3-704-2
   Utorok ( 2. 10. ) o 14.00 3-708-2
   Ďalší termín už nebude!!!


  193. 25. 9. 2007 - Oznam pre študentov - spôsob úhrady školného a poplatkov spojených so štúdiom
   Študenti Leteckej fakulty, ktorým vyplýva zo zákona povinnosť uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom môžu tak urobiť:
   - zaplatením danej sumy v pokladni Leteckej fakulty (Dekanát LF - budova č. 11)
   - bankovým prevodom na účet
   - poštovou poukážkou
   Banka: Štátna pokladnica
   Účet: 7 000 20 16 21 / 8180
   Variabilný symbol: 55905


  194. 24. 9. 2007 - Oznam pre študentov Leteckej fakulty
   Od 1. 9. 2007 nadobudol účinnosť zákon č. 363/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Priniesol mnoho zmien, okrem iného aj v § 70 Práva študenta, § 71 Povinnosti študenta a v § 92 Školné a poplatky spojené so štúdiom na verejnej vysokej škole, z ktorých vyplýva aktuálna termínovaná úloha:
   Každý študent Leteckej fakulty, ktorý študuje súbežne v nasledujúcom akademickom roku dva alebo viac študijných programov v tom istom stupni na TUKE, je povinný do 30. septembra 2007 toto písomne oznámiť (Oznámenie o súbežnom štúdiu) na Študijný referát Leteckej fakulty s uvedením rozhodnutia, v ktorom z týchto študijných programov bude v nasledujúcom akademickom roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok.

   Výpis zodpovedajúcich paragrafov zo zákona č. 363/2007
   V zmysle § 71 ods. 3 písm. e) je každý študent povinný: „ ... do 30. septembra písomne oznámiť fakulte rozhodnutie podľa § 70 ods. 1 písm. k)“.
   § 70 ods. 1 písm. k): študent má právo, ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5, rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok.
   § 92 ods. 5: Študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni, je povinný uhradiť ročné školné v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium v príslušnom akademickom roku. Študent, ktorý sa opätovne zapíše na štúdium ďalšieho študijného programu v príslušnom stupni po prerušení (§ 69 ods. 1), je povinný uhradiť verejnej vysokej škole pomernú časť z ročného školného v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov zostávajúcich do konca príslušného akademického roka po jeho opätovnom zapísaní.
   V zmysle § 113a, ods. 10: Študent je povinný uhradiť verejnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole určené ročné školné za každý ďalší rok štúdia, ak študuje študijný program dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia. V celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium študijného programu príslušného stupňa. Ak ide o študenta zapísaného v jednom akademickom roku súbežne na štúdium viacerých študijných programov príslušného stupňa, zohľadňuje sa štúdium každého študijného programu v celkovej dobe štúdia osobitne. Ak bol študent zapísaný len v časti akademického roka, na účely tohto odseku sa považuje za zapísaného počas celého akademického roka. Doba štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 sa zohľadňuje v celkovej dobe štúdia v študijných programoch prvého stupňa. Doba štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 presahujúca tri roky sa zohľadňuje v celkovej dobe štúdia v študijných programoch druhého stupňa. Ak ide o študentov študijných programov podľa § 53 ods. 3, v celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje aj doba, počas ktorej boli zapísaní na štúdium študijných programov prvého stupňa a študijných programov druhého stupňa.


  195. 20. 9. 2007 - Oznam pre uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov v AR 2008/2009
   V zmysle §57, ods. 5 zákona 363/2007 Z.z., základné informácie k prijímaciemu konaniu na štúdium bakalárskych študijných programov na Leteckej fakulte v akademickom roku 2008/2009 nájdete tu...


  196. 19. 9. 2007 - Zaradenie učebných skupín a informácie k vyučovaniu
   Zaradenie učebných skupín do rozvrhu KTV:
   719 - 1 ročník telocvičňa ul. B. Nemcovej - piatok 7.30 - 9.00 hod.
   722 - 2 ročník telocvičňa ul. B. Nemcovej - štvrtok 9.00 - 10.30 hod.
   719 - 2 ročník telocvičňa ul. Vysokoškolská 4 - utorok 13.30 - 15.00 hod.
   722 - 1 ročník telocvičňa ul. Vysokoškolská 4 - piatok 12.00 - 13.30 hod.
   409 - 4,5 ročník telocvičňa ul. Vysokoškolská 4 - streda 13.30 - 15.00 hod.
   Študenti z menovaných skupín si NEZAPISUJÚ predmet TV cez IS Student!!!

   Informácie k vyučovaniu telesnej výchovy na KTV TUKE v ZS 2007/2008:
   Študenti ostatných skupín LF TUKE si zapisujú TV prostredníctvom IS Student, ktorý je k dispozícii 1 týždeň pred začiatkom semestra a 2 týždne po začiatku semestra.
   Oslobodení od TV - donesú potvrdenie od odborného lekára (nie od všeobecného lekára) o oslobodení od TV do 28.9. 2007 garantovi TV pre LF TUKE Mgr. Rastislavovi LIPTÁKOVI
   V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte garanta TV pre LF Mgr. Rastislava Liptáka e-mailom: rastislav.liptak@tuke.skACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster