Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Dôležité web-odkazy
VEDA-VÝSKUMEvidencia publikačnej činnosti TUKE
Digitálna knižnica TUKE

Databázy publikácií a citácií :
MŠ SR - Veda a technika
Portál VŠ
Akreditačná komisia
Užitočné odkazy v oblasti vedy a techniky
Centrálny informačný portál VaT v SR
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity SOVVA
Centrum vedecko-technických informácií SR
Vyhľadávací portál pre vedu a výskumMedzinárodné organizácie:
International Civil Aviation Organization (ICAO)
European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities (ENCASIA)
European Civil Aviation Conference (ECAC)
European Aviation Safety Agency (EASA)
Eurocontrol
Portál Európskej Únie (EU)
Slovenská Federácia Ultraľahkého Lietania
Letecká Amatérska Asociácia
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster