Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Sekretariát dekana:

Mgr. Martina MELNÍKOVÁ
asistentka dekana

+421 55 602 6102
martina.melnikova@tuke.skhoreŠtudijný referát

Kamila ONDOVÁ
vedúca
+421 55 602 6115
kamila.ondova@tuke.sk
studijne.lf@tuke.sk
Ing. Monika BANIK
referent
+421 55 602 6109
monika.banik@tuke.sk

Stránkové hodiny

Pondelok 9:00 - 11:00                13:00 - 14:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 12:00                13:00 - 15:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok9:00 - 12:00


horeReferát pre vedu a výskum


Ing. Jarmila LECHOVÁ, PhD.
Referent pre projekty a zahraničie
+421 55 602 6108
jarmila.lechova@tuke.sk
rvvz.lf@tuke.sk
Ing. Ivan GALLO
referent pre vedu, výskum štúdium III. stupňa
+421 55 602 6106
ivan.gallo@tuke.sk


horePersonálny referát

Ing. Viera JACHYMEC FOĽKOVÁ
referent personálnej činnosti
+421 55 602 6105
viera.jachymec.folkova@tuke.sk
pr.lf@tuke.sk


horeReferát pre rozvoj a propagáciu

Zdenka ŠUTÁKOVÁ
referent pre rozvoj a propagáciu
+421 55 602 6124
+421 918 949 889
zdenka.sutakova@tuke.sk


horeEkonomický referát

  Ekonomický referát fr.lf@tuke.sk
Ing. Mária MELNÍKOVÁ
referent fakturácií a verejného obstarávania
+421 55 602 6112
+421 918 717 400
maria.melnikova@tuke.sk
Jarmila MUCHOVÁ
referent pokladne, majetku a pracovných ciest
+421 55 602 6113
jarmila.muchova@tuke.sk

P o k l a d n i č n é     h o d i n y
Pondelok8:00 - 10:00     13:00 - 14:00-
Utorok8:00 - 10:00     13:00 - 14:00-
Streda8:00 - 10:00     13:00 - 14:00-
Štvrtok8:00 - 10:00     13:00 - 14:00-
Piatok8:00 - 10:00     13:00 - 14:00-


horePrevádzkový referát

Ing. Ján BODNÁR
vedúci
+421 918 717 407
jan.bodnar.2@tuke.sk
Ing. Oto MALENČÍK
Správca IKT
+421 918 717 453; +421 55 602 6110
oto.malencik@tuke.sk
  Ján BODNÁR
Zámočník , vodič
+421 918 717 407
jan.bodnar@tuke.sk
  Róbert HORVÁTH
Záhradník, murár
  Jozef MATEJ
maliar - natierač


hore


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster