mais KAS KA KLI KLP KLTP KMLP

 

mais posta Facebook Študentský domov R7 mais mais

 
 

  • Zabezpečuje výučbu predmetu aerodynamika, so zameraním na mechaniku plynov, aerodynamiku krídla, mechaniku letu ( ustálené a neustálené režimy letu ), letové vlastnosti lietadiel ( stabilita a riaditeľnosť ), aerodynamika vysokých rýchlostí, experimentálna letecká aerodynamika, predmetu základy letu, pre odbornosť pilot letúňov a vrtuľníkov, so zameraním na základné zákony mechaniky plynov, aerodynamiku krídla ( nosného rotora ), mechanika letu ( základné režimy letu letúňa, resp. vrtuľníka), letové vlastnosti ( stabilita a riaditeľnosť letúňa a vrtulníka ), aerodynamika vysokých rýchlostí. Ďalej zabezpečuje výučbu predmetu matematika, fyzika, informatika, počítačová technika a programovanie so zameraním na matematickú analýzu, lineárnu algebru, analytickú geometriu, numerickú matematiku, diskrétnu matematiku, teóriu pravdepodobnosti a matematickú štatistiku, operačnú analýzu, databázové informačné systémy, počítačové siete, manažérsku informatiku.
  • Zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých študijných programoch, v dennej aj externej forme štúdia, v predmetoch vo vyššie uvedenom bode.
  • Vykonáva vedecko - výskumnú činnosť v letectve najmä so zameraním na: bezpilotné lietajúce prostriedky, experimentálnu aerodynamiku, využitie simulačných technológií pri príprave leteckého personálu a pracovníkov krízového manažmentu, magnetické vlastnosti vybraných nanokryštalických zliatin na báze železa, skúmanie fyzikálnych vlastností systémov s jemnými magnetickými časticami, problematiku obyčajných a parciálnych diferenciálnych rovníc z hľadiska využitia numerických metód, problémy operačnej analýzy, riešenie optimalizačných problémov prostredníctvom teórie grafov, kombinatorické štruktúry a teória hypergrafov, niektoré problémy z didaktiky vyučovaných predmetov.
KAS (181K)

Kontakty:

Katedra aerodynamiky a simulácií Tel.: +421 55 602 6132
E-mail: kas.lf@tuke.sk
RNDr. Kristína BUDAJOVÁ, PhD. - www
Vedúci katedry
Tel.: +421 55 602 6127
E-mail: kristina.budajova@tuke.sk
Zuzana NIŽNÍKOVÁ
Sekretariát
Tel.: +421 55 602 6132
E-mail: zuzana.niznikova@tuke.sk
doc. RNDr. Ondrej HUDÁK, DrSc.
Profesor
Tel.: +421 55 602 6136
E-mail: ondrej.hudak@tuke.sk
doc. RNDr. Eva KOMOVÁ, PhD. - www
Docent
Tel.: +421 55 602 6137
E-mail: eva.komova@tuke.sk
doc. Ing. Dušan NEŠTRÁK, PhD.
Docent
Tel.: +421 55 602 6131
E-mail: dusan.nestrak@tuke.sk
doc. RNDr. Ladislav TOMČO, PhD.
Docent
Tel.: +421 55 602 6139
E-mail: ladislav.tomco@tuke.sk
Ing. Jozef GALANDA, PhD. - www
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6133
E-mail: jozef.galanda@tuke.sk
Ing. Peter GAŠPAROVIČ, PhD. - www
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6129
E-mail: peter.gasparovic@tuke.sk
RNDr. Viera MISLIVCOVÁ, PhD.
odborný asistent
Tel.: 0918 691 170, +421 55 602 6130
E-mail: viera.mislivcova@tuke.sk
RNDr. Peter SZABÓ, PhD. - www
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6133
E-mail: peter.szabo@tuke.sk
Ing. Radoslav ŠULEJ, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6135
E-mail: radoslav.sulej@tuke.sk
RNDr. Katarína TIBENSKÁ, PhD. - www
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6138
E-mail: katarina.tibenska@tuke.sk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster